background preloader

Create Easy Infographics, Reports, Presentations

https://piktochart.com/

Related:  Italiano - imparare la linguaInfograficheoutilsPédagogie en face à face et à distance

Tydliggörande pedagogik Vid planeringen av undervisningen för barn, unga och vuxna med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning behöver pedagogen väga in hur den ska anpassas i förhållande till individens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. Det gäller såväl den ledning och stimulans, det vill säga det stöd som alla ska ha, som i arbetet med extra anpassningar, för att samtliga barn, elever och studerande ska kunna tillgodogöra sig undervisningen. Meningsfull, hanterbar och begriplig lärmiljö

Blir världen bättre Gapminder World är en rörlig graf där man kan följa utvecklingen för alla världens länder utifrån flera olika områden, som hälsa, ekonomi eller miljöpåverkan. Huvudgrafen är på engelska och här kan du välja bland över 500 statistiska indikatorer. Det finns också en enklare version på svenska som innehåller de elva viktigaste indikatorerna (länkar finns i slutet av guiden). Interaktiv visualisering via webben för ökad omvärldsförståelse Flera undersökningar visar att datoranvändning och framförallt vidgad användning av internet i skolan inte fördjupas. Den teknik som på bred front byggs in i klassrummen idag består av projektorer, datorer och interaktiva skrivtavlor. Dock finns en stor outnyttjad potential av avancerade nätbaserade resurser som inte används. Projektet vill ge lärare, studenter och elever verktyg, förhållningssätt och metoder för ökad omvärldsuppfattning där resurser på internet spelar centrala roller. Interaktiv visualisering av statiska data via internet är nyckelorden.

Personal & lönesystem för effektiv HR och lönehantering från Bluegarden - Om vi går fel nu med generation Z, har vi ingen kundkrets kvar om tio till femton år framåt, säger Christina Blom, Product Manager på Bluegarden som efter 16 års erfarenhet inom branschen ser en snabb och dramatisk utveckling bland de unga webbanvändarna. Hon fortsätter: - Generation Z, det vill säga barn och ungdomar upp till 21 års ålder, driver redan idag utvecklingen inom gaming, pedagogik och visuell kommunikation. Bara en sådan sak som att de hanterar Smartphones och datorer innan de kan läsa innebär att program och appar måste kommunicera i bilder och grafik istället för text. När de lärt sig läsa orkar de ändå inte med några större textmassor eftersom otålighet är ett typiskt personlighetsdrag för generation Z. Intuitiv design, det blir ” the key” framöver, något som är till nytta för alla. Bluegardens HR-chef Louisa Ekroth håller med: - Om jag säger såhär; lyssnar vi inte på dem kommer de att ta fram ett bättre verktyg själva.

Sämre ordförråd hos smartphone-generationen - forskolejobb.se Dela artikel En ny brittisk studie har visat att dagens barn har ett sämre ordförråd än tidigare generationer. Detta på grund av det stora användandet av datorer, surfplattor och mobiler. Enligt studierna ser barnen orden visuellt och får inte höra dem verbalt i lika stor utsträckning, vilket försvårar inlärningen av nya ord. Barn i allt yngre åldrar använder smartphones och surfplattor flera timmar dagligen. Även i skolan har dessa teknikprylar börjat ta allt större plats.

Nytt mobilspel med säkerhetstänkande testas. Kan ett mobilspel hjälpa till med att göra industrin säkrare? SSG har tillsammans med den digitala innovationsbyrån Sticky Beat tagit fram ett mobilspel som ska minska andelen olyckor inom industrin. – Viljan att lära sig något ökar när man har roligt längs vägen, säger Michael Dabrowski, VD på Sticky Beat. SSG har arbetat länge med att skapa en säkrare arbetsmiljö inom industrin.

Related: