background preloader

Tim Brown urges designers to think big

Tim Brown urges designers to think big

PLEO design - TEDxKraków | service design Zespół Projekt powstał w ścisłej współpracy z fantastycznym zespołem organizatorów i wolontariuszy TEDxKraków. Interdyscyplinarność i duże zaangażowanie uczestników procesu projektowego umożliwiły opracowanie adekwatnych i możliwych do wdrożenia rozwiązań. Metodyka Projekt został opracowany w oparciu o metodykę Service Design Thinking. Insighty W fazie eksplorowania nastawiliśmy się na zebranie możliwie największej ilości informacji istotnych z punktu widzenia projektu. Głównymi celami jakie postawiliśmy sobie podczas gromadzenia insightów, było zidentyfikowanie: silnych i słabych stron przedsięwzięcia wszystkich zagrożeń i szans okazji do drobnych usprawnień i innowacji punktów styku uczestników z konferencją poszczególnych faz przed, w trakcie i po konferencji

Stuffed Giraffe Shows What Customer Service Is All About | Huffington Post Most people have experienced outstanding customer service in one form or another — an attentive server at a restaurant or a retail store employee who goes the extra mile. A thriving industry comprised of consultants dedicated to training companies how to adopt exemplary customer service has blossomed over the past couple decades. For example, The Walt Disney Company Institute will help bring some of that “Disney magic” to your business. At my company, we’ve always pushed our employees to go the extra mile for clients because the ripple effects of terrific customer service extend beyond mere satisfaction and retention. Hotel chain Ritz-Carlton has a storied reputation for great customer service. Recently, my family and I experienced the Ritz-Carlton signature customer service in a way that will be talked about in our family and at my company for many years to come. “Joshie is fine,” I said. That very night, the Ritz-Carlton called to tell us they had Joshie. (Stuffed and real)...

Related: