background preloader

Creativity Online : Home

Creativity Online : Home

ON: Digital+Marketing Finanskrisbevakning får kritik | Näringslivsnyheter Den senaste tidens löpsedlar har dominerats av finanskrisen med löp som "Så farlig är din bank" (Expressen 3 okt) och "De här bankerna är oskyddade" (Aftonbladet 2 okt) och rubriker som "Banken vilseleder dig" (SvD.se/naringsliv 30/9) och "Våra pensioner gröps ur" (DN 14/7). Vinjetten "finanskollaps" dominerar di.se:s förstasida och på Veckans Affärers sajt tillhör finanskrisen, bankkris och kreditkrisen veckans hetaste ämnen. I nyhetssändningarna står experter och ger råd om att sitta still i båten samtidigt som inslag visar bilder på småsparare som väljer att plocka ut sina sparpengar från banken. Irrationellt beteende som skapats av medierna, enligt Olle Rossander, ekonomijournalist och debattör som är mycket kritisk till den svenska rapporteringen de senaste veckorna. – Svenska medier skrämmer upp vanliga människor helt utan anledning och framför allt utan att ge dem ett vettigt underlag. Men Gunvor Frykholm, tf chef för SvD Näringsliv håller inte med om kritiken.

Personalizemedia The speech the NAA should hear « BuzzMachine The Newspaper Association of America is meeting in San Diego this week and they’re preaching up at their own choir loft with angry, self-righteous fire and brimstone about their plight. Today, Google CEO Eric Schmidt will address them, but he’ll be polite because that’s the way he is and because there’ll be a few hundred aging but armed publishers with blunderbusses aimed at his heart. They need to hear a new message, a blunt message from the outside. Here’s the speech I think they should hear: You blew it. You’ve had 20 years since the start of the web, 15 years since the creation of the commercial browser and craigslist, a decade since the birth of blogs and Google to understand the changes in the media economy and the new behaviors of the next generation of – as you call them, Mr. And now you’re angry. But you’re the ones who are acting angry. Yesterday, you delivered a foot-stomping little hissy fit over Google and aggregators. So what can you do?

Digital Buzz Blog | Digital Campaigns, Online Marketing, Social & More.

Related: