background preloader

The 2010 Social Networking Map

The 2010 Social Networking Map
This post was written by Jenny Urbano, our Social Media Manager. Here at Demandforce, we love seeing and celebrating your ideas! And more than that, we love to hear from YOU. 6 winners, and a guest of their choice will be flown out to San Francisco, California on March 12-14th, 2014, where they will stay in Union Square, spend a day at Demandforce, have dinner with the team, and explore the lovely City by the Bay! For contest rules, and how to enter, please visit our post in the Generation Demandforce Community here. Good luck! Related:  OpenPäivitys 2013 Sosiaalinen media

Järki-lehti: Vesa Linja-aho: avoimuuden apostoli - Järki Internet on mahdollistanut globaalin kilpailun myös opetuksen saralla. Esimerkiksi yksi maailman parhaista yliopistoista Massachusettsin teknillinen korkeakoulu (MIT) tarjoaa oppimateriaalejaan katsottavaksi internetissä. Omituista asiassa on se, että materiaaleja tarjotaan aivan kenelle tahansa ja vieläpä ilmaiseksi! Vesa Linja-aho on TKK:n kasvatteja, nykyään lehtorina Metropolialla ja päätynyt julkisuuteen vapaista oppimateriaaleista kirjoittamalla ja niitä myös itse tekemällä. Linja-ahon Innostus avoimia oppimateriaaleja heti hänen opettajan uransa alussa. Oppimateriaalien jakamisesta nousi aiemmin jopa pienehkö kohu opettajapiireissä ja jopa valtakunnan medioissa. - Suomalainen ei uskalla kysyä niitä materiaaleja. - Sitä paitsi jos tunnit valmistelee viimeisenä iltana, niin kuin kaikki tekee, ei silloin voi enää kymmenen aikaa illalla alkaa soitella kollegoille, että hei olisko sulla materiaalia laittaa sähköpostiin? - PR-hyöty on ehkä se ensisijainen.

Sosiaalisen median opetuskäytössä on ongelmia - Mielipide - Päivän lehti Ope­tus­hal­li­tus oh­jeis­taa kou­lut tie­to- ja vies­tin­tä­tek­no­lo­gian ak­tii­vi­seen käyt­töön kou­luo­pe­tuk­ses­sa. Myös so­siaa­li­sen me­dian työ­ka­lu­ja ja blo­gi­kir­joit­ta­mis­ta mark­ki­noi­daan op­pi­lai­ta ak­ti­voi­vi­na yh­tei­söl­li­si­nä op­pi­mi­sen vä­li­nei­nä. Kun­tien kou­lu­toi­met ovat ot­ta­neet haas­teen vas­taan, ja opet­ta­jia pe­reh­dy­te­tään san­koin jou­koin Fa­ce­boo­kin ja Goog­len työ­ka­lu­jen ope­tus­käyt­töön. Ala-as­teen luo­kan­opet­ta­ja jou­tuu mel­koi­seen ar­vo­ris­ti­rii­taan yrit­täes­sään nou­dat­taa kou­lu­toi­men lin­jauk­sia unoh­ta­mat­ta ylei­siä eet­ti­siä pe­riaat­tei­ta. Esi­mer­kik­si Goog­le Blog­ger tar­joaa mah­dol­li­suu­den pe­rus­taa luo­kal­le oman blo­gin, jo­hon opet­ta­ja ja op­pi­laat voi­vat kir­joit­taa ja tal­len­taa va­lo­ku­via. Mi­ten tun­nol­li­ses­ti työn­sä te­ke­vä, lain­kuu­liai­nen opet­ta­ja toi­mii täs­sä ti­lan­tees­sa? Tii­na Halt­tu­nenluo­ka­no­pet­ta­ja, Es­poo

Flipped classroom, flipped teaching vai flipped learning? Flipped classroom -ajattelumalli on yksi tämän hetken kuumimmista pedagogisista puheenaiheista. Flipped-malli on yksi sulautuvan oppimisen toteutustapa, joka on perinteisesti ymmärretty videoiden hyödyntämisenä teoriaopetuksen metodina. Oppijat tutustuvat teoriaan itsenäisesti etänä, jolloin lähiopetukseen jää enemmän aikaa keskustelulle ja ongelmanratkaisulle. Malli on suomennettu tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa Facebook-ryhmässä “käänteiset opetusmenetelmät” -malliksi. BETT-messuilla Lontoossa 31.1.2013 flipped class-ajatuksen pioneerit, yhdysvaltalaiset Aaron Sams ja Jonathan Bergmann, luennoivat opetusmallin kehittymisestä. Miksi flipped classroom -ajatusta pitäisi pohtia? Samsin ja Bergmannin mielestä aiheen tärkeyttä voidaan lähestyä kysymällä: “Mikä on paras tapa käyttää aikaa, kun opettaja on oppilaan kanssa kasvotusten?” Flipped-ajattelun kehittyminen teoriassa ja käytännössä 1. 2. Flipped-ajattelun seuraava kehitysvaihe oli arvioinnin kehittäminen. 3. 4. Pohdinta e-Oppi Oy

The 20 Most Popular Learning Management Systems One of the most under-reported mechanics of any blended learning or eLearning environment is the learning management system (LMS). The infographic below lists the 20 most popular LMSs. It’s unclear exactly what the criteria were for selection, and by now the results are probably a bit different seeing how it was crated in late fall 2012 and the internet reinvents itself every 3 weeks. Nonetheless, it’s a great place to start looking at what’s out there. We’ll have more on LMSs in the near future. The 20 Most Popular Learning Management Systems 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

Väitös: 15.12. Opettajat kaipaavat vertaistukea verkko-opetuksen suunnitteluun (Hiltunen) Julkaisuportaali - verkkokauppaan, väitöksen pdf-versio FL Leena Hiltusen tietotekniikan väitöskirjan “Enhancing Web Course Design Using Action Research” (Verkko-opetuksen suunnittelun kehittäminen toimintatutkimuksen keinoin) tarkastustilaisuus. Vastaväittäjänä professori Pilar Lacasa (University of Alcalá, Espanja) ja kustoksena professori Tommi Kärkkäinen (Jyväskylän yliopisto). Viime vuosina verkko-opetus on yleistynyt kaikilla koulutusaloilla ja -asteilla myös Suomessa. Leena Hiltusen väitöskirjatutkimuksen lähtökohtana oli, ettei nykyinen vallalla oleva verkko-opetuksen suunnittelu ole kustannustehokasta eikä koulutus riittävää. Hiltunen kehitti saatujen kokemusten sekä koulutusten aikana nousseiden uusien tarpeiden pohjalta verkko-opetuksen suunnittelun tueksi kuusi erilaista koulutusmuotoa, joissa muuttuvina tekijöinä olivat koulutuksen kesto ja aikataulutus, roolitus, ryhmäkoko sekä pedagoginen lähestymistapa. Lisätietoja: Leena Hiltunen (o.s.

Mobiililaitteilla käteviä ominaisuuksia: QR ja AR Mobiililaitteet ovat käyttökelpoisia työn keskellä. Pienimmät laitteet mahtuvat taskuun, suurempia taas on läppäriä helpompi toiminnan ohessa käyttää tiedon etsintään internetistä tai vaikkapa käyttöoppaiden ja ohjeiden lukemiseen. Mobiililaitteissa on vähän liikkuvia osia ja herkkää kosketusnäyttöäkin voi suojata suojakalvoilla, koteloilla ja kansilla. Kirjoittamiseen mobiililaitteet eivät ole kovin näppäriä, varsinkaan työn keskellä. Tämän blogin QR-koodi on vasemmalla. Jos haluat luoda itse QR-koodeja, voit käyttää verkkopalveluita, kuten QRHacker. QR-koodeja käytetään nykyisin monissa paikoissa. QR-koodit eivät ole ainut mobiililaitteen kameraa hyödyntävä sisältöjä näyttävä ominaisuus. Maastoon ja rakennuksiin voidaan luoda hotspotteja, joista avautuu sopivalla sovelluksella lisäaineistoja. Lisätty todellisuus näyttää esimerkiksi tällaiselta: Pystyn omalla puhelimellani tarkistamaan, mitä planeettoja, tähtikuvioita ja satelliittena taivaalta löytyy ja mistä.

Pilvipalveluissa leijailu saattaa kostautua – tarkkana sopimusten kanssa Valtava määrä tietoa siirtyy koko ajan kotikoneilta kaukaisille palvelimille. Valokuvia, videoita, musiikkikappaleita, kalenterimerkintöjä, tekstidokumentteja ja muita tiedostoja säilytetään yhä useammin internetin pilvipalveluissa. Pilvipalveluiden etuina ovat nopeus ja joustavuus. Käyttäjä pääsee lähes mistä tahansa kätevästi käsiksi tietoon, jota on helppo siirrellä ja tarvittaessa jakaa muille. Yrityksille pilviteknologia tuo vaivattomuuden lisäksi kustannussäästöjä. Pilvipalvelun toimintaa ei välttämättä edes huomaa. Vaikuttaa kaikin puolin näppärältä. Yksi synkkien pilvien povaajista on Steve Wozniak, toinen Apple-yhtiön perustajista. - Olen todella huolissani kaiken siirtymisestä pilveen. Pykälien tulkinta vaikeaa Wozniakin mukaan pilvipalvelut johtavat siihen, ettei kuluttaja enää varsinaisesti omista yhtään mitään. Sosiaalisessa mediassa leviää silloin tällöin huoli eri palvelujen käyttäjäsopimuksista. Aina ei auta, vaikka sopimustekstin syynäisi miten tarkkaan tahansa.

Miten paljon uskaltaa yhdistellä verkkopalveluita? Tuli vanhaan viestiini liittyen kysymys puhelimen ja Facebookin synkronoinnista. Itse olen ollut aika pidättyväinen kaikkien laite- ja sovellusintegrointien kanssa, vaikka käytettävyys paraneekin. Kun tuohon kysymykseen vastasin, havaitsin, että enpä tosiaan ole omalla puhelimellani kirjautunut Facebookiin, siis puhelimen käyttäjärjestelmän tasolla. Käytän Facebookia pelkästään sovelluksen kautta. Tämä poistaa tiettyjä ominaisuuksia: ilmeisesti suoran yksityisviestinnän sekä kuvavirran kautta jakamisen sekä sovellusten valtuuttamisen jakamaan sisältöjä suoraan sovelluksesta Facebookiin. Olen pitänyt vähän hankalampaa käyttämistä parempana kuin suurentunutta riskiä sisältöjen vuotamisesta ilman omaa hallintaa. Suuren käyttäjämäärän vuoksi Facebook ja Twitter ovat haitantekijöiden puolelta kiinnostavia palveluita. Monissa turvallisuusohjeissa neuvotaan, että älä koskaan anna puhelinnumeroasi minnekään verkossa.

Verkostojen aikakausi: konnektivismi ja kytkeytynyt oppiminen Sille, millaisen tiedon, resurssien ja ihmisten runsaudensarven äärelle meillä on nykyisin verkon kautta pääsy, ei ole vertaa historiassa. Periaatteessa kaikki tieto kulkee älypuhelimella taskussa ja on napin painalluksen päässä. Verkko on nopeasti muuttumassa ajattelumme jatkeeksi. Siis periaatteessa. Usein ongelma on, miten löytää relevantti sisältö ja hahmottaa netin sekasotku ymmärrettävänä (joitakin vastauksia tähän eKirjassani ”Tiedonhaku 2.0″). Monet sosiaalisessa mediassa toimivat kokevat, että relevantin tiedon lähteille vievät tehokkaimmin ihmiset. Verkostot, kytkennät ja oppiminen Verkostot ja kytkennät vievät meidät yhä useammin tärkeän tiedon äärelle ja tästä syystä ne nousevat tärkeämpään rooliin kuin tiedon hallussapito. Informaation ekosysteemi Verkossa toimimme osana informaation ekosysteemiä, jossa ihmiset, sisällöt ja teknologia kytkeytyvät toisiinsa. Niillä aloilla, joilla tiedon virtaavuus verkossa on suurta, kehitys on hämmästyttävän nopeaa.

Etaopetus.fi - Webinaaritallenteet Etusivu Materiaalit Webinaaritallenteet Webinaaritallenteet EKOn webinaarit Saako koulu omia opettajan teokset ja ovatko vapaat lisenssit varkautta? Etäopetuksen monet mahdollisuudet (Päivi Luoma 27.3.2013) Teknologia, oppiminen ja osaaminen yhteiskunnassa - uudet teknologiat isännän vai rengin roolissa? Saamen kielen etäopetus (Eeva-Liisa Rasmus-Moilanen ja Ellen Pautamo 19.11.2012) Etäpaneeli etäopetuksen määritelmästä (31.10.2012) Etäopetus erityistilanteissa (Harri Mantila, 4.10.2012) Wikit ja blogit etäopetuksessa (Helena Jolkkonen, 24.4.2012) Tallenteet etäopetuksessa (Anu Wulff, 13.3.2012) Asiantuntijan verkkovierailu rikastaa oppituntia (Tarja Kuuva, 24.1.2012) eBeam, Moodle ja Adobe Connect etäopetuksen välineinä (Seppo Kulju, 28.11.2011) Asiantuntijaverkoston Talous ja työelämä -webinaarisarja Sixten Korkman ja ajankohtainen talouspolitiikka (4.9.2013) Professori Sixten Korkman oli vieraana Taloudellisen tiedotustoimiston TATin ensimmäisessä Talous & työelämä -webinaarissa 4.9.2013.

Ninchat

Related: