background preloader

Money As Debt - Full Length Documentary

Money As Debt - Full Length Documentary
Related:  Ekonomi

Poor us - Why Poverty? - Dokumentärfilm.nu About Video Uploaded on 9 February, 2013 En animerad dokumentärfilm om fattigdomens historia. Många känner kanske igen den från Why Poverty?-Serien som 2012 sändes på bland annat SVT. Om vi vill förpassa fattigdomen till historien, måste vi förstå historien om fattigdom. Finns det en formel som skulle fungera igen? Intressant och lärorik dokumentär. Length : 58:06 Category: Ekonomi and Historia. Tags: Fattigdom, Historia, and Why Poverty?.

(1/2) The American Dream - All About The Banking System Conspiracy! MUST SEE! Studentbudget Budgetexemplet är baserat på Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader för en person mellan 18 och 30 år som bor ensam. Budgeten nedan baseras på att den enda inkomsten är studielån och ger ett underskott varje månad. För att budgeten ska gå ihop enligt exemplet krävs alltså någon form av övrig inkomst, till exempel ett extrajobb, ett bidrag eller något annat. Tips för att spara pengar Om du vill kunna leva på enbart studiemedel krävs att du lever mer sparsamt än vad budgeten anger. Testa att göra din egen budget med vår budgetkalkyl. Minska matkostnaderna Maten är en av de största utgifterna i budgeten, men du har faktiskt stora möjligheter att påverka dina matkostnader.

Wikileaks: Rothschild Operation - Swiss Banking Rivals - A Bankers' Turf War - Trademarks of a Covert Operation - Worth of One Family: $100 Trillion Source: Puppetworld Post Wikileaks Is A Rothschild Operation: Rothschilds Use Wikileaks To Wound Rival Bank, Julian Assange’s Bail Posted By Rothschilds’ Sister-in-law, Many Other Links Puppetworld Post Exclusive Jan 18 2011 After being made famous, Julian Assange’s first task is to wound a rival bank of the Rothschild Bank in Switzerland. The rival is Bank Julius Baer, the top Swiss bank for centuries: the competing Rothschild Bank opened in Switzerland in 1968. On January 17, 2011, Assange held a press conference at the Frontline Club where Rudolf Elmer, a former employee of Bank Julius Baer, gave Assange private files from the bank’s Cayman Islands’ operation. Wikileaks' leader Julian Assange accepts a CD from Rudolph Elmer which reveals tax evasion by wealthy clients of Swiss Bank Julius Baer, a rival of the Rothschild Bank in Switzerland. Bank JB got a lot of negative publicity from its attempt to censor the Internet. Wikileaks’ many other links to Rothschilds

Sjukförsäkring Hur ser ekonomin ut om du blir sjuk?Det sociala sjukförsäkringssystemet ger dig ett visst grundskydd, men ekonomin för dig som företagare kan bli hårt ansträngd vid längre tids sjukdom. Så här fungerar sjukförsäkringssystemet Dag 1 är karensdag. Dag 2-14 betalar arbetsgivaren sjuklön, 80 procent av lönen, inget tak. Från dag 15 och fram till sjuk- eller aktivitetsersättning, utbetalas sjukpenning från Försäkringskassan. Försäkringskassan fattar beslut om sjukpenningen skall ersättas med sjuk- eller aktivitetsersättning (tidigare förtidspension). Hur mycket behöver du komplettera med? För vem kan sjukförsäkring tecknas?

"Dear Charles Koch" from a Generation X Artist to You! #CharlesGKoch #JamesDeWeaver Lektionsbanken - Lektion - Tre skräcksenarior för en student Vad gör du om du inte är nöjd med håruppsättningen som din frissa gjorde? Vilka rättigheter har du egentligen om du vill klaga? Den här övningen ger eleven kunskap om vilka rättigheter och skyldigheter man har när man ska ingå avtal, kräva ersättning eller häva ett köp. Instruktion Låt eleven lösa följande tre skräcksenarior, individuellt eller i par/grupp: 1. Frågan är vilka rättigheter du har som konsument? A. B. 2. A. B. 3. A. B. Facit: 1. 2.Har företaget lovat leverans en viss dag och inte levererar i tid har du rätt att kräva ersättning för de kostnader du får p g a förseningen, t ex att du blir tvungen att hyra en klänning till balen. 3.Förutsatt att vinfläckarna går bort vid normal tvätt kommer antagligen inte företaget att kräva dig på någon extra ersättning, eftersom det är självklart att klänningen kommer att tvättas efter att du lämnar tillbaks den. Material Elevuppgift : Tre skräcksenarior för en student Tips Gå vidare

The American Dream - Part 1 - Debt Slavery - TRUTH Cartoon Skattekollen - Vart går dina skattepengar? Dec 23, 2008 Whether Or Not We Like It Rob Kirby 321gold ...inc ...s Whether Or Not We Like It Rob Kirby Dec 23, 2008 In the past, I've written papers where the following quotation was included at the end of the treatise as an "exclamation point": "We shall have World Government, whether or not we like it. Today, I feel that I've finally got it "the right way around" with this important quote - where it should be - at the beginning of, and in fact the subject of, a treatise of its own. First, for the uninformed, in America the name "Warburg" is and always has been synonymous with Central Banking. "Paul Warburg became known as a persuasive advocate of central banking in America, in 1907 publishing the pamphlets "Defects and Needs of Our Banking System" and "A Plan for A Modified Central Bank". A Deeper Look At Central Banking Through The Private U.S. The means by which Central Banking exerts control over the populace is through their monopoly power in the issuance of irredeemable fiat currency [debt] for interest [usury]. McHUGH: Well, I'm a renegade banker.

Vi kan leva utan tillväxt Det är en myt att välstånd kräver ständig tillväxt. När regeringar i hela världen vill öka konsumtionen i krisens spår är det hög tid att inse att miljön inte tål en evigt ­växande ekonomi, skriver Christer Sanne. Äntligen vill man utropa, äntligen vågar ett offentligt sanktionerat organ säga att tron på fortsatt ekonomisk tillväxt är fantasier och önsketänkande! Rapporten ”Prosperity without Growth?” Att särskilt västvärlden konsumerar mer än jorden tål är välkänt. Men att tro att tillväxten kan bli godartad är självbedrägeri. Nu lever vi i tron att konsumtionen behövs för jobben och jobben behövs för att vi inte ska hamna i ett ekonomiskt och socialt kaos. Här tvekar inte rapporten, vilket är befriande. Tillväxt innebär ju konventionellt ökad ”prosperity”, alltså närmast välstånd. Rätt politik kan ge ett sådant utvidgat välstånd utan ekonomisk tillväxt. Nu växer konsumtionen men inte för att vi behöver mer utan för att den är ett språk. Detta kräver en ny syn på investeringar.

The Disclosure Project Frihandel ska inte gå före rätten till mat | SvD EU – nästan alltid uppbackade av Sverige – sätter nästan alltid liberalisering och avregleringar före andra viktiga målsättningar.Jens Holm USA har nyligen dragit Indien inför Världshandelsorganisationen, WTO. Indien har enligt USA otillbörligen gynnat lokal produktion av solpaneler inom ramen för landets nationella solenergiplan. I våras fälldes Kanada av WTO:s tvistelösningsmekanism, efter anmälan av Japan och EU, för att provinsen Ontario haft utvecklandet av lokala jobb och företag som ett av kriterierna i sin omfattande satsning på förnybar energi. Ett antal länder har WTO-anmält Australiens beslut om att cigarettpaket utan reklam (så kallade plain packages). Förslaget påstås vara handelsstörande. Detta är bara några exempel på hur frihandel och WTO ibland står i motsättning till progressiva initiativ för till exempel miljö, livsmedelssäkerhet och folkhälsa. Dessvärre tycks inte den svenska regeringen och handelsminister Ewa Björling (M) ha några sådana ambitioner.

Related: