background preloader

English Grammar Lesson: Using the Present Simple tense

English Grammar Lesson: Using the Present Simple tense

Verb Cards A: ask, add, answer, arrrive B: blow, break, brush, bake, buy, bring, build, borrow, bathe, bite C:color, care, carry, chase, clean, catch, cut, crawl, clap, climb, comb, cry, close, cross, count, cook, cough, collect, choose, change D: draw, drink, dance, drive, drop, dream E: eat, enjoy F: feed, follow G: grow, give, grill,go H: hide, help, hold, hop, hug, hurt I/J: invite, imagine, iron, jump T: talk, touch, throw, taste U: use W: wash, watch, write, walk, wait, wear, wake up, wave, work Y: yawn, yell

Kids ESL Games - Free Online ESL Games, Worksheets and ESL Printables for ESL Young Learners Present Simple Tense Verbs Hangman Game ESL Interactive Fun Games Here we have the games carefully laid out for you. Follow the links to browse the variety of games offered. This is only the directory for interactive games and exercises. Grammar Games & Interactive Exercises - Click Here! Games for Practising Grammar: Present simple/present progressive games, past tense games, present perfect games, comparative/Superlatives and more... Vocabulary Games & Interactive Exercises - Click Here! Games for practising English vocabulary: Lots of games by topics and game types Pronunciation Games & Interactive Exercises - Click Here! Games to practice English pronunciation, phonetics and phonics. Reading/Spelling Games & Interactive Exercises - Click Here! Games and exercises to practice reading, spelling and lexis ESL Interactive Fun Games Here we have the games carefully laid out for you. Grammar Games & Interactive Exercises - Click Here! Vocabulary Games & Interactive Exercises - Click Here!

English Worksheets Present Simple Exercise 16 This is the second mixed present simple exercise using the verb 'be' - it includes positive, negative and questions. Click here to review how to make the present simple.Click here for all the present simple exercises.Click here to download this exercise in PDF (with answers) Click here for more present simple exercises Learning English as a foreign language: Tip #3 Try reading a newspaper in English - there will be a lot of difficult words, it's true, but don't try to read the whole thing at once.

present-simple (Download this explanation in PDF) We need to use the Present Simple a lot in English, so it's really important to understand it well. Many students have problems with the form (or how to make it). If you'd prefer to learn about how to USE the Present Simple jump to this page.Or, click here for all the practice exercises about this tense. Simple present tense with 'be' The verb 'be' is different from the other verbs in this tense. Here's the positive form (positive means a normal sentence, not a negative or a question. Click here to practise making the positive with 'be'. Next, here's the negative. Click here to practise making the negative with 'be'. And finally let's talk about the question form of the present simple with 'be'. Firstly, here's the 'yes / no' question form: Click here to practise making yes / no questions with 'be'. If you'd like to make a 'wh' question, you just put the question word at the front: Click here to practise making 'wh' questions with 'be' . Don't forget the 's'!

Present Simple czyli czas teraźniejszy prosty - Czasy gramatyczne (Tenses) - Gramatyka angielska - Gramatyka angielska - gramatyka-angielska.info Czas Present Simple stosowany jest gdy mówimy o czynnościach powtarzających się, naszych nawykach i zwyczajach, o tym co robimy zawsze, w określonych odstępach czasowych. Nie ma znaczenia w jak dużych odstępach powtarzają się wyrażane przez nas czynności, jeśli zdarzając się więcej niż raz, czas Present Simple jest czasem, który powinien być zastosowany. Jak poznać Present Simple? Poznać Present Simple w tekście jest bardzo łatwo. O jego użyciu świadczy użycie jednego z określeń oznaczających zwyczaje i odstęp czasowy, takich jak np: od czasu do czasu, codziennie, co tydzień, nigdy, zawsze... Jeśli jedno z nich, lub im podobne znajduje się w zdaniu, można być pewnym, że użyty czas gramatyczny jest czasem Present Simple. I tak: Every day – codziennie „Every day I go to work” Every week – co tydzień „Every week I swim” Every month – co miesiąc „Every month I play tennis” Every year – co rok „ Every year I travel” Never – nigdy „I never sleep late” Jak tworzymy Present Simple?

Present Simple - czas teraźniejszy prosty Present Simple - konstrukcja TWIERDZENIE: Podmiot + (określnik częstotliwości) + czasownik w bezokoliczniku PYTANIE: Do / Does + podmiot + (określnik częstotliwości) + czasownik w bezokoliczniku PRZECZENIE: Podmiot + do not / does not + (określnik częstotliwości) + czasownik w bezokoliczniku Zastosowanie: Present Simple jest zazwyczaj stosowany dla czynności powtarzających się, stałych, typowych. Kilka przykładów: I like football. Stosowane skróty: do not - don't, does not - doesn't W trzeciej osobie liczby pojedyńczej dodaje się do czasownika s. UWAGA! She must do her homework.Tom should take an umbrella. Najczęściej stosowane przysłówki częstotliwości:always - zawszefrequently / often - częstousually - zazwyczajsometimes - czasamirarely / seldom - rzadkooccasionally - od czasu do czasunever - nigdyevery day / month / year - każdego dnia / miesiąca / roku

42sentences Present Simple affirmative I (go) to school every day. Present Simple Exercise 1 Here's an exercise where you need to make the present simple positive. Click here to review how to make the present simple tense.Click here to download this exercise in PDF (with answers)Click here for more present simple exercises Don't forget the 's'! Learning English as a foreign language: Tip #1 Read often in English. Click here for more present simple exercises

Related: