background preloader

Hur Minecraft lärde min 9-åriga son med Aspergers att skriva och läsa

Jag är medveten om att rubriken på detta blogginlägg är aningen provokativ. Bra, det är meningen. Jag vill verkligen att du som jobbar inom skolan eller du som är förälder och (liksom jag) varit orolig för att barnet hellre vill spela spel än göra läxor och “lära” sig något ska läsa det här inlägget. Alla har olika lärstilar Vi har alla olika sätt för att ta in och bearbeta information och kunskap. Vissa av oss lär oss genom att praktisera, andra genom teori. Man brukar prata om fyra olika lärstilar som kan delas upp i: Visuellt – att använda sig av synen för att ta in kunskapAuditivt – lyssna och på det sättet ta in kunskapKinestetiskt/taktilt – genom att göra och utföra, använda kroppen för att ta in kunskap Med anledning av ovanstående har jag därför länge sett spel som ett tänkbart och kraftfullt pedagogiskt verktyg. Spelmekanismer Gamification har varit ett buzz-ord under 2012, speciellt inom skolans värld. Att leva med Aspergers syndrom Min son har Aspergers syndrom.

Det är inte ditt fel lilla vän | Kung Över Livet Bloggen ‘ I ett klassrum någonstans i Sverige sitter en elev med svaret på gåtan om cancer, med en idé som revolutionerar hållbarhetskoncept för miljön, med toner i huvudet som skulle få både Händel och Mozart att gråta eller med bara en stilla önskan om ett drägligt liv och vardag som i framtiden innehåller ett avlönat arbete och en liten familj. Men den här eleven kommer aldrig att få erbjuda världen sina fantastiska egenskaper, sina idéer eller sin absoluta närvaro. Den här elevens vardag kommer att kantas av missförstånd, att inte räcka till, att känna att man vill men ändå inte kan. På skolan går personalen på knäna och anstränger sig till det yttersta. Mitt barn är ett av många barn som går en mörk framtid till mötes, där risken finns att slås ut innan man ens kommit ut i samhället på riktigt. Det är inte ditt fel. / Anna Stam

Appen som ska stoppa internetmobbningen Med sitt bidrag "Rethink" i Googles internationella vetenskapstävling vill 14-åriga Trischa Prabhu stoppa mobbningen på internet, skriver The Verge. Konceptet med hennes antimobbningsapp är ganska enkel: att folk får läsa om sina egna elaka kommentarer innan de publicerar dem. ►LÄS MER: Näthat utreds efter 13-årings död Hennes tanke med appen är folk är mindre villig att mobba andra om de blir varande innan om vad de håller på att göra. Adventskalender 2013 - Thinglink Eftersom det börjar närma sig jul så börjar tankarna kring den digitala adventskalendern dyka upp, både i mitt huvud och diskussioner i FB-grupper. I år har jag tänkt att använda mig av online-sidan Thinglink I Thinglink kan man skapa interaktiva bilder genom att ladda upp en bild och sen lägga dit olika taggar på den med hänvisningar till olika webbsidor. T ex kan man länka till olika Youtubeklipp, en googlesite med en uppgift, bilder eller musik, så länge det finns en webblänk så fungerar det. Hur gör man då? Man går in på Thinglink.com och skapar där ett gratiskonto. Nu är det dags att välja foto. Har du fixat en bild du gillar? Först väljer du högst upp vad din bild ska heta, det gör du i rutan över bilden. Nu är det dags att lägga till taggar, det gör du genom att klicka på bilden där du vill att taggen ska ligga. Då får du upp en ruta där du lägger länken till det som du vill att den ska visa, t ex Youtubevideor, bilder, texter eller musik. Eller varför inte en exitticket på veckan?

Begåvade barn – GCP | Mensa Sverige För att förbättra situationen för de barn och unga som visar drag av särbegåvning har Mensa Sverige sitt GCP, Gifted Children Programme. Informationen på denna sida riktar sig både till dig som själv är särbegåvad och till dig som är förälder, lärare eller på annat sätt kommer i kontakt med dessa barn och unga. Vad är särbegåvning? Definitionerna på och begreppen för särbegåvning varierar världen över. I Sverige räknar vi med att de som räknas som särbegåvade har en IQ bland de översta 5 % av befolkningen men vi anser också att det mer handlar om upplevelser och symptom i beteendet än om uppmätta siffror. Varför GCP? Hög begåvning betyder långt ifrån alltid hög prestation eller en hög nivå av tillfredställelse och välmående i sitt liv. Det är tyvärr inte ovanligt att det startas utredningar för att få en förklaring till problemen i form av eventuell psykiatrisk diagnos. Vad är GCP? Vad vi hoppas av framtiden Hur fungerar GCP? Kännetecken Hur vet jag att mitt barn är begåvat? Bemötande Moral

Your Project Bibliography, References and Acknowledgements Bibliography and References: INTERNET WEB SOURCES (Question, Hypothesis, Research): These sources were used extensively during the development of my question, my hypothesis, and the large background research conducted for this experiment. Cyberbullying-Related Research: www.barrycounty.org Bokstavsfilmer | I vår bokhylla Här under hittar du filmer om hur bokstäverna skrivs på rätt sätt. Under årskurs 1 skrev vi i princip inget alls med pennan. Det betyder inte att vi inte har pratat om bokstävernas utseende, namn eller ljud. Det har vi! De flesta eleverna har mycket god koll på bokstäverna. Eftersom vi väntat ett år med att forma bokstäverna (och under tiden tränat finmotoriken på andra sätt) hoppas och trorvi att de flesta eleverna är redo för att forma bokstäverna med pennan nu. Vi kommer att träna på bokstäverna i grupper, efter Erica Lövgrens beskrivning i boken Med datorn som skrivverktyg. Några tankar och tips vid formandet: öva bokstavsformen på många sätt innan du sätter pennan mot ett papper. Motsolarna c a å ä u d g q o ö eDe höga bokstäverna l k f tDe raka medsolarna i r n m h b j p Diagonalerna x v w y zBokstaven s Lycka till!

Undantagsbestämmelsen Ja, i skollagen finns bestämmelser som säger att läraren har möjlighet att bortse från enstaka delar av kunskapskraven som eleven ska ha uppnått vid betygssättningen om det finns särskilda skäl för detta. Med särskilda skäl menas att eleven har en funktionsnedsättning eller andra liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som hindrar eleven från att uppfylla kunskapskraven. För en elev med funktionsnedsättning kan det vara omöjligt att nå delar av kunskapskraven. I det följande finner ni några exempel på funktionsnedsättningar och situationer där det i det enskilda fallet kan finnas skäl att undanta enstaka delar av kunskapskraven vid betygssättningen: • En elev med Aspergers syndrom kan ha svårt för att samarbeta med andra vid arbete med olika uppgifter, vilket det i flera ämnen förutsätts att eleven ska kunna. • En elev med grav synskada kan, i vissa fall, inte som andra elever förväntas kunna ta del av bilder, analysera dem eller beskriva dem.

Får jag fotografera dig naken och publicera på nätet? - raka svar och djupare funderingar... [hoppa direkt till facit] Vilken fantastisk respons det blev på mina fem frågor i bloggposten ”Får jag fotografera dig naken?”. Precis som det blev i klassrummet där jag ställde frågorna första gången. Och precis som i klassrummet fanns det stora tveksamheter, men också stora skillnader mellan de stensäkra svaren. Bra. Och det är skälet till att jag ville låta diskussionen leva ett tag innan jag publicerade facit (ett annat skäl var mitt diskbråck…). Men nu är det dags för de rätta svaren, och det är inte utan viss ångest jag tar mig an den uppgiften. I mitt facit kommer jag sticka ut hakan och leverera ett kort, enkelt och rakt svar på varje fråga. Till varje svar vill jag också leverera en bakgrund, som syftar till att vi ska förstå varför lagen säger som den säger. Till sist tänker jag leverera ”tips från coachen” på varje fråga. Innan jag sätter igång; det finns en omständighet som är mycket viktig att komma ihåg. Svaren är också de som är giltiga i Sverige och per den 30 mars 2013.

Barn i behov av särskilt stöd | Emma De senaste veckorna har det varit mycket pyssel kring Angry Birds här hemma, både utklippta i papper och i lera. Gabriel har visat ett enormt tålamod och talang när det kommer till lera, han sitter gärna och pillar med små detaljer för att få figurerna riktigt bra. Det är väldigt roligt att se vilken tid och engagemang han lägger ned, särskilt eftersom det har varit svårt att få honom till skapande aktiviteter (om det inte är pärlplattor förstås, för det är han mästare på!) Jag kanske ska tillägga att figurerna är 0,5-2 cm stora, de är med andra ord riktigt pluttiga! Och okej, jag har gjort ett par figurer. Vi satt tillsammans och pysslade (såklart). Barnen pratar mycket om året och olika roliga händelser som jul, påsk och det kommer ofta frågor av typen “när är egentligen semmeldagen mamma?”. “Grundmodellen” med årshjul och månadernas namn. “Utökad modell” där vi satt upp bilder på årets händelser till varje månad. Gör om – gör rätt! veckocirkel med snurra Gabriel: Jag målar en sol.

Skillnaden mellan behov och lösning Hur vet man om man har kommit till pudelns kärna när det gäller en elevs behov? Hur vet man att det behov man kommit fram till inte i själva verket är en åtgärd? Vad är skillnaden egentligen? I min förra blogg funderade jag över om talböcker är ett behov eller en lösning för att möta ett behov. Jag tänker att talböcker är en lösning på ett behov av att skapa strategier för självständigt och effektivt läsande samt för att kompensera om det tar lång tid att läsa. Jag har vid det här laget läst många åtgärdsprogram på olika stadier och i olika skolor och jag kan konstatera att det inte är så självklart hur de ska formuleras. Jag funderar över om anledningen till att de inte används kan vara att utformningen helt enkelt inte känns som om det relaterar till undervisningen. Exempel: Anna upplever koncentrationssvårigheter och hennes lärare ser att hon har svårt att sitta still, att få saker gjorda och att hon väldigt lätt hakar på kompisars prat och ser till att slippa ansträngning.

Barn som musicerar får bättre arbetsminne och lättare att lära | Den kulturella hjärnan Svenska forskare visar nu att musikträning hos barn stärker arbetsminnet, som spelar en stor roll för många sorters inlärning. Man kan därmed konstatera att det inte bara finns ett statistiskt samband mellan musikträning och god förmåga att lära sig, utan ett orsakssamband: Musikträning i sig leder till ökad förmåga till lärande. Dessutom klarnar förståelsen för hur detta går till. Music practice is associated with development of working memory during childhood and adolescence, Bergman Nutley et al, Front Hum Neurosci 7: 921 (2014) I en rad undersökningar har man senaste årtiondet sett att barn som tränar musik klarar skolan bättre än andra barn, och att ju mer man tränar, desto större är sannolikheten för att det ska gå riktigt bra. Nu har en svensk forskargrupp följt över 300 barn över flera år, och studerat något som kallas arbetsminnet, som lite förenklat är förmågan att hålla ett antal saker aktiva i huvudet samtidigt.

Related: