background preloader

Visualize any Text as a Network - Textexture

Visualize any Text as a Network - Textexture

NEUROBOT elektrozine - teksty - wearable computing Granica między człowiekiem a komputerem staje się coraz mniej wyraźna. Od momentu powstania pierwszych prostych replikatorów zmieniło się bardzo dużo. Jesteśmy świadkami ewolucji postbiologicznej. Człowiek jest, jak na razie, ostatnim produktem ewolucji biologicznej, która przebiegała od powstania prostych replikatorów jakimi były jednokomórkowce posiadające jedynie kod genetyczny, poprzez bakterie, ameby oraz zwierzęta. Ewolucja postbiologiczna to powstanie pierwszych prostych replikatorów informacji, jakimi są komputery. Pojawia się konieczność powstania nowego sposobu patrzenia na ewolucję. Odpowiedzi na te pytania szukano w religii, w filozofii czy nawet w sztuce. Dobrą ilustracją tego, co dziś dzieje się w nauce jest książka pt. Trzecia kultura to zatem uczeni, myśliciele świata empirycznego otwarci na nowe zupełnie sposby wyjaśniania odwiecznych zagadek, które nurtowały ludzkość. Inną ważną cechą naukowców określanych mianem trzeciej kultury jest ich interdyscyplinarność.

Humanistycznych cyfrowe - Wikipedia, wolna encyklopedia The Digital Humanities are an area of research, teaching, and creation concerned with the intersection of computing and the disciplines of the humanities. Developing from the fields of humanities computing, humanistic computing,[2] and digital humanities praxis (dh praxis[3]) digital humanities embrace a variety of topics, from curating online collections to data mining large cultural data sets. Digital humanities (often abbreviated DH) currently incorporate both digitized and born-digital materials and combine the methodologies from traditional humanities disciplines (such as history, philosophy, linguistics, literature, art, archaeology, music, and cultural studies) and social sciences [4] with tools provided by computing (such as data visualisation, information retrieval, data mining, statistics, text mining) and digital publishing. Objectives[edit] A growing number of researchers in digital humanities are using computational methods for the analysis of large cultural data sets.

Visual Synonyms | Visual Antonyms | Thesaurus English Introduction to Circos, Features and Uses // CIRCOS Circular Genome Data Visualization Igor Wieczorek - Wokół trzeciej kultury poniedziałek, 17 grudnia 2012 16:06 Igor Wieczorek Wokół trzeciej kultury Nie tak dawno, bo na początku lat siedemdziesiątych XX-ego wieku, amerykański malarz, rzeźbiarz i performer, James Lee Byars, wpadł na pomysł powołania do życia „Światowgo Centrum Pytań”, w którym stu najbardziej błyskotliwych intelektualistów z całego świata wiodłoby spór o poznawcze i naukowe pryncypia. Najogólniej rzecz biorąc, celem owych karkołomnych zabiegów jest zasypanie przepaści między „kulturą humanistów” kształtowaną przez literaturę piękną, sztuki plastyczne i muzykę , a „kulturą naukowców” kształtowaną przez nauki ścisłe. Idea trzeciej kultury budzi gwałtowne emocje, ma swoich gorących fanów i nieprzejednanych wrogów. Jedną z najbardziej entuzjastycznych definicji trzeciej kultury ukuł brytyjski reżyser i pisarz Peter Brook. Krytycy trzeciej kultury nie są tak entuzjastyczni. I chociaż T.

What are the Digital Humanities? You are here: Home >> Support >> Introductions to Digital Humanities >> What are the Digital Humanities? What are the Digital Humanities? By digital humanities, we mean research that uses information technology as a central part of its methodology, for creating and/or processing data. The digital humanities used to be known as Humanities Computing, or ICT (Information and Communications Technology) for humanities research. In one way or another all the humanities are now digital: virtually all researchers use generic digital resources of various kinds, and often some specialist data resources as well. Digital technologies have the power to transform humanities research, making it easier and more efficient, enabling new ways of working, opening up new questions and creating new knowledge, or answering existing questions more fully and systematically. Further reading: A Companion to Digital Humanities, ed.

The Visual Dictionary - a visual exploration of words in the real world. Cytoscape: An Open Source Platform for Complex Network Analysis and Visualization Trzecia kultura, czyli o potrzebie kawiarni naukowej Trzecia kultura, która podobno narodziła się w Ameryce w drugiej połowie XX w., według Johna Brockmana to uczeni i myśliciele badający empirycznie świat. To naukowcy, którzy dzięki swym pracom i pisarstwu przejmują rolę tradycyjnej „humanistycznej” elity intelektualnej w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania od zawsze nurtujące ludzkość: czym jest życie, kim jesteśmy, dokąd zmierzamy jaki jest sens istnienia. Zaskakujące jest również to, że często prowadzą dialog z mistycyzmem i religią.Trzecia kultura to swoiste wyjście ludzi uniwersytetów na „ulicę” i bezpośredni dialog ze społeczeństwem. To opowiadanie o tym, co dzieje się w laboratoriach fizyków, chemików, matematyków, biologów, w pracowniach nauk empirycznych.W potocznej kulturze zbyt dużo nagromadziło się wyeksploatowanych faktów, dawno już odkrytych, dawnych przemyśleń i konstatacji. Stanisław Czachorowski Więcej o "trzeciej kulturze" w książce: „Trzecia kultura” pod red.

Journal of Digital Humanities Photo dictionary - photo/picture definition at Photo Dictionary in English b2g_tutorial_23062009.pdf (application/pdf Object) Lublin: Uczeń z Lublina odkrył substancję, która hamuje Alzheimera - 21 stycznia 2014 Odkrycie 18-letniego naukowca zapowiada się bardzo obiecująco. Substancja niszczy gromadzące się w mózgu złogi białek, które uszkadzają struktury neuronów i doprowadzają do rozwoju choroby Alzheimera. – Wstępne badania wykazały, że substancja nie ma negatywnego działania na ludzką wątrobę – tłumaczy Łukasz. – Lek nie jest jednak gotowy na wypuszczenie na rynek. Musi jeszcze przejść mnóstwo testów, najpierw na komórkach, później na zwierzętach, zanim będzie można przeprowadzić badania kliniczne. Młody naukowiec odkrył leczniczą substancję podczas stażu badawczego w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN w Warszawie. – Syntezą chemiczną zainteresowałem się jeszcze w gimnazjum, w liceum zająłem się tym na poważnie. W tym momencie nie ma na rynku leków na chorobę Alzheimera, są tylko takie, które ją spowalniają. Eksperci od neurologii są jednak ostrożni w ocenie odkrytej przez licealistę substancji. – To, że ktoś odkrył substancję nie znaczy, że powstanie z tego lek.

» Debates in the Digital Humanities: Scholarly Publishing Across Print/Digital Streams Journal of Digital Humanities Matthew K. Gold, Douglas Armato, Zach Davis, Matthew Slaats and Mark Abrams Poster Download (PDF, 3.06MB) Abstract Debates in the Digital Humanities, an edited collection featuring contributions from over forty DH scholars and practitioners, straddles the line between print and digital publication. In an attempt to move the university-press based print publication process along at a rapid pace, the book went from initial conception and solicitation of essays to printed publication in the space of a single calendar year, a timeline that involved substantial efforts from contributors and from the Press. Debates within the field have not stopped with the publication of the book, of course, so the challenge now facing the editorial team is to create an open access (OA) edition of the text that goes beyond the basic task of making the contents of the print edition available in digital form. This poster was originally presented at DH2013 on July 17, 2013. References Fitzpatrick, K. (2011).

Related: