background preloader

Busy Bee Kids Printables

Busy Bee Kids Printables
Related:  Webbsidor Bra sakerskolsidor

Färglägg Ritmallar och Pyssla 1000s FREE Primary Teaching Resources & Printables - EYFS, KS1 and KS2 - SparkleBox Printable worksheets (verb have got) HAVE GOT / HAS GOTprintable worksheets nouns In this unit you will learn about nouns, a very important part of English grammar. Choose the topic you want to learn, study the grammar explanations, do some exercises, then take online tests and print out our worksheets. Have fun! verbs In this unit you will learn about verbs, a very important part of English grammar. english grammar for kids This section contains online lessons, activities and tests plus printable worksheets that can help children develop their grammar skills.

Skolbanken Här delar pedagoger från hela landet på inspiration i form av tusentals pedagogiska planeringar, matriser och samtalsmallar. Du får vara med om du vill, det kostar ingenting att använda Skolbanken eller dess innehåll. Läs mer om Skolbanken » Om Skolbanken Skolbanken innehåller 10 000-tals exempel på planeringar, matriser och samtalsmallar. Materialet har tagits fram av pedagoger från hela landet, som använder det på riktigt med barn och elever i förskolor och skolor. Om du hittar planeringar, matriser eller samtalsmallar som du tycker är intressanta så kan du dela med dig till kollegor genom att Tipsa, Twittra och Gilla materialet. Vem har gjort materialet? Det är pedagoger i skolor och förskolor som använder Unikum som har gjort de pedagogiska planeringar, matriser och samtalsmallar som finns i Skolbanken. Får jag använda material jag hittar i banken? Kostar det pengar att använda Skolbanken? Det kostar ingenting att använda Skolbanken eller innehållet i den. Hur bra är materialet?

Skolburken Skollagen Skollagen innehåller grundläggande bestämmelser om skola och förskola. Där regleras rättigheter och skyldigheter för barn, elever och deras vårdnadshavare. I skollagen finns också skolan och huvudmannens ansvar för verksamheten beskrivet. Skollagen beslutas av riksdagen. Kapitel 1-7 Gemensamma för alla eller flera verksamheter Inledande bestämmelser, kapitel 1 Huvudmän och ansvarsfördelning, kapitel 2 Barns och elevers utveckling mot målen, kapitel 3 Kvalitet och inflytande, kapitel 4 Trygghet och studiero, kapitel 5 Åtgärder mot kränkande behandling, kapitel 6 Skolplikt och rätt till utbildning, kapitel 7 Kapitel 8-22 Utbildning inom skolformer och fritidshem Kapitel 23-29 Tillsyn, överklagande m.m. Övergångsbestämmelser Den nya skollagen ska som huvudregel tillämpas från den 1 juli 2011. Övergångsbestämmelser till skollagen

Printable Pin the Tail on the Donkey You will find links to two different types of printable Pin the Tail on the Donkey pictures which you can print at home; one colour [43kb] and one black and white [42kb] for you to colour yourself. The pictures will print on four sheets of paper which will need to be cut out and pasted together. They can then be glued to a large sheet of cardboard. "Did a search for a pin the tail on the donkey game for our Sunday School class on Palm Sunday and your site was in the listing. When I opened it up the game was right there ready to print; without other steps and having to buy it. There are also two sets of donkey tails you can print; a colour version [9kb] and a black and white version [9kb]. You will need Adobe Reader (the latest version is recommended) installed on your computer in order to open these boards. If you want to open the file in your browser window, just click on the link. Once you have saved the file, locate where you saved it, and double click to open. Sitemap

Blogg Detta är en kopia av inlägget som jag har gjort idag på Läraravtryck. Jag fortsätter med att reflektera över den digitala lärmiljön i skolan även denna vecka. Håller på med en ny inlämningsuppgift som fått mig att tänka till. Om man tittar på de rapporter som skrivs om det digitala lärandet så ser man att vi mest använder våra datorer till att skriva på och söka information med. En del av uppgiften består i att vi ska matcha tillämpningen mot Blooms digitala taxonomi för lärandemål och mot SAMR-modellen. Blooms digitala taxonomi för lärandemål har sex nivåer som går från en lägre nivå på lärande till ett högre. Den lägsta nivån är längst ner på trappan så man bör sträva efter att komma högre upp i sitt lärande. MinnasKunna hämta relevant fakta och kunskap från minnet.Kan du minns …? FörståKunna förklara, sammanfatta och återberätta med egna ord.Hitta ett exempel på …Hur skulle du sammanfatta …? TillämpaKunna använda kunskap i nya sammanhang.Vad skulle hända om …?

Skapligt Enkelt Matematikpapper Här finns kopieringsunderlag som du fritt kan använda i din undervisning. En del lärare skriver ut exakt det som behövs till en lektion, andra gör iordning en pärm med de underlag som kan vara aktuella för ett läsår och placerar pärmen vid kopiatorn. Eleverna kan alltid få arbeta på fina papper som inte är kopia på kopia på kopia … Har du önskemål, förslag eller synpunkter, hör av dig till Lena.Trygg@ncm.gu.se. Stämmer inte måtten när du skrivit ut? Kontrollera att pdf:en inte skrivs ut med sidskalning. Rutade papperKollegieblocksrutigt papper Obs! PrickpapperPrickpapperPrickpapper 2 cmIsometriskt prickpapperIsometriskt prickpapper 25 mm, avpassat för multilinkkuber TriangelpapperTriangelpapper, småTriangelpapper, mellanTriangelpapper, stora HexagonpapperHexagonpapper, småHexagonpapper, mellanHexagonpapper, stora TalkortTalkort 0–10Talkort 1–30Talkort 10–1000 Nummerlappar 1–22 Talkort ”runt 100”, exempelvis 390, 399, 401, 410 Talblock 10Två tiorutorFyra tiorutorEn stor tioruta Positionskort

Free Worksheets and Printables | Coloring Pages | Activities - FamilyEducation.com

Related: