background preloader

Feminist Current

Feminist Current
Related:  Blogs & PodcastBlogs et sites

Interaction Institute for Social Change Blog The structural vs. transformational debate is alive and well. I’m glad that Curtis and Cynthia have been dipping back into it over the last few weeks. It is good to start at the end: the answer is a both/and, it’s not a good idea to get stuck in binaries. The print pictured above captures it for me. Take that in for a second. Thirty years in jail for daring to stand up for freedom. The print’s beauty is undeniable. How is this perspective possible? There was something in Mandela’s mind, something in his soul, that could not be subjugated. Nelson Mandela is the icon that destroys the binary. I agree with Curtis and Glanzberg that “The pattern most in need of shifting is not out there in the world, but in our minds.” But there is something else happening here. We have an interior condition. Bringing our care and attention to what is inside.

INFORMATION CLEARING HOUSE Radical Feminist Archives | Därför äter riktiga karlar kött Att döda djur och äta kött ingår i mannens hävdande av sin dominans över djur, kvinnor och barn. Det är dags att börja diskutera den så kallade carnocentrismen, skriver Amelie Björck. För en tid sedan deltog jag i en internationell konferens i Köpenhamn kallad New feminist materialisms. Vi ägnade två dagar åt att försöka se världen på nya sätt: att i stället för att automatiskt ställa människans perspektiv i centrum låta tingens, de andra djurens och framför allt nätverkens och intra-aktionernas betydelseskapande arbete träda fram. På kvällen bjöds vi på restaurang­besök och jag hamnade av en slump mitt emot konferensens huvudtalare Karen Barad och bredvid hennes fru som är rabbin. Varför hålla på så här? Precis som djurindustrin mörkar vad som pågår i transportboxarna har vi i vårt språk och våra fiktioner en tendens att låta icke-mänskliga djurs kroppar och namn representera andra saker än subjekt av sina specifika arter. Men de finns ju där. Men var är djuren? Men.

Michael Parenti Blog I Don't Know Without help. I mean, I know what time it is when I look at a clock or see it on my phone or on t.v. or the web or ask somebody. But I don’t know what time it is without going through some 3rd Party, you know? Somebody or some thing has to tell me what time it is in order for me to know it. In order for me to know what time it is, somebody or some thing has to *give* me the time. Time isn’t something that’s just hanging around like the air or the water or the Kardashians…it is always…given. I don’t know how to read a sundial or tell just by the sun or the moon or the stars what the time is. I can’t tell by where my shadow is falling the time of day or night it is. (And, no, you’re right, if it’s night I wouldn’t have a shadow. There was a song way way way back in the day (1972, to be exact) called “Does Anybody Really Know What Time It is?” But if knowing THE time is problematic enough for me, knowing what TIME is gets even more hinky. There are lots of ways of looking at what “time” is. and

when women were warriors Fanny Åström | Kom i kontakt med ditt inre hat » Man och feminist – den stora guiden Jag får en massa frågor om det här med att vara manlig feminist så jag tänkte att jag skulle skriva ett inlägg på ämnet som sammanfattar min syn på frågan. Jag kommer att länka till en massa andra inlägg i detta inlägg så innan jag får en massa frågor vill jag att ni läser dem. Ja, det är hemskt mycket läsning, men det är tyvärr så det är att vara feminist, det är och ska inte vara någon jävla dans på rosor. Börja gärna med denna grundläggande beskrivning om hur patriarkatet fungerar, läs även gärna detta jag skrivit tidigare om vanliga misstag manliga feminister gör. Det första en måste förstå som man och feminist är att en inte har samma position gentemot patriarkatet som en kvinna har. Att en som man inte har samma position gentemot patriarkatet som en kvinna betyder inte att en inte kan förstå patriarkatet teoretiskt eller att en inte kan vara feminist, men det betyder att det är viktigt att inse att ens förutsättningar för att bedriva feministiska kamp är annorlunda.

Public Intelligence Blog The BRAD BLOG Sex matters. | "To learn who rules over you, simply find out who you are not allowed to criticize."

Related: