background preloader

Explore - Mashape - Free API Management Platform & Marketplace

Miasta turystyczne apelują o wydłużenie wakacji - Biznes w INTERIA.PL Miasta turystyczne apelują o wydłużenie wakacji /©123RF/PICSEL Treść apelu, skierowanego do minister edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej oraz ministra sportu i turystyki Andrzeja Biernata, przekazała w poniedziałek dziennikarzom rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Sopocie Magdalena Jachim. Dokument w imieniu miejscowości uzdrowiskowych i turystycznych należących do Związku Miast Polskich podpisali prezydent Kołobrzegu Janusz Gromek oraz Sopotu Jacek Karnowski. Jak podkreślono w apelu, turystyka generuje w Polsce około 6 proc. PKB, rośnie liczba cudzoziemców odwiedzających nasz kraj i wzrasta także odsetek Polaków, którzy decydują się na spędzenie wakacji w kraju. "W 2012 r. Zwrócili uwagę, że skrócenie dwa lata temu wakacji o cały tydzień w czerwcu oznaczało dla branży turystycznej straty finansowe. - Te rodziny, które mogłyby w czerwcu przyjechać na wypoczynek, nie zrobią tego, bo trudno sobie wyobrazić, żeby zwalniali dzieci z zajęć z dwóch ostatnich tygodni roku szkolnego.

Data Mining on Facebook Data : Basic Tutorial | Manoj Kumar Hello All ! In this tutorial, I will help learners to learn about “Data Mining on Facebook Data”. First of all you have to get an access token from your facebook account. This token will allow you to access the data from your account on FB. Here is how to get it: Step 1: Go to Step 2: When you see the Graph API Explorer as below, select from the dropdown menu and change API Version to “Unversioned“. Step 3: Click on “Get Access Token” button and you will see the below pop-up window. Step 4: Similar to step 3, click on all the options and then click on “Extended permissions” Step 5: Do the same with “Extended Permissions” as in step 3 and 4: Click on “Get Access Token” and FB then will return you a system generated code. Step 6: Copy this Access Token Code: We are now good to go. Some basic “FB Data analysis using R” # load required packages (please install if not already installed) > library(Rfacebook) > library(Rook) > require(RCurl) > require(rjson) Manoj

Course Catalog "Web forums are excellent." S. Clark, GlaxoSmithKline "Our company is coming to the end of our first year working with statistics.com as its primary provider of statistical training and I wanted to thank you for the excellent classes and overall service that you have provided. J. "Considering all of the material that needed to be covered, I thought the course was well written and thought provoking." P.

bigdata.be - Belgian community about big data and NoSQL sentiment-tacl14.pdf datacrunchers.eu - Big Data Consultancy - datacrunchers.eu

Related: