background preloader

Kunskapsbanken, Livets utveckling

Kunskapsbanken, Livets utveckling
Related:  URTIDENSO

Dinosaurier (LättLäst) Dinosaurier (LättLäst) Forskning Allt det man vet om dinosaurierna kommer från forskare som kallas för paleontologer. Det är de som till exempel gräver upp fossil (ben och spår efter utdöda djur och växter). När man först skulle beskriva dinosaurierna trodde man att de såg ut som stora ödlor eller krokodiler. Dinosaurierna tar överMan tror att de första riktiga dinosaurierna dök upp för ungefär 250 miljoner år sedan. Det finns olika sätt att dela in dem på. Man är fortfarande inte riktigt säker på hur släktträdet ska se ut. Efterhand som man hittar fler fossil och får veta nya saker, så ändrar man om det. Vill du läsa mer ingående om gruppindelningen av dinosaurierna finns det under Dinoknappen här på UngaFakta. Här kommer exempel på några dinosaurier: Tyrannosaurus Rex - Jättestor köttätare (12 meter) Diplodocus - Långhalsad växtätare (27 meter) Stegosaurie - Växtätare med plattor på ryggen (6-9 meter) Triceratops – Växtätare (9 meter) Under trias var klimatet mycket torrt. De överlevande

LPP SO forntiden åk 3 lättläst.pdf Dinosaurie i Papier-maché Dinosaurie i Papier-maché Det här behöver du:- Kraftigt papper eller kartong- Frystejp- Dagstidningar- Tapetklister- Trälim- Hushållspapper- Svamp Stora och billiga dinosaurier kan du själv göra med papier-maché. Börja med att knyckla ihop kraftiga papper till ben, hals, svans och kropp. Titta på bilder av dinosaurier för att se hur dessa olika kroppsdelar kan se ut. Till kroppar kan du också använda gamla påskägg. Sno frystejp runt bitarna, så de håller formen. Riv bitar av dagstidningssidor och doppa dem i en skål med tapetklister. Låt den färdiglappade dinosaurien torka i ett par dar. För att få rynkigt eller knöligt skinn kan du doppa en bit svamp eller skumgummi i trälim, och dutta på dinosaurien. Du kan också rulla små korvar och bollar av hushållspapper, för att göra stora rynkor eller fjäll. När limmet torkat efter ca ett dygn, kan du måla dinosaurien med hobbylack eller allmogefärg. En närbild på huvudet. En färdig Apatosaurus i papier-maché. Lycka till!

Samma rötter Religionsundervisning i ett mångkulturellt samhälle Pedagoger och elever arbetar tillsammans med berättelserna i Bibeln, Koranen och det gemensamma legendmaterialet. Under arbetets gång finner man likheter och olikheter i de olika traditionerna. Eleverna får själva upptäcka - när de skriver, ritar och dramatiserar - hur mycket människor från alla tider och kulturer har gemensamt. Genom att "gå in i" de olika berättelserna och "ta roller" får eleverna också tillgång till både sitt eget och till varandras kulturarv. Insikten om vad som skiljer och vad som förenar bidrar till att utveckla en ömsesidig respekt hos deltagarna. Existentiella frågeställningar aktualiseras först när eleverna själva tar upp dem. Berättelserna om urfadern Abraham/Ibrahim går tillbaka till tiden före judendom, kristendom och islam. Abrahams och hans familjs öden förmedlar intensiv berättarglädje till barn och ungdomar på skolans alla stadier.

Dinosauriefotspår Dinosauriefotspår För att förstå hur stora dinosaurierna egentligen var, kan man göra ett eget spår i naturlig storlek. Det är en häftig känsla att ställa sig på det och fundera lite! Vill man sen busa med kompisarna kan man göra en hel rad... Du behöver- Mall (hämta och skriv ut längst ner på sidan)- Papper- Sax- Penna Om DinosauriefotspårStorleken på våra fötter är ungefärlig. Våra fotspår är ungefär medelstorlek. Gör så härBörja med att skriva ut den mall du vill använda längst ner på denna sida. Bilden du skriver ut ligger på ett rutmönster. När du tittar på varje ruta på den utskrivna bilden ser du att de innehåller "olika bitar" av fotavtrycket. För att kunna öppna och skriva ut filerna behöver du Adobe Reader.

Islam Monoteism: Tron på en gud (mono = en | teos = gud). Lära: Vad man tror på i en religion. Ritual: Speciell handling med religiös betydelse som ofta utförs i en speciell ordning, t.ex. bröllop, begravning, bön, ceremonier osv. Levnadsregler: Regler som beskriver hur man ska leva sitt liv, t.ex. olika budord. Urkund: Skrift som ligger som grund för en religion - en originalskrift, t.ex. Tolkning: Hur man ser på en text, vad den betyder. Konvertera: Byta religion från en religion (eller en riktning inom en religion) till en annan. Islam: Underkastelse för Guds vilja - att finnas i Guds ordning och låta sig vägledas av Gud. Muslim: Person som bekänner sig till islam. Koranen: Islams heliga skrift, en urkund, författad av Muhammed och bygger hans uppenbarelser som är en skildring av Guds (Allahs) budskap till mänskligheten. Sura: Verser/kapitel i koranen. Sunna: En samling nedskrivna exempel (hadither) från Muhammeds liv, fungerar som vägledning för troende muslimer. Shia: En mindre inriktning.

Varför gör det ont? Det här miniämnet handlar om när kroppen beter sig konstigt och särskilt när det gör ont på olika sätt. För det mesta är det inget farligt, fast det känns riktigt obehagligt. När man blir sjuk eller behöver läka en skada brukar kroppen kunna ta hand om det själv. Kroppen har något som kallas immunförsvar. Det består av olika sorters celler som tar bort farliga ämnen som kommit in i kroppen. De bygger också upp de delar av kroppen som blivit trasiga. Den vanligaste sortens fara som människokroppen blir utsatt för är virus och bakterier. När virus och bakterier angriper kroppen drabbas den av en infektion. Alla saker som händer i kroppen beror på att hjärnan tar emot signaler från nerver och kemikalier som finns i vår kropp. Länkar:

Forntidsresan Att uppmärksamma förmågor och strategier i de yngre åldrarna Här beskriver jag ett tema kring forntiden som jag genomförde senaste termin i åk 3. Syftet med att publicera Forntidsresan här är att inspirera andra till att uppmärksamma förmågorna och läs- och skrivstrategierna i alla ämnen. Forntidsresan kan förhoppningsvis ge idéer till teman även inom andra ämnesområden där förmågorna presenteras en i taget i de lägre årskurserna. Tack till elever och kolleger vid Bryngelstorpskolan för ett fint samarbete! Som ni kan utläsa från terminsplaneringen uppmärksammade vi en förmåga i taget under Forntidsresans gång. Hela vårt tema genomsyrades av samtal där vi pratade om vad vi redan vet, vad vi önskar veta och vad vi slutligen lärt oss (VÖL-modellen). Eleverna fick med hjälp av matrisen själva bedöma sina förmågor i slutet av temat. Nedan följer nu en kort beskrivning med bilder kring hur vi genomförde Forntidsresan. Vi fortsatte vår resa längs tidslinjen och läste om dinosaurierna.

Related: