background preloader

Vocabulary

Vocabulary

Interactive Whiteboard Resources: Literacy, Key Stage 2 You're the Editor (Went) Read the story which has lots of the word 'went' and see if you can choose a better word in each case. Useful as a teacher led activity. Elements of a Story The "Elements of a Story" interactive takes the story of Cinderella and explores the different 'ingredients' that make up a story. Compare and Contrast Map An interactive graphic organizer which can helps students to develop an outline for one of three types of comparison essays: whole-to-whole, similarities-to-differences, or point-to-point. Start with a Setting Start a story by creating the setting. Communicating Ideas This website shows you how to design effective posters, newspapers and comics by going through the important elements of each. Badger Wood A road is going to be built through Badger Wood. Writing Instructions Aimed at year 3 pupils, this website explores the features of written instructions. Build Your Wild Self Using Similies to Enhance Writing Skills Chocolates Don't Use Said Comment

School Cafeteria Lunches Around the World Each day in the United States, over 32 million students eat lunches from their school cafeterias. The food consumed accounts for more than half of each students daily calorie intake – which therefore makes the school cafeteria that much more important in delivering healthy food and preventing child obesity. Unfortunately, if you grew up going to an American school and eating food in the cafeteria, it is unlikely you got the most delicious and healthy food. Yet, if you grew up going to a school in another country around the world, you may have had a different experience. SweetGreen is a chain of salad restaurants that run the SweetGreen in Schools program. France: Steak, carrots, green beans, cheese, and fruit. Italy: Local fish with arugula, pasta, caprese salad, bread, and grapes. Spain: Shrimp with brown rice, gazpacho, bread, peppers, and an orange. Brazil: Pork with vegetables, rice with black beans, salad, bread, and baked plantains. Finland: Pea soup, beet salad, carrots, and bread.

Creative Writing 1) Writing Traditional Stories from a Different Point of View 2) Design a New Room for the Chocolate Factory 3) Godzilla This idea is based on the Godzilla introduction found here Read the introduction to the children (you might need to photocopy it so that the children can refer to it during their writing) and ask them to continue the story. 4) Missing Person The following activity is great fun, and usually produces great results, but must be used with caution. Choose a name for a missing person (e.g. Ask the children where "Paul" is. Finally, say that as Paul is missing, we will have to make some missing person posters, explaining who Paul is (with a picture so others can identify him!) A missing person poster template can be found in PDF format here 5) Supermoo's New Adventures 6) Recipes for Dreams 7) Dr. This activity is based on the Dr. Read through some of the books in the series. The children should write their own Dr. 8) Class Mascot Activity 9) When I am famous... 13) Using Objects

Nio appar för att lära sig svenska Nio appar för att lära sig svenskaPinned: 23 Feb 2015 Sfichatt: ett nytt och annorlunda lärarrum!Pinned: 15 Feb 2015 Sfipaddan.se behöver din hjälp!Pinned: 6 Oct 2014 Sfipodd: gratis poddradiotjänst för sfi-studerande + intervju med projektledaren Olga Carlberg.Pinned: 14 Sep 2014 I detta inlägg presenterar jag ett urplock av de sfi-bloggar som finns ute på nätet (de flesta har jag hittat i olika Facebook-grupper). Det har blivit populärt att ha en klassblogg för att publicera all möjlig information till sina elever. Introducing Scene Spurs: Photos as Writing Inspiration:: Spotlight: E-News from Theatrefolk Written and Edited by Lindsay Price August, 2011 Welcome! This month, we have an applied playwriting newsletter. In This Issue INTRODUCTIONAn introduction to the newsletterCHOOSING A PHOTOHow to choose an inspiring photoWARM UPStart every writing session with a warm-up.QUESTIONSUse questions as a path to creativity.ACCEPT ALL IDEASPush students to put every idea on the page.CHARACTER PROMPTSUse a photo to practice character profiles.LOCATION PROMPTSExplore the story possibilities of a location.PERSONIFICATION PROMPTSGive human qualities to something not human.MONOLOGUE PROMPTSWrite monologues inspired by the photo.SCENE PROMPTSWrite scenes inspired by the photo.DOWNLOADSA free sample from Scene Spurs, our new collection of writing prompts. Introduction "Imagination grows by exercise” ~ W. Students have a visceral reaction to the act of writing. Having said that, you can't just say to a student, “You'll get better at writing if you write more.” There are several photos in this newsletter.

Appar för SFI - Sfipaddan Nio appar för att lära sig svenskaPinned: 23 Feb 2015 Sfichatt: ett nytt och annorlunda lärarrum!Pinned: 15 Feb 2015 Sfipaddan.se behöver din hjälp!Pinned: 6 Oct 2014 Sfipodd: gratis poddradiotjänst för sfi-studerande + intervju med projektledaren Olga Carlberg.Pinned: 14 Sep 2014 I detta inlägg presenterar jag ett urplock av de sfi-bloggar som finns ute på nätet (de flesta har jag hittat i olika Facebook-grupper). Det har blivit populärt att ha en klassblogg för att publicera all möjlig information till sina elever. Shared Writing Contribute to ReadWriteThink / RSS / FAQs / Site Demonstrations / Contact Us / About Us See more like this Verizon Thinkfinity offers thousands of free K-12 educational resources across seven disciplines for use in and out of school. More Our lesson plans are written and reviewed by educators using current research and the best instructional practices and are aligned to state and national standards. More Find the latest in professional publications, learn new techniques and strategies, and find out how you can connect with other literacy professionals. More Teacher Resources by Grade Home › Professional Development › Strategy Guides Strategy Guide Shared Writing E-mail / See All Strategy Guides in this series Research Basis Strategy in Practice Related Resources Research Basis Strategy in Practice back to top Related Resources Grades K – 2 | Lesson Plan | Standard Lesson Grades 6 – 8 | Lesson Plan | Unit

Hitta motivationen | Orka plugga Bra pluggstrategier är viktigare än talang Läraren Martin Fernström är övertygad om att alla kan lära sig plugga. Det handlar bara om att hitta rätt strategier! Och här på Orka plugga-sajten kan du hitta just det – tips och verktyg som hjälper dig att plugga o... Din skolgång kostar en miljon Skolan är gratis för dig, men utbildningen du får kostar ungefär en miljon kronor. Alla kan lära sig plugga Vi människor kan inte springa som geparder eller klättra som lemurer, men vi är skapta för att lära oss olika saker. ”Alla människor kan lära sig, det handlar inte om talang utan om att lära smart och att använda rätt... Läsning kan öppna världar Att läsa är ett unikt sätt att få ta del av en annan människas upplevelser och perspektiv. Alla har olika strategier "När du känner att du förstår och att det lossnar - fortsätt så!"

Story Structure for Children's Books, Novels, Movies, etc. A short explanation of story structure In a romance, the two people who are "meant to be" are typically protagonist and antagonist. They tend to spend a lot more time causing trouble for the other than they do being in love. Story Structure and the Arc of a Story Once something has happened, and now that something has to be done, you are into the second act (or middle) of a story. The middle of a story is always the story's longest part. This second act of a story consists of the protagonist trying to get his or her life back in order. Of course, if the first thing the protagonist tries results in success, you end up with a very short story. In The Cat in the Hat, Thing One and Thing Two are introduced after the cat has already made his own mess. So when does the second act (or middle) of a story end? The third act, or end, reflects a new stasis, or life as it will be from this time forward. Think of three act structure as looking like this: Got all that?

Skrivarskola - Mediekompass Publicerad: 10 december 2018 Medie- och informationskunnighet – MIK – är centrala frågor i Skolverkets styrdokument och avgörande för vår förmåga och möjlighet att orientera oss i en komplex och föränderlig omvärld. Förståelse för och kunskap om det journalistiska uppdraget och arbetssättet är därför av stor betydelse i undervisningen för våra barn och ungdomar. Genom att låta eleverna själva arbeta med journalistiskt skrivande som ett led i undervisningen, ges de möjligheten att utveckla förmågor att förstå, värdera och tolka nyheter och information. Mediekompass Skrivarskola syftar till att underlätta för lärare som vill använda sig av det journalistiska arbetet som metod i sin undervisning. Centralt i Skrivarskolan är Publicistguiden som Mediekompass utvecklat tillsammans med Statens Medieråd. Här finner du Publicistguiden som nedladdningsbar PDF. Publicistguiden 2018 i helhet Inledning Press- & nyhetshistoria Tryck- & yttrandefrihet Upphovsrätt Vem gör vad på en redaktion? Medieordlista

Can you google that? – informationssökning på engelska | Mias klassrum Att internet flyttat in i våra klassrum är det ingen som har missat, men att det smugit sig in bland kunskapskraven är det många som missat, försöker låtsas om att de inte sett eller helt enkelt tycker är riktigt jobbigt. Men det finns ju där, vad vi än tycker om det. Det ska undervisas och bedömas, säga vad man vill om det. Att gå in på hur relevant och effektivt eleverna återanvänder sina sökresultat i sin egna produktion är en diskussion i sig, men nu tänkte jag fokusera på själva undervisningen. Can you google that? Som en del av övningen gör eleverna en självskattning, hämtad från bedömningsstödet. Efter genomgång och självskattning får eleverna öva på att söka information. Filen med övningen kan ni hämta här. Den som följt min blogg känner säkert igen frågorna, de är hämtade från det här inlägget. När vi avslutat denna övning kommer eleverna att få genomföra något av de olika prov som finns i Skolverkets bedömningsstöd.

Related: