background preloader

How to Make Stepping Stones - with a Cake Pan

How to Make Stepping Stones - with a Cake Pan
Posted on May 30, 2012 by Christina You don’t need a fancy schmancy mold to make garden stepping stones; all you need is a non-stick cake pan! And you won’t even ruin the pan! I stumbled on a new – and EASIER way to make mosaic stepping stones; it’s called the indirect method and it involves contact paper. I think these would make awesome favors or gifts for a garden wedding. You will need: Round non-stick cake pan (You could also use a heart-shaped pan)VaselineContact paperOld plates or saucers that you don’t need (I got mine at the thrift store)Glass gemssea glass (optional)concretemarine varnishMosaic Glass Cutter (Optional. Put your safety glasses on. Repeat until you have all the pieces you need. Place your cake pan on your contact paper, and trace around it. Cut out the contact paper circle. Carefully lift the piece of contact paper and view your design. If you are happy with your design, place the design back into the pan with the sticky side up. Let sit for two days. That’s it! Related:  trädgård

Aeonium The rosette leaves are on a basal stem. Low-growing Aeonium species are A. tabuliforme and A. smithii; large species include A. arboreum, A. valverdense and A. holochrysum. Aeonium are not frost-resistant. They are related to the genera Sempervivum, Aichryson and Monanthes, which is easy to see from their similar flower and inflorescences. Recently, the genus Greenovia has been placed within Aeonium. Selected species[edit] Growth habit[edit] Aeoniums require little water (irrigation every 15 days) and in winter watering can be reduced to up to two months to survive cold conditions. Images[edit] Aeonium arboreum 'Atropurpureum'Aeonium tabuliforme × arboreum 'Zwartkop' #2 References[edit]

gjutformar, gjutform, betongform hos Tant Gräddelin Krolliljor | Odla.nu De upp till 1,5 m höga, småblommiga krolliljorna är gamla kulturväxter, en av de äldsta liljorna i kultur. De fanns förr i alla slottsträdgårdars dunkla hörn under de stora träden, men även vid torparens stuga. Med krolliljor menas antingen den rena arten Lilium martagon eller dess hybrider, även om det finns andra liljor vars kronblad krullar sig uppåt. De andra brukar dock kallas för turbanliljor, även om artnamnet martagon betyder just "turbanliknande". De kommer mestadels från Europa men har även hittats på sina håll i Asien. På grund av att de gärna växer i skugga, kallas de ibland för skuggliljor. Den vanligaste i odling är den purpurrosa eller lilarosa, prickiga rena arten, som även växer förvildad i vårt land på sina ställen. Lökarna är äggformiga, förhållandevis stora och gula. Krolliljor kan man försöka fröså. Sjukdomar som kan förekomma på liljor, även på den vanligen så friska krolliljan: Gråmögel, Botrytis, är en svampsjukdom, som uppträder under fuktiga förhållanden.

I Tages trädgård daylily.se Samla och förvara fröer - Grobar TEXT & BILD: Karina Brozinic När samlas fröerna in? Frön skördas bäst på sensommar och höst. Vissa frökapslar är svårt att veta när de är mogna. Som du märker beror tidpunkten på. Hur skördas fröer? Om fröna lossnar lätt i handen är det redskapet du ska använda. Om fröna är pyttesmå som vallmo eller nejlika, kan du klippa av hela fröställningen och skaka av direkt i påsen. Skriv gärna direkt på påsen vad det är du plockat. Fröer från frukter Frukter som bär på fröer kan få hänga kvar och bli övermogna innan skörd. Efter insamling Först vill jag säga att vissa fröer ska sås direkt efter insamling. Frökapslar behöver oftast torka ytterligare efter skörd, för att fröerna ska lossna.

HOSTA LIBRARY Lite av varje med Monica

Related: