background preloader

Kaikkialla.fi (beta2) -

Kaikkialla.fi (beta2) -

http://www.kaikkialla.fi/

Related:  General21st century skillsOpetuksen kehityseLearning

Miten ohjelmointia opetetaan? Luet Koodi2016:n verkkoversiota. Olemme halunneet tarjota oppaan koko sisällön selaimella ja älypuhelimilla luettavana tekstinä, josta on helppo halutessaan leikata ja liimata sisältöä muualle. Jos kaipaat visuaalisesti näyttävämpää esitystä – ja vaikket kaipaisikaan – kannattaa tutustua myös oppaan näköisversioon! Mediataitoviikko » Mediataitokoulu Aikakausmedian Aikakauslehti opinnoissa -toiminta tukee lasten ja nuorten medialukutaidon kehittämistä, aikakauslehtien opetuskäyttöä sekä myönteistä suhtautumista aikakauslehtiin. Suuntaamme toiminnan opetusalan henkilöille kaikilla koulutuksen asteilla. Ampun 4H-yhdistys ry on vuonna 1997 rekisteröity nuorisotyötä ja varhaiskasvatusta edistävä yleishyödyllinen yhdistys. Toimimme Orimattilan, Lapinjärven, Myrskylän ja Pukkilan alueella.

Koodausta oppimaan Kesäloma on loppupuolellaan ja ajatukset alkavat kiertää työhön liittyvien asioiden ympärillä. Minulle on tosin aina ollut haasteellista erottaa työ- ja muu elämä toisistaan, koska olen niin kiinnostunut monenlaisista asioista ja hyödynnän erilaisissa yhteyksissä löytämiäni juttuja sekä kotona että koulussa. Olen menossa ensi viikolla kolmeksi päiväksi Helsinkiin Kiinnostaako koodaus?

Ei kannata korjata – koulu tiensä päässä 30-vuotiaana Kuopion Jynkän koulun ykkös- ja kakkosluokkalaiset kuljetetaan sisäilmaongelmien takia tämän vuoden ajan Niiralan kouluun, koska Jynkän koulun alakertaa ei haluta käyttää sisäilmaongelmien takia. Jynkkään aiotaan rakentaa kokonaan uusi koulu. Päätös rakentamisesta on etenemässä lähiaikoina kaupungihallitukseen ja -valtuustoon. Oppimisen kaikkiallisuus Innovating Pedagogy 2013 -raportissa ’Seamless learning’ -teemasta on Innovating Pedagogy -raportissa oma lukunsa. Siinä kuvataan, miten oppiminen ja kokemukset kytkeytyvät yli paikan, ajan, laitteiden ja sosiaalisten kontekstien. Oppijat esimerkiksi tutkivat ops-suuntaisia teemoja myös kotonaan ja muualla vapaa-ajallaan sekä rikastuttavat kouluoppimista omilla elämänkokemuksillaan. Tässä tullaan teknologian hyödyntämisen näkökulmasta lähelle oppimisen kaikkiallisuuden ideaa. ”Seamless learning can also make good use of learners’ environments, with the rich world outside the classroom providing a resource for exploration and meaning making, and the classroom offering a space for reflection and the synthesis of knowledge.”

MOOC-pedagogiikka -laatukortti tukemassa aktiivista ja autenttista verkko-oppimista – Uutta avointa energiaa Irja Leppisaari, Centria ammattikorkeakoulu MOOC (Massive Open Online Courses) -toteutukset tuovat korkeakouluopetuksen laadunvarmistukseen uusia näkökulmia ja ilmeisen tarpeen myös kehittää uusia laadunvarmistuksen työkaluja. Uutta avointa energiaa (UAE) -hankkeessa on mallinnettu viisi laatukorttia, joiden avulla MOOC-kurssien korkea laatu pyritään varmistamaan. Tässä blogissa esittelen MOOC-pedagogiikka -laatukortin sisältöä ja käyttöä laadunvarmistuksessa.

OPS 2016 - Perusteluonnokset Perus- ja lisäopetuksen perusteluonnokset lausunnoilla 19.9.–15.10.2014 Opetushallitus on lähettänyt perusopetuksen ja lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteiden luonnoksista viralliset lausuntopyynnöt keskeisille sidosryhmille. Lausunnoille lähetetyt perusteluonnokset ovat luettavissa näillä sivuilla.

Liikkuva koulu - Oppilaiden ja opettajien hyvinvointi Liikkumattomuus tunnistetaan nykyään merkittäväksi itsenäiseksi terveysriskiksi. Kuinka paljon oppilaat istuvat tai seisoskelevat koulupäivän aikana paikallaan? Mitä välitunneilla tapahtuu? Miten oppilaat kulkevat kouluun? Kuinka liikkumatonta on nykykoululaisten vapaa-aika? Pedagogisen mobiilivideon tuottamisen askeleita TAVOITE - eli MIKSI video tehdään? Näkökulmana opettaminen ja oppiminen: tavoite, sisältö ja kohderyhmä. Näkökulmana tuotos: Mitä tehtiin? Näkökulmana tulkinta: Mitä tämä merkitsee? Näkökulmana prosessi: Mitä tästä opittiin? KERRONNAN TAPOJA: Fiktiivinen tarina, ohjevideo, tehtävänanto, dokumentti, luento, demonstraatio, haastattelu, arvoitus, draamaesitys...mitä muuta!?

Related: