background preloader

Päivitä tulevaisuutesi!

Päivitä tulevaisuutesi!

http://opetus.tv/

Related:  KemiaMatematiikkaFinnish education related

Kemia Kemian opetuksen tarkoituksena on tukea opiskelijan luonnontieteellisen ajattelun ja nykyaikaisen maailmankuvan kehittymistä osana monipuolista yleissivistystä. Opetus välittää kuvaa kemiasta yhtenä keskeisenä perusluonnontieteenä, joka tutkii ja kehittää materiaaleja, tuotteita, menetelmiä ja prosesseja kestävän kehityksen edistämiseksi. Opetus auttaa ymmärtämään jokapäiväistä elämää, luontoa ja teknologiaa sekä kemian merkitystä ihmisen ja luonnon hyvinvoinnille tutkimalla aineita, niiden rakenteita ja ominaisuuksia sekä aineiden välisiä reaktioita. Kemian opetukselle on luonteenomaista kemiallisten ilmiöiden ja aineiden ominaisuuksien havaitseminen ja tutkiminen kokeellisesti, ilmiöiden tulkitseminen ja selittäminen mallien ja rakenteiden avulla, ilmiöiden kuvaaminen kemian merkkikielellä sekä ilmiöiden mallintaminen ja matemaattinen käsittely. Kemian videot on tehnyt Samuli Turunen

Muutetaan arviointi oppimista ja ihmisyyttä tukevaksi ja luodaan ahdistusvapaa koulu ”Sanoin opiskelijoilleni…, että kurssin lopussa oleva koe on vapaaehtoinen ja se ei vaikuta kurssin arvosanaan. Sanoin myös, että he saavat itse päättää omat arvosanansa. Pelkoni siitä, että antavatko kaikki nyt itselleen arvosanaksi 10, osoittautui täysin aiheettomaksi. Kukaan 55 opiskelijastani ei antanut itselleen arvosanaa 10!” KEMIAN TIETOVISA Valitse aihe seuraavasta luettelosta. Aiheen valinnan jälkeen saat vastattavaksesi joukon vihjekysymyksiä. Jos vastaat oikein ensimmäisen vihjeen perusteella saat viisi pistettä. Jos vastaat oikein vasta viidennen vihjeen perusteella saat vain yhden pisteen. Jos haluat keskeyttää visan kirjoita vastaukseksi -1. Tulevaisuuden tutkimuskeskus – matkalla tulevaisuuksiin Tulevaisuuden tutkimuskeskus – matkalla tulevaisuuksiin Tulevaisuuden tutkimuskeskus on Pohjoismaiden suurin tulevaisuudentutkimukseen ja ennakointiin erikoistunut akateeminen tutkimuslaitos. Keskuksessa työskentelee yli 50 asiantuntijaa kolmessa eri toimipisteessä Turussa, Helsingissä ja Tampereella. Sivun sisältö

Kemian kokeelliset työohjeet Työt ovat testattuja ja lähde, jonka pohjalta ohje on kehitetty, on mainittu. Töiden tavoitteena on tukea kemian oppimista peruskoulussa ja lukiossa opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti. Töitä valmisteltaessa ja toteutettaessa on muistettava kemikaalien turvallinen käsittely ja käyttö ja muut työturvallisuuteen liittyvät asiat. Alakoulu Arviointikulttuuri muutoksessa Laura Tuohilampi ja Pekka Peura aloittavat OPS-hautomoiden vieraskynä-sarjan artikkelilla ja videosarjalla arviointikulttuurin muutoksen tarpeesta. Kouluissa arviointia ja arvosanoja käytetään usein työkaluina toiminnan ja käyttäytymisen ohjauksessa. ”Älä enää myöhästy ja lintsaa, muuten lasken arvosanaasi.” ”Opettele nämä asiat, niitä saatetaan kysyä kokeessa.” Tällä toki tarkoitetaan vain hyvää, eli sitä, että oppilas on koulussa läsnä ja pänttää tietoja. Tämä toiminta on kuitenkin irrallaan siitä, mitä arvioinnin OPS:n tai lain mukaan pitäisi olla. Arvioinnin todellisena tarkoituksena olisi parantaa oppilaiden itsetietoisuutta, minäkuvaa ja itsetuntoa.

Young scientists Teimme kokeellisia vetytöitä kolmannella Lulu-tunnilla, eli tunnin aiheena oli kaasut. Vappupallo sisältää heliumia. Ensimmäinen työ; Vedyn valmistus: 1. Käytetyt välineet: -koeputkitelinen -koeputki Voiko matematiikan opetuksen tulevaisuus näyttää tältä? Martinlaakson lukiossa Vantaalla on menossa opetuskokeilu, jossa rikotaan voimakkaasti perinteisen opetuksen rajoja. Sen tavoitteena on kehittää resursseja ja opettajien työmäärää lisäämättä oppimisympäristö, joka tukisi sekä lahjakkaita että heikompia opiskelijoita huomattavasti perinteistä opetusta enemmän. Perinteisellä opetuksella tarkoitetaan tässä opetusta, missä oppitunti koostuu kotitehtävien tarkistamisesta, uuden teorian opettamisesta ja harjoitustehtävien tekemisestä. Sen heikkoutena on opetusjaksojen jäykkä rakenne ja joustamattomuus ottaa huomioon eri taitotason omaavia oppijoita. Perinteisessä opetuksessa opettaja ei pysty aikatauluttamaan yhden kurssin aiheiden opetusta lahjakkaimpien oppijoiden oppimiskyvyn mukaan, koska silloin suurin osa opiskelijoista putoaisi kyydistä. Toisaalta opettaja ei myöskään voi aikatauluttaa opetusta keskitasoa heikompia oppijoita ajatellen, koska silloin kaikkia kurssin aiheita ei ehtisi käsittelemään.

Materiaalit Aarteenetsintä Aarteenetsintää voidaan leikkiä vaikkapa koulun liikuntasalissa tai ulkona hyvän sään sattuessa. Aarteen etsiminen on takuuvarmasti hauskaa puuhaa, mutta opettajalta tehtävä vaatii esivalmisteluja. Tehtävässä tutustutaan koordinaatistoon ja vektoreihin.

Related: