background preloader

Top 10 Ways to Speed Up and Beef Up Your Google Searches

Top 10 Ways to Speed Up and Beef Up Your Google Searches

hs Jous­ta­van työn apos­to­lit ha­lua­vat työn­te­ki­jät toi­mis­tol­le ideoi­maan ja viih­ty­mään. Ko­to­na teh­tä­vän etä­työn kas­vu näyt­tää py­säh­ty­neen Suo­mes­sa ko­ko­naan. Muu var­si­nai­sen työ­pai­kan ul­ko­puo­lel­la teh­ty työ on li­sään­ty­nyt sel­väs­ti. Työ­ter­veys­lai­tok­sen tuo­reen tut­ki­muk­sen mu­kaan 14 pro­sent­tia suo­ma­lai­sis­ta te­kee töi­tään ai­na­kin osan ai­kaa ko­to­na. "Jon­kin­lai­nen py­säh­ty­mi­nen ko­to­na teh­tä­vän etä­työn mää­räs­sä näyt­tää ta­pah­tu­neen, niin Suo­mes­sa kuin Yh­dys­val­lois­sa­kin", ar­ve­lee Työ­ter­veys­lai­tok­sen eri­kois­tut­ki­ja Virpi Ruohomäki. Yh­dys­val­ta­lai­nen in­ter­net­yh­tiö Ya­hoo il­moit­ti vas­ti­kään, et­tä pal­kol­lis­ten oli­si vii­sain­ta il­maan­tua kil­tis­ti työ­pai­kal­le. Ruo­ho­mäen mu­kaan ne alat ja työ­pai­kat, jot­ka pys­ty­vät ko­din etä­työ­tä hyö­dyn­tä­mään, ovat sen jo ot­ta­neet käyt­töön. "E­tä­työn kas­vu edel­lyt­täi­si vä­hin­tään­kin ta­lou­den yli­pää­tään kään­ty­vän kas­vuun."

10 Google Drive Tips & Tricks For Students It is useless to resist The Cloud. Like the tractor beam on the Death Star, the nebulous world of networked online storage is slowly pulling in all digital information. If you haven’t yet gotten on board, 2013′s Google Drive would be a perfect place for a college student to start, whether for educational purposes like collaborating on class projects, or storing all those Instagrams of your food. What follows are some of the coolest tips and tricks Drive users have found in the last few months and shared with the rest of us. 10 Google Drive Tips & Tricks For Students Connect with IFTTT:Short for “if this then that,” IFTTT (pronounced “Ift”) is a high-tech way to automate the Internet. This is a cross-post from onlineuniversities.com

oppiminen ja työ 2.0 | Oppimisen tulevaisuus: MOOC, Flipped Classroom ja muita ilmiöitä Opetusala on myllerryksen keskellä. Suurin yksittäinen tekijä muutoksen taustalla on internet ja erityisesti sen vuorovaikutteinen web 2.0 –vaihe. Teknologia on kuitenkin vain kolikon toinen puoli ja samaan aikaan on kyseenalaistettu totuttuja toimintamalleja ja laajemmin koko opetuskulttuuria. Miten muodostaa kokonaisvisio tästä sekametelisopasta? Koulutusteknologian alan keskustelu käy vilkkaana ja se vilisee termejä kuten MOOC, Flipped Classroom, PLE, PLN, konnektivismi, sosiaalinen oppiminen, mobiili oppiminen, BYOD, pilvityö, uuden vuosituhannen taidot jne. Mistä näissä kaikissa on kyse? Aloitan tässä artikkelisarjan, jossa hahmottelen oman visioni ja yritän saada palapelin palaset loksahtamaan paikoilleen. MOOC: Massiivisten avointen verkkokurssien tsunami 2012 Bill Gates ennusti jo 2010, että ”viiden vuoden päästä maailman parhaat luennot löytää ilmaiseksi netistä. Huippuyliopistot avaavat kilvan oviaan verkko-oppijoille Web 1.0 vai Web 2.0 -oppimista? Suurempi muutos!

15 reasons Google Analytics is #1 tool for social media monitoring Posted on December 30, 2012 by Rob Petersen inShare70 Social media monitoring (or social media listening) is the process of identifying and assessing what is being said about a company, individual, product or brand. The 10-top social media monitoring tools are: Source: Top Ten Review (price range from $1,500/month to $90/month). However, once companies license social media software: 34% say they are “happy” and “couldn’t have made a better decision”60% say they are “ok” but “if something better came along they’d consider it”6% are “frustrated” and “are looking to make a switch” Source: Oneforty and KissMetrics Maybe it’s not the data it’s what you do with it. Google Analytics didn’t make this list. Here are 15 reasons Google Analytics is #1 tool for social media monitoring Companies should go into social media with a business goal, and an understanding of the resources required to achieve it. Would you consider Google Analytics for social media monitoring on your business?

Discendum Optima JAMK A Case Study: Using Google Drive In The Classroom A Case Study: Using Google Drive In The Classroom by Johnathan Hardison first appeared on gettingsmart.com “More efficient than an overworked teacher! More reliable than a carry-home satchel of ungraded papers! Yes, it’s Google Drive…free application offered by the California-based internet giant with resourcefulness and organization more astounding than some seasoned educators of many years. All right. A Challenging Task: The Impetus for Using Google Drive Just two and half years into teaching AP Language, I oftentimes feel absolutely powerless, helpless, and overwhelmed. With a teaching schedule consisting of six classes ranging from AP Language to American Literature Honors and only fifty minutes of planning, I heartily accept any help I can get. The Lesson Plan: Using Google Drive as a Tool, Not the Toy To succeed on the free-response section of the exam, students simply need to write more and receive constructive criticism. Here is the order of operations for each essay assignment:

Työolobarometri: Suurin osa työntekijöistä tyytyväisiä työajan joustoihin Työntekijöistä jopa 86 prosenttia on sitä mieltä, että työajat joustavat riittävästi. Neljännes palkansaajista tekee etätöitä ainakin satunnaisesti ja joustavan työajan järjestelmä on käytössä noin 70 prosentilla työntekijöistä. Etenkin naiset ja 35–44-vuotiaat kaipaisivat vielä enemmän joustoja työaikoihin. Tiedot käyvät ilmi vuoden 2014 työolobarometrin ennakkotiedoista, jotka työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi 13.2.2015. - Suomalaiset ovat työaikajoustoissa kansainvälistä kärkeä. Tiimityö ja somen käyttö tulleet osaksi työtä Työtavat muuttuvat ja uudistukset näkyvät etenkin ylempien toimihenkilöiden työssä. Noin puolet työntekijöistä kertoo, että työpaikalla on järjestelty työtehtäviä uudelleen tai otettu käyttöön uusia menetelmiä. - Tulokset vahvistavat käsitystä työn jatkuvasta muutoksesta. Viidennes työntekijöistä käyttää työssään sosiaalista mediaa. Työolobarometri on tehty joka syksy vuodesta 1992 lähtien.

?ref=http%3A%2F%2Fwww.scoop I know. I know. I’ve written about how I hate Google+ and how Google+ is dead. OK…I admit it. Not only is Google+ not dead but in my opinion Google+ is now defining a third place experience between Facebook and Twitter similar to Starbuck’s third place between work and home. I’ve changed my tune so much I’m now becoming an Google+ Evangelist and that’s why I’d like to share 10 reasons why iLove Google+. 1. The more time I spend with Google+ the more I realize that Google+ is now defining/creating a third place experience between Facebook and Twitter. Related Resources from B2C» Free Webcast: How To Create Killer Marketing Content I actually find myself thinking about Google+ as another social network completely unique unto itself. Currently I use the big three social networks this way: 1.Twitter – I currently use Twitter to find and share great information and communicate with friends. 2. 2. I find the aesthetic modern, clean, and it just makes sense to me. 3. Enough said! 4. 1. 5. 6. 7. 8.

Miten teen verkkokyselyn tai -lomakkeen Googlessa? - Sosiaalisen median hyvät käytännöt Ennen kuin voit tehdä kyselyjä ja lomakkeita Google Drivessa (ent. Google Docs), sinulla pitää olla Google-tili. Verkkokyselyn vastaukset kerääntyvät automaattisesti tietueiksi laskentataulukkoon. Lomakkeen kysymystyypit Kyselyn tekeminen Kirjaudu Google Driveen (tai luo ensin Google-tili, mikäli sinulla ei sitä vielä ole). 4. 5. 6. Mikäli haluat kysymykset pakollisiksi, valitse "Tee tästä vaadittu kysymys". 8. 7. Voit upottaa lomakkeen nettisivulle ja jakaa linkin esimerkiksi sähköpostilla: Lisää toimintoja > Upotus. Kysymysten muokkaus jälkeenpäin Mikäli jostakin syystä joudut muokkaamaan kyselyä: 1. 4. Vastaukset omaan sähköpostiin Mikäli haluat käyttää lomaketta esimerkiksi tilauslomakkeena, muuta lomakkeen asetuksia laskentataulukkonäkymässä: Työkalut > Ilmoitussäännöt. Seuraavassa ko. määritysten vaihtoehdot: Vastausten tarkastelu Kyselyn vastaukset kerääntyvät aineistoksi Google Driven laskentataulukkoon. Löydät pika-analyysin klikkaamalla Lomake > Näytä yhteenveto vastauksista.

How To Use Google Drive and Evernote To Create Digital Portfolios The following post is written by Greg Kulowiec & Beth Holland from EdTechTeacher. You can hear them both present at the April 10-12 EdTechTeacher iPad Summit in Atlanta! As iPads proliferate in schools around the world, and students as well as teachers create more and more content, questions about what to do with all of those learning objects have arisen. In other words, how can we curate this content into portfolios for assessment as well as reflection. Portfolio Curation with Google Drive Source: The Verge With recent upgrades to the Google Drive app on the iPad, it is now a viable solution for student portfolios that can be created in their entirety on iPad. The Google Drive app now allows for the creation of Documents, Spreadsheets, and Folders. The video tutorial below explains the process of creating, uploading and sharing within the Google Drive app on an iPad. Using Portfolios to Make Connections with Evernote Evernote provides one possible solution to the challenge.

22 Alternatives to YouTube YouTube is definitely one of the most popular video platforms online but it is not the only one. There are several other alternatives teachers can use particularly in schools where YouTube is blocked. Here is a list we have curated for you. Enjoy SchoolTube is a great video resource for both students and teachers. TeachersTv is a great resource site for educators . Teachers Tube is another great video resource created by teachers for teachers. Next Vista is a great video resource for teachers having problems accessing YouTube videos in their schools . Academic Earth is an online repertoire of lectures and courses recorded in videos and organized into different categories .These courses and lectures are recorded from the most reputed American universities such as ; Yale, MIT, Berkeley , Harvard , Princeton, and Standford . Snag Films is a great resource for educative full length documentaries provided by popular producers such as National Geographic.

19 Handy Google Tricks That You Weren’t Aware Of After covering everything that Google Search has to offer, you can easily forge that search only forms one small part of the Google behemoth. With so many different features and clients available, it’s very easy to use the basic features for each and leave it at that. However, if you delve a little deeper, there are many tricks hidden away that will help improve your experience. To help you out, here are a number of tips and tricks that you can use for four of Google’s more popular features: Gmail, Maps, Google Drive and Google News. Gmail Use Filtered Search Gmail’s search bar is very handy for finding that message you got months ago, but most people don’t realise how easy it is to access advanced search. Activate Starring Feature Sometimes you will come across important messages, but the only way you can mark them is with the yellow tab or star icon. Cut Down Text In Email Replies Keyboard Shortcuts Like all Google features, there are keyboard shortcuts that you can take advantage of.

Related: