background preloader

Hem

Hem

IKT ger mer tid att tala om matte – Matematik har stor betydelse i samhället och är ett verktyg för problemlösning inom ett brett område som spänner från vardagsekonomi till industritillämpningar. I dessa sammanhang används ofta datorer och digitala verktyg. Digitala verktyg kan också underlätta elevers lärande i matematik. Teknikutvecklingen går fort, det är inte lätt för skolan att hänga med. För några år sedan gick det bara att ringa med mobiler, nu kan vem som helst filma och koppla upp sig. Det får konsekvenser för undervisningen, konstaterar Per Jönsson. – Förut var jag tvungen att läsa manualen för att lära mig min mobil. För matematik finns till exempel Wolfram Alpha, en gratistjänst på nätet, där man kan skriva in vilken matematikuppgift som helst. – Uppgifter som vi av tradition har gett eleverna kan de när som helst slå in på mobilen. Per Jönsson var ansvarig för projektet Matematik för den digitala generationen som avslutades förra året. – De praktiska problemen kan ta sig nästan farsartade uttryck.

Nu går startskottet för MIK-rummet! – Ny resurs för ökad medie- och informationskunnighet. Nu lanserar Statens medieråd äntligen MIK-rummet – en pedagogisk resurs för främst lärare och bibliotekarier, men även för föräldrar. I MIK-rummet får du kunskap, inspiration och praktisk hjälp för att kunna stärka barn och unga som medvetna medieanvändare. Här ges bakgrundsfakta kombinerat med reflektionsfrågor, praktiska lektionsupplägg och fördjupningsmaterial. Samarbetspartners i projektet är UR, Konsumentverket och Svensk Biblioteksförening. För att barn och unga ska kunna maximera de möjligheter och minimera de risker som det nya medielandskapet innebär, krävs stöd från vuxna. – I MIK-rummet samlar vi fakta, reflektionsfrågor, lektionstips och fördjupningsmaterial för att underlätta för alla som vill lära sig mer om medie- och informationskunnighet (MIK), säger Lena Fagerström, projektledare för MIK-rummet. Det här är startskottet för ett intensifierat MIK-arbete för Statens medieråd under 2014.

Flipped Classroom, del I: Daniel Barker När sommaren var på intåg i Malmö och examensveckan var förbi anordnade Pauli gymnasium, St Petri Skola och CPI en fortbildningsdag. Temat var högaktuella ”Flipped Classroom”, en metod som vänder på klassrum och läxor. Daniel Barker, matematik och fysiklärare från Norra Real och Katarina Lycken Rüter, lärare i svenska och religionskunskap på Östra Real berättade hur de jobbar med Flipped Classroom och höll workshops. De hade så mycket intressant att säga att vi har delat upp deras seminarier i varsin artikel. Detta är del I, Daniel Barkers seminarium. Flipped Classroom är något som diskuteras flitigt. Daniel Barker inleder dagen med ett påstående: - Flipped Classroom handlar inte om att göra film. Vad är Flipped Classroom? Daniel kallar det för det omvända klassrummet. - I och med att eleverna kan titta på inspelade genomgångar hemma kan vi använda lektionerna till elevaktivt arbete. - Det jag kan säga nu är att eleverna ägnar mindre tid åt matematik, utan att prestera sämre, säger Daniel.

Tips and Tools to Help you Better integrate Technology in Your Instrcution March 30, 2014 Looking for some ideas on how to integrate technology in your instruction? Dr. Kimberly Tyson from Learning Unlimited has these excellent tips to share with you. In this visual she created she outlined 6 practical ideas to help you choose digital tools to support students learning. While the web tools Dr Kimberly suggested serve the purpose pretty well, however, based on my long experience with reviewing education tools, I picked some more titles to add to her visual. Tools to create individualized learning experiences for students: Tools that support classroom instructionTools that facilitate collaborationTools to help students curate content In addition to Paperli, Pinterest, Flipboard and Scoopit I would add:Tools to helps students stay organized:

barkersthlm Lararmaterial_ViljaVeta.pdf How To Create A Test That Grades Itself Using Google Forms How To Create Self Grading Assessments With Google Forms Google Forms isn’t the first thing you think of when you think of assessment. It’s not especially elegant, it won’t wow students, and the learning curve isn’t as mild as it might be. But with a little bit of work on the front-end, Google Forms can return the favor in spades on the back-end in the form of self-grading assessments. While there isn’t an app (yet) that can uncover the true nuance of understanding, if you’re using multiple-choice assessments–even just as pre and summative assessments–this trick can save you time, allowing the real potential of assessment to shine through in consistently extracting data to revise planned instruction. Mike Reading from Google Apps For Edu gives the following itemized rundown on how to use Google Forms to accomplish exactly that in the video below.

Natsmarta

Related: