background preloader

Paper Rose

Paper Rose

http://beyondbeyond.co.uk/blog/wp-content/uploads/crafty.jpg

Related:  Bild

Aerial View Snowmen Oct27 Second grade started their aerial view snowmen this week. Projects like this almost always showcase the kids different personalities. There are usually some very neat and tidy ones, some cute ones, some funny ones, and some that you might think are not going to be recognizable as snowmen but end up being the most creative and fun. DIY Paper Gardenia It seems that every time I create a new paper flower template it becomes my new favorite. Well my dears, it has happened again. This paper gardenia is simply gorgeous and just in time for Mother’s Day. Even if you don’t have time to make a full bouquet, just one on top of a wrapped gift will add that “gift-on-top-of-gift” that I love to do when I do my own gift wrapping.

Catching Snowflakes - grade 3 As you may have noticed, my past few projects have been decidedly winter themed, but I can't help it - today it was close to minus 40 with the windchill! I feel like I am just completely surrounded by winter and cold and snow right now, and it's definitely affecting my choice of art projects. I originally saw this idea as a collage on artsonia but decided to have my grade 3's do them with pastels instead, just to get them drawing and coloring. They began by drawing the face (with the little button nose on top) then drew the scarf and body. Tissue Paper Carnations Today is the start of Flower Week on Folding Trees. Every weekday, I will be showcasing different types of paper flowers. You may be surprised at the variety of flowers you can make using different paper craft techniques! If you know of any amazing flower tutorials I should include in my round-up, let me know! When I had the idea for Flower Week, I thought I would kick off the week with some flowers that I made myself.

Video som förklara konstens grunder Här kommer en av de bästa animationer som förklarar Konstens grunder på ett enkelt sätt för eleverna. Ett utdrag från Tummen upp i bild ett bedömningstöd Tänk påDet är du som lärare som väljer vilka tekniker dina elever ska få färdigheteri. ”Listan över tekniker som är möjliga att använda i bildundervisningen kangöras mycket lång. Kursplanen anger teckning, måleri, modellering och konstruktionsom centralt innehåll i årskurserna 1–3 och teckning, måleri, tryckoch tredimensionellt arbete i årskurserna 4–6. Genomgående för många metoderoch tekniker är att de kan förekomma i alla årskurser.

bilduppgifter Det här projektet var väldigt uppskattat av mina elever i åk 6. Vi kombinerade bild och teknik några veckor, då de båda ämnena tangerar varandra på flera punkter. Uppgiften var att göra en figur med någon rörlig del. Bildlektion "Magrittes öga" Idag målar stjärnorna en bild enligt samma metoder som konstnären Rene Magritte gjorde, Ett öga ritas upp på ett A3 papper och sen ser man i ögats iris vad ögat ser. Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att• kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,• skapa bilder med hantverksmässiga tekniker och verktyg• analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner. Centralt innehåll ÅK 4-6 Bildframställning• Framställning av berättande• Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete. Redskap för bildframställning• Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, till exempel linjer ochfärg och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.• Verktyg för teckning och måleri,och hur dessa benämns

Aussie Pumpkin Patch: Ladybird Art Author: Kendra I don't really consider myself an artistically inclined person, but I know how much my kids love doing art projects. So I'm trying to make a huge effort to do art with them more often. I've actually purchased an art curriculum to use, but it's not officially here yet.. Anyway, I won't say I teach them any techniques considering I'm not sure I'd know if I know any myself. Instead I just flag ideas as I spot them, mostly from Art Projects For Kids. Learn to Draw Tutorials for Kids Print and enjoy our Learn to Draw Animals pages for kids of all ages. Kids can use our step by step... Here's a collection of our "learn to draw" activities for Spring. Children can follow... Kids can have fun with these printables with which they can learn to draw Autumn pictures such as... Kids can have fun with our learn to draw tutorials for winter pictures - a pretty snowflake and a...

Two stars and one wish – utvärdering läsåret 15-16 I dag var det sista lektionen med ena gruppen i åk 3. Eleverna fick sätta sig på golvet och lägga ut sina bilder för att välja ut sin ”bästa” bild. Vad är då den bästa bilden? Busor! En trevlig liten bilduppgift som passar liten som stor. Från början skall eleverna inte veta vad det skall bli utan får i uppgift att göra ett antal färgpluttar på ett papper. När färgen torkat ger man dem var sin penna - helst en tunn svart penna, men det går med blyerts också. Sedan skall de göra karaktärer av sina färgpluttar. Uppgiften är att få fram olika uttryck och stämningar med bara några streck.

Related: