background preloader

Utematte det man gör med kroppen fastnar i knoppen

Utematte det man gör med kroppen fastnar i knoppen

Lärandelekar som tränar taluppfattning : LärandeLek Leken och samtalen stimulerar ditt barns förmåga till taluppfattning Det lilla barnet älskar att ramsräkna men för att hon ska utveckla sina matematiska tankar behöver hon uppmuntran och vägledning. Om barnet ska gå från att ramsräkna till att förstå antal och vilka mängder som räkneorden representerar, så behöver barnet träna på att jämföra olika små mängder. Barnet behöver också själv upptäcka mönster, likheter och skillnader. De lärandelekarna är sorterade i lekar som: Tränar ramsräknaTränar ett till ett principenTränar på matematiska begreppÖvar på att dela upp och fördela en liten mängdTränar taluppfattning av mängden upp till 10Tränar taluppfattning av mängden över 10Förberedande inför tal i bråkform Ramsräkna Hur många? - Ta för god vana att räkna det du ser. Fler lärandelekar kommer… Ett till ett principen Lärandelekar kommer… Matematiska begrepp Dela upp och fördela en liten mängd Sortera och dela upp barnens saker - Här ska ni sortera och dela upp saker mellan två barn. Tal i bråkform

Matematik Med James Nottinghams tankar från boken Utmanande undervisningen snurrande i huvudet började jag detta läsår med ny tjänst, ny skola och ny kommun. Som jag skrivit tidigare så har jag ju jobbat mycket med matriser i åk 1-3 och hade också funderingar hur jag skulle fortsätta det jobbet i åk 4 som jag undervisar i nu. Nu har halva höstterminen gått och var har jag landat? Vi har ju Lgr 11 med alla förmågor, det centrala innehållet och kunskapskraven. En självklar del blev att utgå från Kunskapsväggen som jag gjorde för några år sedan. För att synliggöra vad det är vi jobbar med just nu har jag valt ut de förmågor och det centrala innehållet från kunskapsväggen och lagt på bloggen jag har med mina elever – kunskapsgänget.se Det rödmarkerade i molnen är det centrala innehållet vi jobbar med just i detta område. För att synliggöra varje lärandemål mer har jag valt att göra som jag gjorde förra läsåret, nämligen matriser. Mer exempel hittar ni också på elevernas blogg – kunskapsgänget.se

Mattelekar i förskolan Förskoleklass Att utveckla språklig medvetenhet är viktigt under förskoleklassåret. Genom medveten, regelbunden träning av språklekar blir förskoleklasseleverna språkligt medvetna – främst fonemiskt. De lär sig att särskilja ljud i ord, vilket oftast är en direkt förutsättning för att sedan kunna lära sig läsa. Det handlar alltså om att förbereda den tekniska sidan av läsning, att koda av skrivna ord. • förstå vad man läser • förstå ord och begrepp • sätta läsningen i ett sammanhang: förstå att det finns olika slags texter • något om berättelsestruktur (dvs. hur texter byggs upp med en början, något som händer och ett slut). Att utveckla dessa kompetenser är också viktigt under förskoleklassåret. För lite yngre elever kan det vara svårt att förstå kopplingen mellan läsfixarna och texten. Våra läsloggar skall naturligtvis inte användas som dokumentation under förskoleklassåret men de kan med fördel fungera som ett stöd för pedagogen vad han/ hon skall tänka på under högläsningen.

91 appar för förskolan Sammanställer appar för förskolan inför kvällens uppdrag. Läser i Lpfö98: Förskolans uppdrag: Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Tänker kring målen i förskolan, kategoriserar, prövar, omprövar, och har svårt att välja. Dokumentation är ett område som förskolan arbetar aktivt med på olika sätt. Varför ska barnen vara delaktiga i dokumentationen? Det är dem de handlar om:) •Barnen får möjlighet att reflektera och återberätta vad de upplevt/vad de har gjort på förskolan •Barnen får möjlighet att se sitt eget lärande, utveckling och framsteg, både i bild, ljud, text och film •Det ökar vårdnadshavarnas möjlighet till delaktighet och insyn Story Creator-gratis, delning endast via FacebookPic Collage- gör collage enkelt och snabbt där du kan lägga till textPhoto Babble- Ta ett kort och låt barnet prata in ljud till kortetMy Story- digital bokBook Creator- mitt val. Helhet/Alsidighet Mål: Matematik Skapande

Skattjakt på förskolans gård « LekMiT Vi har gömt några skatter på förskolans gård, för att prova på vad geocaching är och hur man letar. Vi provar att gömma dem på olika ställen och vi samtalar med barnen om att man kan vara tvungen att leta högt, lågt, bakom, under m.m. Vi pratar med barnen om att vara försiktig med naturen där man letar och att och om man hittar sådant som inte hör hemma i naturen så kan man ta med sig det hem. Här tittar två barn åt vilket håll kompassnålen pekar och de förstår snabbt åt vilket håll de ska gå. Än kan det vara svårt att förstå att man kommer närmare skatten genom att läsa av siffrorna på så här höga tal, men det blir lättare när talet minskar (är under 10). De här två barnen ville efter det här gömma en skatt, som deras kompisar skulle få leta. Det första problemet de stötte på var att kompasspilen visade att skatten låg på andra sidan förskolan, vi kan alltså inte gå genom huset! Samarbete är A och O när skatten ska hittas. Hemmingsmarks förskola

Experimentskafferiet Ny bok i surfplattans värld | iPad i förskolan Ny bok i surfplattans värld Natur och kultur har gett ut en ny bok som heter ”Lek och lär med Surfplatta i förskolan” Med boken vill författarna Lena Gällhagen och Elisabet Wahlström inspirera och ge exempel på man på ett strukturerat sätt an komma igång med surfplatta i barngrupp. Den boken ska vi dyka in i och läsa och låta oss inspireras av. Om LEnaNorgren Jag jobbar som IT pedagog i Kommundelen Holmsund Obbola för både förskolan och Skolan samt elevhälsan. Det här inlägget postades i Uncategorized. Läroplanen kopplat till IPad. Tiokompisar - Vilka talpar bildar summan 10? Uppdatering 14 november 2013 Nu kan man träna på fler talkamrater än summan 10. Man kan välja 5, 6, 7, 8, 9, 20, 25, 30, 40, 50, 75, 100 och 1000. Användningsområden Tiokompisar består av tre stycken småspel. Tiomemory: Detta spel spelar man själv. Tiopyramiden: Bygger på en klassisk patienspyramid där det gäller att få bort alla kort från botten till toppen genom att para ihop talpar. Brädtian: I detta spel kan man vara mellan 2-4 spelare. Tiokompisar (1+9, 2+8, 3+7, 4+6, 5+5) är en viktig del av matematiken. Det dyker upp förklarande texter när man spelar första omgången så det är bra att ha en läskunnig med första gången. Min dotter som är 7 år gillar momentet att mata siffermonstret och hon spelar gärna spelen som spel, inte bra för att lära sig tiokompisar. I memoryspelet hade det varit bra att kunna öka svårighetsnivån med flera kort samt att kunna spela fler tillsammans. Funktioner 3 spel: ett spel för flera spelare och två för enskild träning.Finns på svenska och engelska.

Related: