background preloader

Legimus

Legimus

http://www.legimus.se/

Related:  Läs- och skrivsvårigheterSpråk-Språkstörning

Talböcker Cirka 6 procent av befolkningen har en läsnedsättning. Det kan bero på olika saker, där synskada och dyslexi är de vanligaste orsakerna. Elever med läsnedsättning kan få tillgång till talböcker via sitt skolbibliotek. Hypotesstyrd perception Här kan du övertyga dig om att det du hör ofta inte är något annat än en återspegling av dina förväntningar. Lyssna här på en ton som tidvis skyms av ett högljutt brus.

Tio tips för en inkluderande skolstart Många barn och ungdomar är nervösa nu, inte bara pirr i magen utan kanske har de ångest inför omställningen från lov till skola. Hjälp dem att komma tillbaka genom att förbereda dem noga på vad som sker den närmaste veckan. Här är tio tips för att få elever som har en positiv inställning till skolan: Multitasking Vi sms:ar när vi går över gatan, vi kollar mejlen när vi står i kö och när vi äter lunch med vänner kollar vi vad våra andra vänner gör på sociala medier. Vi använder oss av våra smarta mobiler så snart vi har lite dötid. När vi sysselsätter oss med våra smarta mobiler samtidigt som vi gör andra saker lurar vi oss själva att tro att vi multitaskar. Det vi egentligen gör är bara att snabbt växla mellan olika saker, multitasking är en illusion säger Earl Miller, hjärnforskare och expert på delat fokus (divided attention).

Elever med funktionsnedsättning och betyg I skollagen finns en bestämmelse som säger att läraren har möjlighet att bortse från enstaka delar av kunskapskraven vid betygssättningen om det finns särskilda skäl för detta. Med särskilda skäl menas att eleven har en funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som hindrar eleven från att nå ett visst kunskapskrav. Den här bestämmelsen brukar kallas undantagsbestämmelsen. Syftet med bestämmelsen är att skapa lika förutsättningar för elever som annars inte haft någon möjlighet att nå ett visst betyg. Det är alltså inte meningen att en elev med bristfälliga kunskaper i allmänhet i ett visst ämne ska kunna få ett godkänt betyg.

Teckenpärlor - VAD ÄR TAKK? Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) När talet inte räcker för att ett barn, en ungdom eller en vuxen ska kunna uttrycka sig kan ett alternativ eller ett komplement till det talade språket behövas. En individ kan också behöva stöd för att förstå det talade språket. Man pratar då om alternativ och kompletterande kommunikation, AKK. En individ kan också behöva AKK för att förstå det talade språket. Sök efter ljud, effekter och musik: Music/World Beat/Indian Egenskaper:Skapad: 25 April 14, Senaste uppdateringen: 25 April 14, looped Audio: Ja, Ljudfiler ingår: MP3, WAV, sång: vokala Prover, bithastighet: 320 kbps, Samplingshastighet: 16-bitars stereo, 44,1 kHz, Huvudspår längd: 02:41, Tempo (BPM): 70Dessa är bara några funktioner i ljudet. Gå att se detaljsidan för samtliga fastigheter! Nyckelord:akustisk, ä, ventyr, chef, filmiska, dokumentä, r, drö, mmande, kuslig, eterisk, etnisk flö, jt, Grand Canyon, efterhä, ngsen, lä, kning, instrumental, medicinman, meditativ, mystisk, mystisk, Native American Indian, fundersam, power, reflekterande, bokning, schaman, ljudspå, r, andlig, omtä, nksam, vitbuffel, vilda vä, stern, vä, rldDu kan skriva in sökord i sökningen!

Appar - med möjligheter Länk till Android-appar Talsyntes Text till tal Aktivera den på iPad inbyggda talsyntesen. ClaroSpeak 40 kr - ljudar, läser, sv och eng röster ingår och Ordprediktion. IntoWords 129 kr - läser, ordprediktion (OCR för 45kr) till iPad. Recension av Inläsningstjänst - Lyssna på läromedel direkt i din telefon eller lärplatta Användningsområden Talboksspelare som spelar upp böcker strömmande (som t ex Spotify spelar upp musik) är en fantastisk tjänst som ökar tillgängligheten för elever med behov av lässtöd. Legimus från MTM har en app med koppling sitt bibliotek av ca 100 000 skönlitterära böcker, men det har funnits en stor efterfrågan på att även läromedel ska finnas tillgängligt. Nu har Inläsningstjänst AB lanserat sin app med drygt 5000 inlästa böcker! Appen är tillverkad av samma företag som gör Legimus, men gränssnittet är ljusare och snyggare i min smak, men med samma klumpiga knappar.

Widgit Online - Symbolbruket Om Widgit Writer Widgit Writer laddar du ner till din iPad från App Store för 10 kr. Writer är en skrivapp där du kan skriva enkla dokument med ljudning och talat stöd av talsyntes på många olika språk. Genom att logga in med ditt Widgit Online-konto får du även tillgång till hela Widgitsymbolbasen samt smart symbolisering i dina dokument. Widgit Writer riktar sig främst till den som är i början av sin läs- och skrivutveckling. Henrik Birkebo: Sluta med snuttifierandet på gymnasiet Låt mig återge tre scener ur verkliga livet. Svensklärarstudenten har följt mig några dagar och efter att ha varit med på lektioner i olika klasser där vi läser, samtalar om och diskuterar romaner uttrycker hon att hon tycker det är roligt att få följa med. Jag frågar henne nyfiket vilka romaner hon själv läste då hon gick på gymnasiet?

Hur stöttar man elever med dyslexi och andra läs- och skrivsvårigheter? Vid flera sjukdomar och funktionshinder följer läs- och skrivsvårigheter. Självklart vid synskador men också vid hörselskador och dövhet. ADHD, autism och Aspbergers syndrom är diagnoser som ofta medför läs- och skrivsvårigheter. Förståndshandikapp är ett annat exempel samt komplikationer efter en stroke. Några exempel på forskning om läs- och skrivsvårigheter kopplat till medicinska faktorer är studier på barn som fötts med mycket för låga vikter (under 1500 g) samt beteendegenetiska studier av tvillingar. Språkstörning hos barn kan bero på epileptisk hjärnaktivitet - Göteborgs universitet Epileptisk aktivitet i hjärnan kan störa språkutvecklingen hos barn. EEG-undersökningar bör därför göras oftare på barn med svår språkstörning för att lättare kunna upptäcka de barn som behöver stöd. Det visar en avhandling från Sahlgrenska akademin. I avhandlingen undersöktes 60 barn i varierande åldrar, varav en grupp med barn som har språkstörning, exempelvis barn med långsam språkutveckling, som har svårt att utrycka sig eller har ett bristande ordförråd. I den andra gruppen ingick barn som har epilepsi och den tredje gruppen bestod av barn som har språkstörning med epileptisk aktivitet i hjärnan, ibland utan epileptiska anfall. Studien genomfördes i samarbete mellan logoped, barnneurolog och neuropsykolog på Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus i Göteborg.

Related: