background preloader

The Internet's #1 Education Site for K-8 Kids and Teachers

Welcome to Whyville! Dear Parent, Whyville is a safe, friendly, and FREE learning site for your child. Founded in 1999 (15 years!), Whyville has won many awards from educational and parenting organizations. Whyville is also one of the most innovative learning sites for kids, with games and activities covering many subjects, from art to marine biology, from civics to programming. Kognitív Kognitív képességeink kihatnak mindenre, amit csinálunk. Hogy sikeresek leszünk-e munkánkban, céljaink elérésében, az nagyban azon múlik, hogy szellemi kapacitásunk jó formában van-e. Mint minden más erőnlét, ez is formában tartható, fejleszthető. Csak rajtunk múlik, hogy kihozzuk-e a legtöbbet agyunk erőforrásaiból, vagy hagyjuk eltompulni őket. Az emlékezés képessége sokfajta, de mindegyikre szükségünk van a céljaink elérésében. Külön emlékezeti működésünk van a gyors, rövid távú feladatok elvégzéséhez és a régmúlt események felidézéséhez legyenek azok verbális, vizuális vagy térbeli információk. RÖVIDTÁVÚ VIZUÁLIS EMLÉKEZET Villantó A rövidtávú vizuális emlékezet arra való, hogy agyunkban egyszerre több képi információt is aktívan tarthassunk egy rövid időre. MUNKAMEMÓRIA Gyanús alak A munkamemória olyan rövidtávú emlékezet, amely az információt rövid ideig megőrzi, hogy a személy azzal dolgozhasson, manipulációkat végezhessen. RÖVIDTÁVÚ TÉRI EMLÉKEZET Memóriakígyó

Come Together Kids

Related: