background preloader

Oppimateriaalia verkosta!

Oppimateriaalia verkosta!

http://www.slideshare.net/MatleenaLaakso/oppimateriaalia-verkosta

Related:  heidikoojaakkopetteriOpenPäivitys 2013 Sosiaalinen mediaTVT opetuksessaProfessional development

Kuntanavigaattori - Kuntaliiton Kunnat.net Kuntanavigaattori visualisoi kuntakohtaista tilastotietoa. Voit verrata oman maakuntasi kuntia keskenään tai tarkastella tietyn kunnan tilastoa verraten sitä asukasluvultaan saman kokoluokan kuntaan. Pikaohjeet palvelun käyttöön löytyvät tämän sivun alareunasta. Sivun sisältö Kuntanavigaattori-sovellus on suunniteltu toimimaan uusissa päätelaitteissa, mistä johtuen sovelluksen toiminnassa on ongelmia käytettäessä Internet Explorer -selaimen vanhoja versioita. Oppimateriaaleja verkossa Yleisesti biologian eri osa-alueilta Suomeksi Biologian ainedidaktiikka Etälukio – materiaalia biologian opiskeluun lukiossa biomi.org – laaja verkkosivusto biologiasta ja ympäristöstä (Mikko Heikkinen) Luonnontieteellisen keskusmuseon verkkonäyttelyt – aiheina luut, elämän historia ja dinosaurukset Luova – Nuorten luonnontiedeverkkolehti (LUMA-keskus) OpenBiomi-sivusto (tekijä Rita Keskisalo) YLEn oppimateriaalit – paljon upeita videoita, ääniklippejä, tehtäviä, nettikursseja eNorssi -luma-työkortit Biotieteet ja ihminen Solunetti – kattavasti tietoa histologiasta, kehitysbiologiasta, patologiasta ja solubiologiasta (Suomen virtuaaliylopisto) Bionet – Tutustu biotieteisiin ja osallistu keskusteluun

Etusivu Opettajan verkkopalvelu Edu.fi on Opetushallituksen ylläpitämä verkkopalvelu opetuksen ja oppimisen sekä niiden kehittämisen tueksi. Sivuston erityistavoitteena on tukea tieto- ja viestintätekniikan opetuskäyttöä. Opintopolku.fi Opintopolku.fi-palvelu sisältää tietoa tutkinnoista, ammateista sekä opiskelusta eri oppilaitoksissa. Sen kautta voi sekä löytää koulutusvaihtoehtoja että hakea niihin.

n palvelut - Someopaste Google paletti on laaja ja oppimiseen soveltuva. Kouluasteen ja oppijoitten iän mukaan on valittava sopiva käyttötapa. Palvelut on tarkoitettu yli 13-vuotiaille ja on huomioitava, että alaikäisten kohdalla Googlen avointen verkkopalveluiden käyttöönotto vaatii huoltajan luvan yli 13-vuotiailla. Opettajan Tekijänoikeusoppaassa on hyvä lupapyynnön pohja koteihin. Etkö löydä etsimääsi? Kysy tai anna palautetta. Interaktiiviset videotehtävät ja oppimisen analysointi Interaktiiviset videotehtävät ja oppimisen analysointi CC0 Public Domain / UKK Käänteisen opetuksen ideana on, että opiskelijat tutustuvat uuteen asiaan ensin itsenäisesti videon avulla, minkä jälkeen asian käsittelyä jatketaan yhdessä oppitunnilla. Opetusvideon tekeminen on nykyisin varsin vaivatonta, koska siihen on olemassa lukuisia työkaluja. Lisäksi video saadaan helposti julkaistua nettiin.

Hae Opettaja.tv:n oppimateriaalia yle.fi Tekstikoko + | - opettaja.tv Sisältö Hae Opettaja.tv:n oppimateriaalia Sosiaalisen median opetuskäytön suositukset Sosiaalinen media on ”tietoverkkoja ja tietotekniikkaa hyödyntävä viestinnän muoto, jossa käsitellään vuorovaikutteisesti ja käyttäjälähtöisesti tuotettua sisältöä ja luodaan ja ylläpidetään ihmisten välisiä suhteita. ” (Sanastokeskus TSK 40, 2010) Sosiaalinen media on lyhyessä ajassa tullut merkittäväksi osaksi yhteiskuntaa. Se tuo jokaiselle mahdollisuuden vaikuttaa ja oppia aktiivisesti osallistuen ja yhdessä työskennellen. Sosiaalinen media ja digitaalinen kulttuuri kokonaisuudessaan muuttaa oppimista, oppijaa aktivoivaan suuntaan. Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen on lisääntynyt yhteiskunnan monilla alueilla. Sosiaalisen median käyttö osana työelämän toimintaa on kasvamassa.

Koodaus on in Useimmille meistä tulee koodauksesta ensiksi mieleen pitkät kryptistä komentokieltä sisältävät tietokoneohjelmoinnin ajolistaukset. Merkkeihin perustuvat ohjelmointikielet ovat toki yhä olemassa, mutta kun Virossa jo ekaluokkalaisetkin koodailevat pelejä on jokin muuttunut. Koodauksen maailmaan oli syyskuun lopulla Tallinnassa tutustumassa reilut sata opea ympäri Eurooppaa eTwinning-työpajassa. Tehtävien tekeminen ja palauttaminen - Oppilaan näkymä *Hox! Oppilaan ja opettajan näkymät eroavat joiltakin osin Google Classroomissa. Opettajan kannattaa muistaa tämä, kun hän ohjeistaa oppilaita tehtävien tekemiseen. Stream-välilehti Oppilaat näkevät opettajan julkaisemat tehtävät, ilmoitukset ja kysymykset Stream-välilehdellä.

Opetusesimerkkejä kouluista - KenGuru Pedagogisiin käytäntöihin tutustutaan tässä osiossa konkreettisten opetusesimerkkien kautta. Opetusesimerkit on jaettu niiden keston perusteella usean oppitunnin sekä yhden–kahden oppitunnin mittaisiin työskentelykokonaisuuksiin. Esimerkeiksi on valittu opetustilanteita, joissa digitaalista teknologiaa hyödynnetään tarkoituksenmukaisella, mielekkäällä ja monipuolisella tavalla. Opetusesimerkeissä pyritään tuomaan esiin kuinka sekä suppeissa että laajoissa kokonaisuuksissa tulisi kiinnittää huomiota oppilaiden osallistamiseen ja aktiivisuuteen, yhteisölliseen työskentelyyn, uuden tiedon luovaan tuottamiseen sekä tuotetun tiedon mielekkääseen hyödyntämiseen. Opetusesimerkeissä hyödynnetään monenlaisia, yleensä helposti saatavilla olevia sovelluksia. Olennaista on, että kussakin tilanteessa käytetään siihen sopivia, tarkoituksenmukaisia tvt-välineitä.

E-oppimateriaalin laatukriteerit E-oppimateriaalien laatukriteerit on tarkoitettu erityisesti kahdelle kohderyhmälle: ensinnäkin opettajille ja muille kouluttajille auttamaan erilaisen verkossa saatavan oppimateriaalin arvioimista ja valitsemista ja toiseksi oppimateriaalien tekijöille ohjeistamaan hyvien e-oppimateriaalien piirteitä ja antamaan näkemyksiä siitä, millaisia pedagogisia ominaisuuksia oppimateriaalissa voisi olla. Laatukriteerit keskittyvät käytettävyyteen ja pedagogisiin piirteisiin eli siihen, millaista oppimista e-oppimateriaali voisi ohjata ja tukea. Laatukriteerit perustuvat Opetushallituksen aikaisempaan julkaisuun Verkko-oppimateriaalin laatukriteerit (pdf). Aikaisempia kriteerejä on päivitetty, selkeytetty ja yksinkertaistettu. Lisäksi aikaisemman julkaisun tekniset laatukriteerit on jätetty pois. Opetushallitus on julkaissut 2012 e-oppimateriaalin pedagogiikasta kirjan Laatua e-oppimateriaaleihin, ja siinä kirjoitetaan verkko-oppimateriaalin pedagogisista piirteistä laajasti, esimerkkeineen.

Koodi ei kiinnosta? Varaudu häviämään työelämässä lapsillesi - Pääkirjoitukse... Oivallus iski pari viikkoa sitten. Olen hieman alle 40-vuotias nainen, enkä ymmärrä koodauksesta käytännössä mitään. Eikä se ole hyvä asia.

Related:  Hyviä käytänteitä ja verkko-oppimateriaaleja