background preloader

Chemistry

Chemistry
NOTE: For those of you who are having difficulty with the links in the above menu, click here!All teacher documents were originally created in Microsoft Word and some were saved as Web Pages. Those may be easily copied and pasted back into Word for making any changes desired.

Teach Yourself Chemistry By Anne Marie Helmenstine, Ph.D. Updated December 02, 2014. Chemistry is a logical science. You can master the essential concepts yourself. You can study these concepts in any order, but it's probably best to start from the top and work your way down, since many concepts build on understanding units, conversion and how atoms and molecules interact. Introduction to Chemistry: Learn about what chemistry is, what chemists do, and why you would want to study this science. Units & Measurements: Get a handle on the metric system and the commom units used in chemistry. The Scientific Method: Scientists, including chemists, are systematic about the way they study the world. The Elements: Elements are a basic building block of matter. The Periodic Table: The Periodic Table is a way elements can be organized, based on their similar properties. continue reading below our video Loaded: 0% Progress: 0% Atoms and Ions: Atoms are single units of an element. How To Learn Chemistry FAST!

Chemistry Teaching Resources - Gordon Watson - Kelso High School - Welcome SCIENCE! | THE SCIENCE BLOG FOR THE ORANGE TRACK Kemi blogg viviann New resources to support science education / Home - Science Online You are here: This section presents new resources in three areas of dynamic change possibilities for science education in New Zealand schools in order to develop science capabilities for citizenship as stated in the New Zealand Curriculum. The Ministry of Education endorsed this work to support the ongoing implementation of the science learning area of NZC. The resources show how to weave the Nature of Science strand and the key competencies into science teaching and learning. How can teachers help students develop science capabilities for citizenship? The idea of how science capabilities link directly to the key competencies of the New Zealand Curriculum is expanded on this page: Key competencies are clusters of capabilities 60+ new teaching resources show how to adapt existing resources to help students develop five science capabilities. How might digital technologies transform science education? Digital technologies have the potential to transform school science learning - but how?

Didaktikhörna | Kemilärarnas Resurscentrum KRC Det bedrivs en hel del forskning i ämnet kemididaktik, om undervisning och lärande i kemi. Därför vill vi här presenteras information om denna forskning på ett sätt som vi hoppas kan vara användbart för lärare och elever i skolan. Sakkunnig är Karolina Broman, doktorand i kemididaktik, vid Umeå Universitet Nya länkar Vill du följa med det senate inom utbildningsvetenskap? Se även information om bedömning (Tio frågor om bedömning) Naturvetenskapernas didaktik är ett relativt nytt forskningsområde. I Sverige finns en forskarskola i naturvetenskapernas, teknikens och matematikens didaktik, FontD ( Det finns också ämnesdidaktisk forskning som inte är direkt knuten till denna forskarskola, på olika universitet och högskolor med lärarutbildning. Svensk nationell förening för forskning i naturvetenskapernas didaktik (FND, är en förening som fungerar som en länk mellan forskning, lärarutbildning och skola. Litteraturtips (under arbete)

Magister Evas Blogg Creative Chemistry Fun Stuff Index It’s always time for Chemistry, but sometimes you want to have even more fun! I’ve put together a load of fun activities to make you a Happy Chemist, so choose something and enjoy it. There are ten main bits in Fun Stuff: Get down (and across) with my interactive Crossword Puzzles; Test your nerves against the clock in the Impossible Mission Quizzes (there are three difficulty levels and a choice of Missions); NOW WITH ANSWERS IF YOU GET STUCK! Race against the clock to complete one of five Word Searches (they’re never the same); Try your hand at the fiendish Slide Puzzle; Rope yourself into the Chemistry Hangman puzzle; Test your memory powers with the Chemistry Concentration Game; Try out my Chemistry Jigsaws; Unscramble the letters in the Chemistry Word Jumble; Uncover the Periodic Table in the Chemistry Breakout Game; or just for fun ...

Vardagskemi gör undervisningen mer konkret Tanken med Skolkemi är att lärarna ska utgå från vardagen i sin undervisning genom att ge experimentuppslag som känns relevanta, är varierade och rymmer många olika infallsvinklar. Det kan till exempel handla om att vispa grädde, diska med äggula och att tillverka tvål. Undervisningen ska vara vardagsanknuten, väcka intresset och utveckla förståelsen - Jag bestämde mig för att börja forska i kemi efter att ha arbetat som lärare i några år, berättar Svante Åberg. Kurserna i experimentell kemi för skolan handlar om att ta fram experiment och utveckla lärares kunskaper kring hur barn uppfattar och förstår kemiska begrepp och förklaringar. - Som lärare tror och hoppas man att eleverna har uppfattat och förstått undervisningen på ”rätt sätt”. Kemiresurserna finns på nätet När lärare går kursen utvecklar de experiment som sedan läggs upp på Skolkemis webbplats. Beskrivningarna av experimenten innehåller tydliga underlag som lärare kan använda som grund för att förändra sin undervisning.

Information for Educators | About You | Pearson Higher Education Educators care about their students; they want them engaged and learning while in the classroom so that they can thrive when they enter or re-enter a competitive workforce. They want to meet their students’ needs, try to exceed them, and turn a student’s interest into a passion. At Pearson we understand the issues facing educators today and want to work together to deliver the kinds of higher education solutions needed to engage and stimulate the modern student. Discover how we can begin a partnership with you by understanding how we are addressing today’s hot topics and issues in college and career readiness, online and blended learning, and data, analytics, and adaptive learning.

Högstadiekemi Senast uppdaterad tisdag, 31 januari 2012 18:34 Välkommen till högstadiekemin! I den här avdelningen samlar vi de artiklar som vi tänker oss ska passa för högstadieelever, men också för den som behöver repetera grunderna från högstadiet, eller helt enkelt bara vill lära sig mer om hur kemin runtomkring oss fungerar. Det är viktigt att förstå att det primära syftet inte är att artiklarna ska fungera som ett alternativ till vanlig undervisning och traditionella läromedel, utan snarare som ett komplement. Kemin på högstadiet är främst inriktad på att skapa en förståelse för kemiska grundprinciper och koncept (vilket är det vi fokuserar mest på), men också att eleven ska förstå det vetenskapliga arbetssättet och på egen hand kunna genomföra enkla undersökningar. En sista sak du bör ha med dig innan du går vidare med artiklarna i menyn till vänster är följande: När du skriver arbeten inom kemi, kopiera aldrig text från böcker eller internet.

LGR11 - förmågor formulera sig och kommunicera i tal och skrift läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer söka information från olika källor och värdera dessa använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genomföra systematiska undersökningar i biologi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genomföra systematiska undersökningar i kemi använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan genomföra systematiska undersökningar i fysik hem- och konsumentkunskap

Related: