background preloader

WebMath hemsida

WebMath hemsida

Mattelektion om subtraktionsalgoritmen där alla elever var aktiva Den här veckan har jag haft en fantastisk lektion med båda min klasser i åk 4 om subtraktionsalgoritmen. Lektionens mål var att: Bli supersäker på alla steg i algoritmen.Träna på att analysera varför det blivit fel.Träna på att redogöra för tillvägagångssätt. Vi har tidigare träffat på Knatte, Fnatte och Tjatte som tyvärr ofta gör lite fel. Nu hade de gjort varsin subtraktion där det blivit lite tokigt. 1. 2. 3. 4. 5. Sedan likadant med de andra bilderna. Bilderna jag visade ser ni här. I slutet av lektionen tittade vi på målen för lektionen igen och jag ställde frågor om när vi tränat på vad under lektionen för att medvetandegöra eleverna om att vårt arbetssätt är effektivt och för att de ska förstå syftet med EPA, glasspinnar och hur viktigt det egna deltagandet är i alla olika moment. Varför blev det så bra? Vi varvade enskilt tyst tänkande med diskussioner vilket gör att alla har chans att tänka själva.

Algoritmer Addition Addition med växling Additionsalgoritm med decimaltal Subtraktion Subtraktion med växling Subtraktionsalgoritm med decimaltal Multiplikation Multiplikation med växling Multiplikation med decimal i ena talet Multiplikation med decimal i båda talen Division Kort division Division med växling Montessoriinspirerad matematik | matteblogg på Hjärups skola Math Trainer - Multiplication Get in some serious multiplication training. Train yourself to remember, not count. The cutoff time helps with this! Add Subtract Multiply By 12 By 15 Divide Workout Time: Question Cutoff: abc fact © 2016 MathsIsFun.com v0.936 New Version! Features of the Math Trainer Workout Time You can make good progress by having 3 sessions of 5 minutes every day. Cutoff Time The Cutoff Time is there to help you! With just a few seconds to answer a question it makes you remember, rather than trying to count or use other slow methods At first it seems hard, but with practice you get better and better. Choose 4 seconds for best effect.

Skapligt Enkelt matematiskt Digitala läromedel för grundskolan Välkommen till Matteraketen - vår nya serie med övningar där kan du träna matte steg för steg. Sidan kommer att byggas ut vartefter med flera övningar och funktioner.Welcome to Matteraketen - our new series of exercises to train math step by step. The page will be expanded with more exercises and features.بدء ممارسة TalNumbersأرقام Tal 0-20Numbers 0-20 Tal 0-100Numbers 0-100 Tal 0-1000Numbers 0-1000 AdditionAdditionلعمليات الحسابية الأساسية الأربعة Addition 0-10Addition 0-10 Addition 0-20Addition 0-20 Addition 0-100Addition 0-100 Addition uppställningColumnar addition Addition uppställning 0-100Columnar addition 0-100 Addition uppställning 0-1000Columnar addition 0-1000 SubtraktionSubtraction Subtraktion 0-10Subtraction 0-10 Subtraktion 0-20Subtraction 0-20 Subtraktion uppställningColumnar subtraction Subtraktion uppställning 0-100Columnar subtraction 0-100 Subtraktion uppställning 0-1000Columnar subtraction 0-1000 MultiplikationMultiplication Multiplikationstabeller 0-10Times tables 0-10 DivisionDivision

SSDD Problems – Same Surface, Different Deep Structure maths problems from Cr...

Related: