background preloader

Explore - Mashape - Free API Management Platform & Marketplace

Related:  API

AppDirect Documentation Center AppDirect supports a wide variety of functionality through its API. These functions are invokable through standard HTTP methods: GET, POST, PUT, and DELETE. Each API calling URL must use standard REST conventions. Finally, all of AppDirect's APIs support "two-legged" OAuth 1.0, also known as "signed fetch." In order to use the AppDirect API, you must have access to the OAuth consumer key and consumer secret for your channel. Clicking the "Generate New Secret" will generate a new OAuth consumer secret. In the event of an error, the AppDirect APIs return an HTTP status code — such as 400 Bad Request or 409 Conflict — and a descriptive message. Prague Hackathon ŠtěstíčkuNaproti Tým: Josef Gattermayer, Dominik Veselý, Jan Brejcha ŠtestíčkuNaproti je mobilní aplikace pro iPhone a Apple Watch, která snižuje svým uživatelům pravděpodobnost, že ve městě budou okradeni, zbiti či jinak trýzněni. Na rozdíl od map kriminality, které posuzují jednotlivé okrsky z dlohodobého trendu, ŠtěstíčkuNaproti vyhodnocuje situaci v aktuální lokalitě v aktuálním čase. Rychlý pohled na hodinky či telefon ukáže na stupnici od 1 do 5 míru aktuálního ohrožení - např. při vstupu do temné ulice je možné zkontrolovat, jestli je tato ulice nebezpečná, či nikoliv. Míra ohrožení je vypočítána syntézou ze tří zdrojů: dat záchranné služby, dat městské policie a dat hlášených uživateli. Technologie: Native iOS, Cloudant (CouchDB) Open Flats Tým: Radek Švarz, Tereza Praksová, Ondrej Ešler, Jindřich Mynarz, Michal Vrchota Byty otevřeně pomáhají zpřístupnit dostupné nájemní byty v majetku města.

Známe vítěze 3. ročníku soutěže Společně otevíráme data | Otevřená data 26. 11. 2015 | Aktuální dění Soutěž Společně otevíráme data, organizovaná Fondem Otakara Motejla, dnes ocenila nejlepší aplikace nad otevřenými daty. Mezi nejlepšími projekty jsou projekty odkrývající hospodaření státních institucí, správu majetku městské části či poskytující aktuální dopravní informace. Vítězné aplikace 1. místo: SupervizorMinisterstvo financí ČR (Benedikt Kotmel, Martin Kopeček, Jan Vlasatý) aplikace nad proplacenými fakturami ministerstva financí. 2. místo: HejbejBrnem www.hejbejbrnem.cz Cílem aplikace HejbejBrnem je nabídnout občanům a občankám Brna potřebné informace k tomu, aby se snadno pohybovali po Brně – na kole, MHD či pěšky. 3. místo: Mapová aplikace Geosense Geosense s.r.o. usnadňuje správu majetku Prahy 17 a zároveň poskytuje nástroj pro zpřístupnění informací z MČ občanům online. 4. místo a Cena pro nejlepší studentskou aplikaci: Znečišťovatelé pod lupou Vojtěch Staněk hlidame.je

Recharge Plans API | Telecom Data API | Recharge Plans - DataYuge The Mobile Recharge Plans API will crawl through various telecom operators sites. It will fetch the latest recharging options available through them. This API will give the various recharge plan offers for telecom operators across India. Request Model: GET Input Parameters: Output Model: Supported Telecom Circle List (use this as circleid in url parameter) Supported Telecom Operators List (use this as operatorid in url parameter) Supported Recharge Type List (use this as recharge_type in url parameter) Contact Us to know more. Incoming Tags

Prague Hackathon Úvod | Otevřená data Catalog - IBM Bluemix BigInsights for Apache Hadoop Data and Analyticsbig_data,ibm_created,hadoop,hbase,hive,pig,hdfs,biginsights,analytics,log analytics,social dataDevelop analytics applications by using open source Apache Hadoop and BigInsights™ APIs without having to manage the platform. The service is managed and scaled for you by the Big Data experts at IBM®. dashDB Data and Analyticsbig_data,ibm_created,ibm_dedicated_publicIBM dashDB offers fully-managed, SQL database services for transactional and data warehousing workloads. Get started today by loading data from your desktop, cloud services, or other SQL compatible databases such as DB2, Oracle, and PureData System for Analytics (Netezza). DataWorks Data and Analyticsdata_management,ibm_created,ibm_dedicated_publicIBM DataWorks is a fully managed, cloud-native, data preparation and data movement service. IBM DataStage on Cloud IBM Graph IBM Master Data Management on Cloud Weather Company Data for IBM Bluemix ClearDB MySQL Database ElephantSQL Redis Cloud

T.DEV | Mobile Connect API Mobile Connect allows you to provide social login to your application or service by allowing end users to use their mobile telephone to login and authenticate rather than the conventional username and password. Mobile Connect allows customers of all participating mobile network operators around the world to login in to your application, the relevant mobile operator is discovered via the Mobile Connect API Exchange. Mobile Connect is easy to implement. This first release provides simple authentication for your application by using an SMS to and from your end users mobile phone as the authentication mechanism. When you are ready to test or deploy Mobile Connect in your solution you will need to register your application. You must also review and agree to the Terms of Service and make sure you read and agree to the Mobile Connect Privacy Principles Mobile Connect is the convenient way to protect your digital identity, giving you the confidence to do more with your mobile life.

Strategy | Nordic APIs Advice on API Strategy Featured 5 Ways the OpenAPI Specification Spurs API Agility The API lifecycle is a topic of much discussion — and rightfully so. Read More Continuous Versioning Strategy for Internal APIs Recently, there has been debate over what the best practices are for versioning an API. Read More Complying with Tough New EU Rules on Data Protection A wide ranging set of rules to protect the data of citizens in member nations of the European Union was adopted in April. Read More First Time API Implementation for Entrepreneurs Any business or organization in the world can bring an API to market, but APIs are increasingly synonymous with the startup world. Read More Avoid Walking on Eggshells and Use DevOps Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty had a great fall. Read More The Brilliance of Spotify Internal APIs to Mitigate Payments Adding new layers of complexity within a digital service without sacrificing user experience is a difficult endeavor. Read More Read More Read More Read More

Apigee API Exchange for Telecommunications | Apigee Apigee API Exchange for Telecommunications Apigee API Exchange for Telecommunications An operator solution for a mobile-first world API Exchange for Telecommunications Datasheet Cure fragmented user experiences Enable developers to easily use operator APIs Design first Pane title first pane subtitle Apigee API Exchange for Telecommunications is an API interoperability platform that simplifies building app ecosystems. Apigee API Exchange ebook eBook Interoperability Platform for App Ecosystems Extend App Reach and Ecosystem Streamlined app development motivates developers and expansion of your ecosystem. Enables operators to expose network capabilities through APIs such as payment, identity and messaging, which are then federated through OneAPI Exchange to provide cross-operator reach. Retain Control Provides operators with full control of both the developer and subscriber experience. API Exchange for the GSMA Apigee API Exchange for Telecommunications also powers API Exchange for the GSMA. Outbound Link

Related: