background preloader

Hur Minecraft lärde min 9-åriga son med Aspergers att skriva och läsa

Jag är medveten om att rubriken på detta blogginlägg är aningen provokativ. Bra, det är meningen. Jag vill verkligen att du som jobbar inom skolan eller du som är förälder och (liksom jag) varit orolig för att barnet hellre vill spela spel än göra läxor och “lära” sig något ska läsa det här inlägget. Alla har olika lärstilar Vi har alla olika sätt för att ta in och bearbeta information och kunskap. Vissa av oss lär oss genom att praktisera, andra genom teori. Man brukar prata om fyra olika lärstilar som kan delas upp i: Visuellt – att använda sig av synen för att ta in kunskapAuditivt – lyssna och på det sättet ta in kunskapKinestetiskt/taktilt – genom att göra och utföra, använda kroppen för att ta in kunskap Med anledning av ovanstående har jag därför länge sett spel som ett tänkbart och kraftfullt pedagogiskt verktyg. Spelmekanismer Gamification har varit ett buzz-ord under 2012, speciellt inom skolans värld. Att leva med Aspergers syndrom Min son har Aspergers syndrom.

Appen som ska stoppa internetmobbningen Med sitt bidrag "Rethink" i Googles internationella vetenskapstävling vill 14-åriga Trischa Prabhu stoppa mobbningen på internet, skriver The Verge. Konceptet med hennes antimobbningsapp är ganska enkel: att folk får läsa om sina egna elaka kommentarer innan de publicerar dem. ►LÄS MER: Näthat utreds efter 13-årings död Hennes tanke med appen är folk är mindre villig att mobba andra om de blir varande innan om vad de håller på att göra. HelpKidzLearn Matching Cards Have fun with this simple and accessible “snap” type game. Memory Pairs Have fun with this simple and accessible “matching pairs” type game. Little Lost Penguin Help the hungry little penguin find his way home. Jungle Adventure Help the explorer find the treasure. Hurdle Champion Can you jump over the hurdles to win a gold medal? Space Shooter Stop the invasion by zapping the aliens! Christmas Presents Open the presents for a great on-screen surprise. BrickOut Can you hit the ball to knock down the brick wall? Splat the Clowns Splat the clowns with custard pies and more. DJ Master A fun musical activity: add sound effects to a background beat! Coconut Shy A fairground classic - can you knock down all the coconuts? Gophers Down a Drainpipe Can you whack the gopher with the newspaper when he slides out of the drainpipe? Aunty Maggie's Recipe Hubble, bubble...brew your own potion in Aunty Maggie's cauldron, then try drinking it for a spooky surprise. New Age Kurling A game for two players.

Your Project Bibliography, References and Acknowledgements Bibliography and References: INTERNET WEB SOURCES (Question, Hypothesis, Research): These sources were used extensively during the development of my question, my hypothesis, and the large background research conducted for this experiment. Cyberbullying-Related Research: www.barrycounty.org Penningborg Får jag fotografera dig naken och publicera på nätet? - raka svar och djupare funderingar... [hoppa direkt till facit] Vilken fantastisk respons det blev på mina fem frågor i bloggposten ”Får jag fotografera dig naken?”. Precis som det blev i klassrummet där jag ställde frågorna första gången. Och precis som i klassrummet fanns det stora tveksamheter, men också stora skillnader mellan de stensäkra svaren. Bra. Och det är skälet till att jag ville låta diskussionen leva ett tag innan jag publicerade facit (ett annat skäl var mitt diskbråck…). Men nu är det dags för de rätta svaren, och det är inte utan viss ångest jag tar mig an den uppgiften. I mitt facit kommer jag sticka ut hakan och leverera ett kort, enkelt och rakt svar på varje fråga. Till varje svar vill jag också leverera en bakgrund, som syftar till att vi ska förstå varför lagen säger som den säger. Till sist tänker jag leverera ”tips från coachen” på varje fråga. Innan jag sätter igång; det finns en omständighet som är mycket viktig att komma ihåg. Svaren är också de som är giltiga i Sverige och per den 30 mars 2013.

Minecraft Skillnaden mellan behov och lösning Hur vet man om man har kommit till pudelns kärna när det gäller en elevs behov? Hur vet man att det behov man kommit fram till inte i själva verket är en åtgärd? Vad är skillnaden egentligen? I min förra blogg funderade jag över om talböcker är ett behov eller en lösning för att möta ett behov. Jag tänker att talböcker är en lösning på ett behov av att skapa strategier för självständigt och effektivt läsande samt för att kompensera om det tar lång tid att läsa. Jag har vid det här laget läst många åtgärdsprogram på olika stadier och i olika skolor och jag kan konstatera att det inte är så självklart hur de ska formuleras. Jag funderar över om anledningen till att de inte används kan vara att utformningen helt enkelt inte känns som om det relaterar till undervisningen. Exempel: Anna upplever koncentrationssvårigheter och hennes lärare ser att hon har svårt att sitta still, att få saker gjorda och att hon väldigt lätt hakar på kompisars prat och ser till att slippa ansträngning.

Jirafa Learning Games - Jirafa Learning Games U 2013:02 Kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar Utredningen har fått utökat uppdrag. Uppdraget utvidgas till att även omfatta elever med grav språkstörning utan behov av teckenspråk. Tidpunkten för redovisning av rekvirerat bidrag har ändrats till den 31 maj 2014. Regeringen beslutade den 28 februari 2013 att tillsätta en särskild utredare som ska stödja kommunala, enskilda och statliga skolhuvudmän som bedriver utbildning för elever inom specialskolans målgrupp som är döva eller hörselskadade eller har en grav språkstörning och är i behov av teckenspråk. I tilläggsdirektiv den 21 november utökades uppdraget till att även omfatta elever med grav språkstörning utan behov av teckenspråk. Den nationella samordnaren ska bl.a. - fördela statsbidrag till kvalitetshöjande insatser som stärker måluppfyllelsen för elever som är döva eller hörselskadade eller har en grav språkstörning. - fördela statsbidrag till ny eller utvidgad hörselverksamhet i kommunal och enskild regi, - utvärdera statsbidraget till särskilda insatser på skolområdet.

Applista för elev med språkstörning Jag fick till Skoldatateket i Lysekil en fråga innan sommarlovet om jag kunde ta fram lite förslag på appar till en elev som ska börja skolan till hösten och som har en språkstörning. Det står i Lgr11 på sidan 8 om En likvärdig utbildning: ”Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målen. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla”. Spännande utmaning, här kommer mitt förslag. Jag tänker så här: Niki Agenda- bildkalender för dagliga uppgifter för de elever som behöver bildstödSuperduper storymaker free- gör din egen bok med text, figurer, bilder och låt den läsa för dig. Relaterade Köpa appar till elever Att köpa appar till iPad/iPhone/iPod touch utan att ha ett kredit/betalkort kopplat till sitt Apple-ID är väldigt enkelt med hjälp av iTunes-presentkort. iTunes-presentkort går att köpa på lite olika sätt,…

Språkutveckling - Halmstads kommun Språkets betydelse i samhället ökar. I skolan, på arbetsplatsen och i samhället i stort ställs allt högre krav på förmågan att ta emot och ge muntlig och skriftlig information. En väl fungerande språk-, läs- och skrivförmåga är en förutsättning för att alla barn och elever ska ha en möjlighet att nå den kunskap, trygghet och framtidstro som de har rätt till. Tillgång till ett rikt språk och en väl fungerande läs- och skrivförmåga är en rättvise- och demokratifråga då dessa är förutsättningar för det livslånga lärandet. Med utgångspunkt i detta har Halmstads kommun utarbetat strategier för alla barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling. Rutinen ska användas av samtliga grundskolor och grundsärskolor inom BUF. Rutin för elevers språk-, läs- och skrivutveckling Stödmaterial Som ett stöd i det språk-, läs- och skrivutvecklande arbetet har även ett stödmaterial tagits fram. Stödmaterial för rutinen om arbete med barns och elevers språk-, läs- och skrivutveckling Teoretisk bakgrund

Related: