background preloader

Journal of Learning Analytics

Journal of Learning Analytics
Current Issue Vol 2, No 1 (2015): Special section: Self-regulated learning and learning analytics Journal of Learning Analytics is a peer-reviewed, open-access journal, disseminating the highest quality research in the field. The journal is the official publication of the Society for Learning Analytics Research (SoLAR). The journal seeks to connect researchers and developers with practitioners, creating and disseminating new tools and techniques, studying transformations, and providing ongoing evaluation and critique of the conceptual, technical, and practice outcomes. Journal of Learning Analytics welcomes papers that either describe original research or offer a review of the state of the art in a particular area. Manuscripts can be submitted to the Journal of Learning Analytics any time.

Nordic Journal of Digital Literacy - tidsskrifter - idunn.no - Nordic journals online Nordic Journal of Digital Literacy retter seg mot forskere, skolemyndigheter, skoleledere i grunnskole og videregående skole, faglærere ved høgskoler og universiteter, og andre som er opptatt av utdanning og IKT. Tidsskriftet inneholder fagfellevurderte artikler, konferansebidrag, debatter og kommentarer, programvare- og bokanmeldelser. Gjennom presentasjon av nasjonal og internasjonal forskning, skal tidsskriftet bidra til den utdanningspolitiske debatten. Nordic Journal of Digital Literacy har som mål å skape en arena for kritisk analyse av digital kompetanse og bruken av IKT i utdanningssammenheng, samt å åpne opp for dialog mellom ulike aktører på feltet. Alle innsendte bidrag blir først vurdert av redaktør (editor screening). Bidrag som vurderes positivt blir så sendt til fagfellevurdering, og vurderes av minst to anonymiserte internasjonale fagfeller. Nordic Journal of Digital Literacy ligger på nivå 1 i det norske tellekantsystemet.

SiSAL Journal | Studies in Self-Access Learning Éducation et didactique Recherches en Education

Related: