background preloader

Hur Minecraft lärde min 9-åriga son med Aspergers att skriva och läsa

Jag är medveten om att rubriken på detta blogginlägg är aningen provokativ. Bra, det är meningen. Jag vill verkligen att du som jobbar inom skolan eller du som är förälder och (liksom jag) varit orolig för att barnet hellre vill spela spel än göra läxor och “lära” sig något ska läsa det här inlägget. Alla har olika lärstilar Vi har alla olika sätt för att ta in och bearbeta information och kunskap. Vissa av oss lär oss genom att praktisera, andra genom teori. Oftast en liten mix av både och. Man brukar prata om fyra olika lärstilar som kan delas upp i: Visuellt – att använda sig av synen för att ta in kunskapAuditivt – lyssna och på det sättet ta in kunskapKinestetiskt/taktilt – genom att göra och utföra, använda kroppen för att ta in kunskap Med anledning av ovanstående har jag därför länge sett spel som ett tänkbart och kraftfullt pedagogiskt verktyg. Spelmekanismer Gamification har varit ett buzz-ord under 2012, speciellt inom skolans värld. Länk till kartan

http://www.stam.se/blog/2013/01/02/minecraft/

Related:  verktyg på nätetspecialpedagog

Canva och årshjul Har nu testat Canva ett par gånger och är helt såld! Har tittat på Canva tidigare men inte hunnit med att kika vidare utan den blev liggande i min "testa-sen"-mapp. Men för några veckor sen tipsade Niclas Vestlund i fbgruppen "IKT-verktyg", som jag har startat, om Canva och jag kikade på hans instruktionsvideo och kände genast att jag fick flytta upp denna på prioritetslistan =D Exekutiva funktioner - flexibilitet "Flexibilitet" står som punkt två i mitt förra inlägg som handlar om vilka exekutiva funktioner - svårigheter som ett barn med npf ofta kämpar med. Nedan finns ett inlägg som jag skrev om barn som är oflexibla/flexibla. Jag kallar dem för "sockertrådsbarn" och "gummibandsbarn". För att hjälpa ett barn som är oflexibelt behöver vi själva vara flexibla och börberedda. Vi behöver ge barnet förförståelse i vad som ska hända, gärna skriftligt och om det behövs med bilder. Det tar lite mer tid att förbereda, men tiden tjänar du och barnet/eleven in på att det inte blir några kraftiga reaktioner, eller i alla fall färre och med mindre styrka.

Adventskalender 2013 - Thinglink Eftersom det börjar närma sig jul så börjar tankarna kring den digitala adventskalendern dyka upp, både i mitt huvud och diskussioner i FB-grupper. I år har jag tänkt att använda mig av online-sidan Thinglink I Thinglink kan man skapa interaktiva bilder genom att ladda upp en bild och sen lägga dit olika taggar på den med hänvisningar till olika webbsidor. T ex kan man länka till olika Youtubeklipp, en googlesite med en uppgift, bilder eller musik, så länge det finns en webblänk så fungerar det. Hur gör man då? Man går in på Thinglink.com och skapar där ett gratiskonto. När man gjort det kommer man till sin startsida där alla ens interaktiva bilder kommer att ligga, uppe i högra hörnet hittar man nu knappen "Create", tryck där!

Vilket stöd behöver personer med språkstörning? - Riksförbundet Attention Hem Pressmeddelanden Vilket stöd behöver personer med språkstörning? Riksförbundet Attention genomförde i slutet av 2014 en enkätundersökning riktad till personer med språkstörning och deras anhöriga. Undersökningen hade fokus på vilket stöd som efterfrågas. Majoriteten av de 600 personerna som deltog i undersökningen visade sig uppleva att omgivningen inte förstår hur funktionsnedsättningen fungerar. De får heller inte det stöd som behövs. I rapporten ”Språkstörning en okänd och missförstådd funktionsnedsättning” pekar Attention på de stödinsatser som målgruppen främst är i behov av.

Bokstavsfilmer Här under hittar du filmer om hur bokstäverna skrivs på rätt sätt. Under årskurs 1 skrev vi i princip inget alls med pennan. Det betyder inte att vi inte har pratat om bokstävernas utseende, namn eller ljud. Det har vi! De flesta eleverna har mycket god koll på bokstäverna. I årskurs 3 ska eleverna kunna skriva enkla texter med läslig handstil, och det är mot det målet vi jobbar nu. Åtta gratis screencastprogram ~ Kilskrift Screencasting är en väldigt användbar teknik om du vill flippa klassrummet eller om du vill arbeta med digitalt lärande över huvud taget. Vad är då en screencast? Enkelt kan man säga att det är en teknik som gör det möjligt för dig att spela in precis det du gör på din skärm. Det är perfekt för att spela in dina lektioner om du inte vill göra en presentation med hjälp av stillbilder. Det går att göra inspelningar av dina Powerpointpresentationer, men det är så mycket effektivare och enklare att spela in det du gör direkt på skärmen. Det du behöver tänka på är vilket program du vill använda för din screencast.

Forskning - Arbetsminnesträning - Produkter Den forskning som ligger bakom Cogmed Arbetsminnesträning, såväl vad gäller utveckling av programmen, som utvärdering av effekterna, är världsunik och har pågått på Karolinska Institutet i Stockholm sedan mitten av 90-talet. Professor Torkel Klingberg, och Helena Westerberg, MD PhD, båda vid avdelningen för neuropediatrik vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, har forskat kring hur arbetsminnet kan förbättras genom träning hos grupper med arbetsminnesproblem. Deras forskning, liksom oberoende forskning, visar att träning av arbetsminnet med Cogmed träningsprogram, leder till signifikanta förbättringar på arbetsminnet samt förbättrad koncentrationsförmåga och ökad uppmärksamhet. Vetenskapliga tidsskrifter Cogmed Arbetsminnesträning har rönt stor uppmärksamhet internationellt, vilket lett till publicering av ett stort antal artiklar i vetenskapliga tidskrifter; artiklar som utvärderat effekterna av träning på såväl kognitiv, neurologisk, som beteendemässig nivå. Studier

SnapTimer hjälper dig att fokusera på rätt arbetsuppgifter Har du problem att få saker färdiga på grund av att du har massor av bollar i luften? Det är väldigt vanligt idag. Man skriver något, pillar med bilder, svarar på mejl, läser sociala medier, letar musik och så är man i full fart med att prokrastinera – det vill säga göra allt utom att få arbetsuppgifter färdiga.

Spatial förmåga - rymduppfattning - rymdperception - föreställningsförmåga Ett delvis outforskat område Ó B Adler & H Adler, 2000 Om man översätter ”spatialt” till vardagstermer tänker man vanligtvis på förmågan att hitta t ex ute på stan eller i en ny miljö. Men det spatiala är mer än så. Bo Hejlskov Elvéns blogg Jag har vid ett par tillfällen träffat Damian Millton. Han är sociolog och doktorerar just i dagarna på en avhandling med fokus på funktionsnedsättningar. Damian har skrivit en del bra artiklar om autism som personlighet och är nog det närmsta man kan komma en neurodiversitetsaktivist på akademisk nivå. En av hans största poänger är att vi inte ska normalisera, alltså träna barns förmågor för att de ska framträda normalt, utan låta barn utvecklas efter dras intressen. Hans tanke är att ingen kommer att leva på det de är halvbra på, utan på det de har förutsättningar för att bli riktigt bra på.

Bakom varje framgångsrik skola står ett starkt och drivande elevhälsoteam! Läraren är central för elevens välbefinnande, lärande och engagemang. Men en lärare kan inte ensam stå för att skolans elever klarar sig väl. Jag vill med detta inlägg slå ett slag för det arbetslag som sällan märks och syns utåt men som kanske är det viktigaste arbetslaget för en framgångsrik skola. Utan ett drivande elevhälsoteam kommer skolans lärare inte att i grunden omfamna det relationella perspektivet. Detta perspektiv är en förutsättning för att ha förväntningar på anpassningar, ett flexibelt ledarskap och ett elevdrivet arbetssätt i klassrummen. I det relationella perspektivet letar vi efter orsaken till svårigheter i lärmiljön som anpassas för att möta behov.

Related: