background preloader

An Illustration of Flipped Classroom: The Full Picture

An Illustration of Flipped Classroom: The Full Picture
Related:  Flipped Classroom

Flipped Classroom: The Full Picture 4 Tips for Flipped Learning As interest in flipped learning continues to grow, so does its adoption among the educational rank and file. By moving entry-level information outside the classroom -- typically (but not exclusively) through self-paced, scored videos -- teachers can reframe learning so that students spend more instructional time engaged in deeper discussions, hands-on applications and project-based learning. With a focus on more direct contact between teachers and students, greater application of basic concepts, and increased collaboration between learners, flipped learning provides yet another outlet for 21st century teaching. No doubt, making this kind of change can be intimidating. Before teachers flip out, here are four tips to make the transition smoother -- and more impactful. 1. Making a dazzling video without first determining its instructional value is like putting the cart before the horse. Once students understand the entry-level information, what will they be able to do with it? 2. 3. 4.

Flipped Classroom: The Full Picture for Higher Education The Flipped Classroom, as most know, has become quite the buzz in education. Its use in higher education has been given a lot of press recently. The purpose of this post is to: Provide background for this model of learning with a focus on its use in higher education.Identify some problems with its use and implementation that if not addressed, could become just a fading fad.Propose a model for implementation based on an experiential cycle of learning model. Background About the Flipped Classroom This first section provides information from various articles that describe the flipped classroom, and how it is being discussed and used in educational settings. In its simplest terms, the flipped classroom is about viewing and/or listening to lectures during one’s own time which frees up face-to-face class time for experiential exercises, group discussion, and question and answer sessions. It’s called “the flipped classroom.” Sal Khan, of the Khan Academy, states: Personal Experiences Basic Tenets

Flipped Classroom Full Picture: An Example Lesson The flipped classroom, as it is currently being described and publicized, is simply recording the didactic content information via videos, having students view these as homework, and then using class time to further discuss these ideas. Harvard Professor Chris Dede stated in his Global Education 2011 keynote in response to a question directed about the flipped classroom . . . I think that the flipped classroom is an interesting idea if you want to do learning that is largely based on presentation. You use presentation outside of the classroom. Then you do your understanding of the presentation and further steps from the presentation inside the classroom. As I describe in The Flipped Classroom: The Full Picture, I believe, as Chris Dede does, that the problem with the flipped classroom is that the major focus is on the didactic presentation of information, that it is still at the center of the learning experience. The following lesson describes a type of flipped classroom. Part One

ODWRÓCONA KLASA - DLACZEGO I JAK ODWRACAĆ EDUKACJĘ? | Learnetic SA - Tworzymy technologię i rozwiązania wspierające edukację Rozwój technologii, jej stopniowe wkraczanie do szkolnej rzeczywistości oraz chęć przełożenia tego trendu na wymierne korzyści dla edukacji są determinantami wielu eksperymentów i innowacji mających obecnie miejsce w oświacie. Jednym z takich przedsięwzięć jest metoda odwróconej klasy, zdobywająca uznanie praktyków na całym świecie. Charakteryzuje się ona tym, że uczniowie zapoznają się jeszcze przed zajęciami z materiałami przygotowanymi i udostępnionymi im przez nauczyciela. Pomocą w tworzeniu i dystrybucji tych materiałów edukacyjnych są tutaj najczęściej nowe technologie (Internet, platformy edukacyjne itd.). Metoda ta nie ma jednego twórcy ani przyjętej modelowej formy. Istnieje wiele możliwości rozpoczęcia pracy metodą odwróconej klasy gdyż, jak już wcześniej wspomniano, nie istnieje żaden oficjalnie przyjęty wzór, który regulowałby narzędzia, czy sposoby odwracania procesu edukacyjnego. Rysunek 1. Rysunek 2. Rysunek 3. Rysunek 4. Źródła: J. Źródła internetowe: T. O autorze:

Czym jest flipped classroom, czyli tajemnice odwróconej lekcji Flipped classroom opiera się na takich pojęciach jak aktywne uczenie się, zaangażowanie uczniów, szukanie różnych rozwiązań. Podczas odwróconej lekcji wykorzystuje się czas na współpracę uczniów, zadawanie przez nich pytań dotyczących poznanych wcześniej materiałów oraz sprawdza się umiejętność stosowania nabytej wiedzy. Rolą nauczyciela w tym modelu jest zachęcanie uczniów do indywidualnego zgłębiania tematu i podejmowania wspólnego wysiłku. Jak to działa? Flipped classroom (odwrócona lekcja) jest to pedagogiczny model, w którym typowa lekcja i praca domowa zamieniają się miejscami. Flipped clasroom stanowi kompleksową zmianę w stylu prowadzenia lekcjiNie ma jednego modelu flipped clasroom – termin ten jest szeroko stosowany do opisu prawie każdej lekcji, której struktura opiera się na obejrzeniu nagranych materiałów (filmów) i, następujących po tym, ćwiczeniach w klasie. Korzyści z zastosowania flipped classroom Przyszłość modelu flipped clasroom Loading...

Paperslide | Dr. Lodge McCammon /Evolved /Traditional /In Action Dr. Lodge McCammon’s popular 1-Take Paperslide Video strategy: The “hit record, present your material, then hit stop – and your product is done” style of video creation is something that any teacher or student can start using tomorrow in order to create, share and reflect on content. Use a video camera or your cell phone to create paperslide videos in the classroom and then watch them back to instantly evaluate your work. Search “paperslide” on Google, YouTube or twitter to find teacher-created resources & student samples. ____#LodgePD (Free Training)Schooled: The Story of an Education (Book)Dr.

Definition of Flipped Learning Released March 12, 2014 To counter common misconceptions and bring clarity to discussions about “Flipped Learning,” the governing board and key leaders of the Flipped Learning Network (FLN) announced a formal definition of the term. They also released the Four Pillars of F-L-I-P™ and a checklist of eleven indicators that educators must incorporate into their practice. The group of experienced flipped educators also draws a distinction between Flipped Learning and a Flipped Classroom. While often defined simplistically as “school work at home and home work at school,” Flipped Learning is an approach that allows teachers to implement a methodology, or various methodologies, in their classrooms. To counter some of the misconceptions about this term, the governing board and key leaders of the Flipped Learning Network (FLN), all experienced Flipped Educators, have composed a formal definition of “Flipped Learning.”

Related: