background preloader

Journalism Warning Labels & Tom Scott

Journalism Warning Labels & Tom Scott
Contents Not Verified It seems a bit strange to me that the media carefully warn about and label any content that involves sex, violence or strong language — but there's no similar labelling system for, say, sloppy journalism and other questionable content. I figured it was time to fix that, so I made some stickers. The articles these stickers are attached to are used strictly as an illustration: I'm not passing judgment on the specific articles or journalists. Let's start with the obvious one. I'm not sure how these newspapers would fill their pages without these. Oh yeah, that's what they use. The Daily Mail's attempt to classify everything as either 'causing' and 'curing' cancer is already well documented, but there are plenty of wacky medical claims in all the newspapers. This sticker's mainly for celebrity articles: Starsuckers did a good job of showing just how little verification is frequently done. ...and we all know what happens when you do this. Enough said, really. Make your own!

Medieval Sourcebook Update Information 2006: In 2006 the Internet Medieval Sourcebooks and associated sourcebooks are undergoing a major overhaul to remove bad links and add more documents. 2. This project is both very large and fairly old in Internet terms. At the time it was instigated (1996), it was not clear that web sites [and the documents made available there] would often turn out to be transient. As a result there is a process called "link rot" - which means that a "broken link" is a result of someone having taken down a web page. 2. 3. Note: This site aims to present medieval sources. Sourcebook Contents The Internet Medieval Sourcebook is organized as three main index pages, with a number of supplementary documents. Selected Sources This is the main entry to the resources here. Full Text Sources Full texts of medieval sources arranged according to type. Saints' Lives Devoted to Ancient, Medieval and Byzantine hagiographical sources. Supplementary Documents Help! Internet Sourcebook: Multimedia

Imaginary Friend God is an imaginary friend for grown ups. Vector art for silk scarf (± 90 x 90 cm). Available at the Unruly webshop. Sketch (inverted), black pen on transparant paper. Att förlänga en livslängd | Media Evolution På min hallmatta ligger varje morgon ett exemplar av Sydsvenska Dagbladet. Det har det gjort i 28 år. Jag gillar det. Jag gillar det faktiskt mer och mer. Framförallt innehållet i den. Mitt bekymmer är att den är för bra för de 20 minuter jag har på mig att läsa den på morgonen och att den bara läses av mina sydsvenska vänner. I söndags slog det mig igen hur bra Sydsvenskan är. Så här gör jag varken jag eller någon annan varje dag. Jag vet, mycket i dagstidningarna är nyheter som i sin definition har kort livslängd och måste ut omedelbart och det geografiskt begränsade spridningsområdet definierar vad som är en intressant nyhet för målgruppen. 5 förslag för att öka livslängden på dagstidningars innehåll:Låta nya texter sprida ljus över gamla Kontextualisera gamla resonemang i ljuset av nya. Samla serier till en produkt Tidningar är bra på att göra serier. Samlingar med foto På dagstidningar finns fantastiska fotografer med egna redaktioner.

Confirmed: Union-Bashing Right-Wing Media Stars Hannity, Limbaugh and O'Reilly Are AFL-CIO Union-Affiliated Members | News & Politics February 25, 2011 | Like this article? Join our email list: Stay up to date with the latest headlines via email. When it comes to the Wisconsin union fights, right-wing pundits Bill O'Reilly, Sean Hannity and Rush Limbaugh have a couple of things in common. On Feb. 18, Limbaugh said on his radio program, "We are either on the side of the Wisconsin protesters or we are on the side of our country." On the Feb. 18 edition of "The O'Reilly Factor," O'Reilly stated, "Governments can't afford to operate" because of "union wages and benefits." As it turns out, all three of them belong to the American Federation Television and Radio Artists union (AFTRA), which is the AFL-CIO affiliate for television and broadcast workers. Yes, you read that right. A report voted to the front page of Reddit Friday claimed that Hannity, Limbaugh and O'Reilly were union members, as well as Glenn Beck, Sarah Palin and Ann Coulter. Here's the full text of the two statements AFTRA sent AlterNet:

Lisa Gold: Research Maven Journalistiken handlar om mycket mer än att förmedla information | Pontus hörna Nyligen gav Anders Mildner en föreläsning om hans syn på hur journalistens roll i samhället är på väg att förändras, främst på grund av Internets framväxt. Joakim Jardenberg ordnade så att intresserade kunde följa och vara delaktiga på nätet. Här kan du se hela föreläsningen: I korthet uppfattar jag Anders Mildner resonemang som följer. Vidare menar Mildner att journalisten håller på att tappa inflytande. Mildner anser att journalister bör hantera de förändrade maktförhållandena på ett konstruktivt sätt. Journalistiken bidrar med något unikt Jag ser flera poänger med Mildners resonemang, men jag ser också vissa svagheter. Men, säger någon, journalistik handlar väl inte bara om välskrivna texter som utmanar vår världsbild och fördjupar vår kunskap om vår samtid? Det jag menar med journalistik är det genomarbetade, det som tar tid och det som kostar pengar. I boken På väg mot medievärlden 2020 utvecklar Gunnar Nygren och Börje Alström den förändrade bilden av journalisten.

cuts hit home for House GOP freshman How proposed budget cuts might hit home Freshman congressman touts vote to slash $61 billion in government spendingConstituent tells Andy Harris some cuts look "politically motivated""Is that something we want our children to have to pay back," he asksHarris says he gets more support for spending cuts than anger Annapolis, Maryland (CNN) -- Walking into a town hall meeting, freshman House Republican Andy Harris has some work to do. He's touting his vote to slash $61 billion in government spending this year, but he also knows those cuts have real world effects on the people he represents here in Maryland's 1st congressional district. "There are programs that you may have gotten used to, that the funding will have to be reduced," Harris told the crowd at Annapolis' Broadneck Public Library. "The question we have to ask is we have to borrow that money, and is that something we want our children to have to pay back for what we're going to do now," Harris said. "I think it's unconscionable.

001: När medierna ignorerade sin publik · Mindpark Eller: varför ”interaktivitet” är 00-talets mest bortglömda ord. 00-talet har inneburit en större omvälvning av mediemarknaden och mediekonsumtionen än kanske något decennium tidigare. Hela tanken med den här listan är, om jag förstått Jocke Jardenberg rätt, att spegla och påminna om det, utifrån en mängd olika perspektiv och händelser, som på något sätt definierat sin tid. Men låt mig börja med något som snarare är en icke-händelse. Den kris som stora delar av branschen genomgår beskrivs ofta utifrån just de stora mediala förändringarna under 00-talet. Det är snömos. Financial Times uttryckte det perfekt i våras. Det är en träffande beskrivning. Alltför många dagspressföretag har uppenbart brustit i förmåga att utveckla sina tidningar och sajter och har därmed i allt högre grad alienerat sig från sina läsare och annonsörers behov. Redaktörerna har struntat i att prata med och lyssna på sina läsare. Låt mig backa till början av decenniet, för några exempel på vad jag menar. Ridå. mj@svd.se

Congressional Budget Chief Warns of Burgeoning U.S Debt There's a lot of hand-wringing in Washington about the pending explosion of entitlement spending like Medicare, Medicaid and Social Security and how they will sink the U.S. deeper into the red in the coming years. But Congressional Budget Office (CBO) Director Doug Elmendorf says there's another factor to watch in the coming years: net interest as a percentage of Gross National Product (GDP). In 1970, net interest made up only three-tenths of one percent of the annual budget deficit. By 2007, that figure rose to 1.2 percent. And Elmendorf predicts it will erupt to 3.2 percent by 2021. "The qualitative point is that (interest) is about to become a much bigger burden in the economy," said Elmendorf during an address before the National Economists Club in Washington, DC. With a chart, Elmendorf showed how the U.S. percentage of GDP would increase exponentially to a level similar to Greece if the same policies continue. "Changes of the magnitude required could disproportionate," he said.

Related: