background preloader

TedxVienna - Federico Pistono - Robots Will Steal Your Job, but That's OK

TedxVienna - Federico Pistono - Robots Will Steal Your Job, but That's OK

The Zeitgeist Movement Global TEDxIIT - Tom Tresser - The Gift Economy The Venus Project Freedom and Abundance with Permaculture: Veronica Santo at TEDxFloyd Why ET3? | Evacuated Tube Transport Technologies Earthship-Talo Suomessa Kestävä kehitys Kun ajattelemme yhteiskunnan kestävää kehitystä, ajattelemme usein tuotteiden kestävyyttä, pitkäjänteistä ajattelua ja luonnon kunnioitusta. Yleisesti ottaen kestävä toimintatapa on menettely, jossa otetaan huomioon järjestelmän kestävyys tulevaisuutta varten. Tämä ajatus ei kuitenkaan ole vain fyysistä, materialistista maailmaa varten, vaan se pätee myös ajatuksiin, uskomuksiin, ihmisen toimintaan ja koko yhteiskuntaan. Kestämättömällä toimintatavalla on epätasapainoinen negatiivinen vaikutus, joka ajan myötä vaikuttaa haitallisesti ihmiseen, yhteiskuntaan ja/tai ympäristöön. Samoin jos tietty yritys tuottaa toimintansa sivutuotteena paljon jätettä, ja saastuttaa ympäristöä, voidaan myös tätä pitää kestämättömänä käytäntönä, riippumatta siitä mitä kyseinen yritys valmistaa. Tämä on tietenkin kestämätöntä, sillä talousjärjestelmämme sisäänrakennettu tehottomuus tuottaa lopulta tarpeetonta päällekkäisyyttä, jätettä ja saasteita. Joten kysymys kuuluukin, mikä on kestävä ideologia?

Ajan Henki (English subtitles) Johdatus resurssipohjaiseen yhteiskuntaevoluutioon

Related: