background preloader

Vocabulary

Vocabulary

School Cafeteria Lunches Around the World Each day in the United States, over 32 million students eat lunches from their school cafeterias. The food consumed accounts for more than half of each students daily calorie intake – which therefore makes the school cafeteria that much more important in delivering healthy food and preventing child obesity. Unfortunately, if you grew up going to an American school and eating food in the cafeteria, it is unlikely you got the most delicious and healthy food. Yet, if you grew up going to a school in another country around the world, you may have had a different experience. SweetGreen is a chain of salad restaurants that run the SweetGreen in Schools program. France: Steak, carrots, green beans, cheese, and fruit. Italy: Local fish with arugula, pasta, caprese salad, bread, and grapes. Spain: Shrimp with brown rice, gazpacho, bread, peppers, and an orange. Brazil: Pork with vegetables, rice with black beans, salad, bread, and baked plantains. Finland: Pea soup, beet salad, carrots, and bread.

Nio appar för att lära sig svenska Nio appar för att lära sig svenskaPinned: 23 Feb 2015 Sfichatt: ett nytt och annorlunda lärarrum!Pinned: 15 Feb 2015 Sfipaddan.se behöver din hjälp!Pinned: 6 Oct 2014 Sfipodd: gratis poddradiotjänst för sfi-studerande + intervju med projektledaren Olga Carlberg.Pinned: 14 Sep 2014 I detta inlägg presenterar jag ett urplock av de sfi-bloggar som finns ute på nätet (de flesta har jag hittat i olika Facebook-grupper). Det har blivit populärt att ha en klassblogg för att publicera all möjlig information till sina elever. Appar för SFI - Sfipaddan Nio appar för att lära sig svenskaPinned: 23 Feb 2015 Sfichatt: ett nytt och annorlunda lärarrum!Pinned: 15 Feb 2015 Sfipaddan.se behöver din hjälp!Pinned: 6 Oct 2014 Sfipodd: gratis poddradiotjänst för sfi-studerande + intervju med projektledaren Olga Carlberg.Pinned: 14 Sep 2014 I detta inlägg presenterar jag ett urplock av de sfi-bloggar som finns ute på nätet (de flesta har jag hittat i olika Facebook-grupper). Det har blivit populärt att ha en klassblogg för att publicera all möjlig information till sina elever.

Hitta motivationen | Orka plugga Bra pluggstrategier är viktigare än talang Läraren Martin Fernström är övertygad om att alla kan lära sig plugga. Det handlar bara om att hitta rätt strategier! Och här på Orka plugga-sajten kan du hitta just det – tips och verktyg som hjälper dig att plugga o... Din skolgång kostar en miljon Skolan är gratis för dig, men utbildningen du får kostar ungefär en miljon kronor. Alla kan lära sig plugga Vi människor kan inte springa som geparder eller klättra som lemurer, men vi är skapta för att lära oss olika saker. ”Alla människor kan lära sig, det handlar inte om talang utan om att lära smart och att använda rätt... Läsning kan öppna världar Att läsa är ett unikt sätt att få ta del av en annan människas upplevelser och perspektiv. Alla har olika strategier "När du känner att du förstår och att det lossnar - fortsätt så!"

Skrivarskola - Mediekompass Publicerad: 10 december 2018 Medie- och informationskunnighet – MIK – är centrala frågor i Skolverkets styrdokument och avgörande för vår förmåga och möjlighet att orientera oss i en komplex och föränderlig omvärld. Förståelse för och kunskap om det journalistiska uppdraget och arbetssättet är därför av stor betydelse i undervisningen för våra barn och ungdomar. Genom att låta eleverna själva arbeta med journalistiskt skrivande som ett led i undervisningen, ges de möjligheten att utveckla förmågor att förstå, värdera och tolka nyheter och information. Mediekompass Skrivarskola syftar till att underlätta för lärare som vill använda sig av det journalistiska arbetet som metod i sin undervisning. Centralt i Skrivarskolan är Publicistguiden som Mediekompass utvecklat tillsammans med Statens Medieråd. Här finner du Publicistguiden som nedladdningsbar PDF. Publicistguiden 2018 i helhet Inledning Press- & nyhetshistoria Tryck- & yttrandefrihet Upphovsrätt Vem gör vad på en redaktion? Medieordlista

Can you google that? – informationssökning på engelska | Mias klassrum Att internet flyttat in i våra klassrum är det ingen som har missat, men att det smugit sig in bland kunskapskraven är det många som missat, försöker låtsas om att de inte sett eller helt enkelt tycker är riktigt jobbigt. Men det finns ju där, vad vi än tycker om det. Det ska undervisas och bedömas, säga vad man vill om det. Att gå in på hur relevant och effektivt eleverna återanvänder sina sökresultat i sin egna produktion är en diskussion i sig, men nu tänkte jag fokusera på själva undervisningen. Can you google that? Som en del av övningen gör eleverna en självskattning, hämtad från bedömningsstödet. Efter genomgång och självskattning får eleverna öva på att söka information. Filen med övningen kan ni hämta här. Den som följt min blogg känner säkert igen frågorna, de är hämtade från det här inlägget. När vi avslutat denna övning kommer eleverna att få genomföra något av de olika prov som finns i Skolverkets bedömningsstöd.

101 Conversation Starters (Also see How to Start a Conversation) Ice Breakers Where did you grow up? Childhood Questions What was your favorite children's book? School/Work Topics Where did (do) you go to school? Relationship Questions What is the first think you notice about a guy or girl? Sports Conversation Starters Who is your favorite athlete? Vacation Questions Where was the last place you went on vacation? Food/Drink Topics What is your favorite drink? Entertainment Topics Who is your favorite actor? Personal Questions Who do you look up to? Misc. Do you sleep with a stuffed animal?

20 Teen and Tween Conversation Starters | Radical Parenting How was your day? Fine. How was school? Good. How was your test? Anything you want to tell me? Nope. Now that its summer, a lot of parents and the families I work with are focusing on communication skills because we are finally done with school for a bit. I find that some of the best ways to do this is to play games like Scrabble, Clue or Sorry that you can all engage over the common game. -Ask over dinner -Ask over dessert -Leave a few cards with questions in the car for long drives -host a sleepover for your son/daughter and their friends and encourage them to play. -Play at a family reunion -Ask your adult friends (I do this with mine all the time–in between Wii games of course) I came up with some and borrowed some from the cards–a few are a little mature, but I find those table topics get the best conversation going! 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. I really love to engage youth in intelligent conversations about values, ideals and goals.

Conversation Questions for the ESL/EFL Classroom If this is your first time here, then read the Teacher's Guide to Using These PagesIf you can think of a good question for any list, please send it to us. Home | Articles | Lessons | Techniques | Questions | Games | Jokes | Things for Teachers | Links | Activities for ESL Students Would you like to help? If you can think of a good question for any list, please send it to us. Copyright © 1997-2010 by The Internet TESL Journal Pages from this site should not be put online elsewhere.Permission is not required to link directly to any page on our site as long as you do not trap the page inside a frame.

Inför Världsvattendagen 2014 - WaterAid Lördag den 22 mars är det dags för den årliga Världsvattendagen. Världsvattendagen instiftades av FN 1993 för att få människor i hela världen att uppmärksamma vikten av att verka för en hållbar förvaltning av världens vattentillgångar. Vi är alla beroende av att ha tillgång till rent vatten och runt om i världen samlas och engagerar sig människor i olika arrangemang lördag den 22 mars. Gör det ni med!​ Till er hjälp har vi tagit fram 10 korta fakta om vatten, som vi hoppas ni vill använda för att uppmärksamma detta. 10 fakta om vatten: · 768 miljoner människor i världen har inte tillgång till rent vatten. · I områden utan tillgång till rent vatten måste kvinnorna gå i snitt en mil om dagen bara för att hämta vatten. · I Sverige använder vi i snitt 160 liter vatten om dagen, i USA är snittanvändandet 570 liter vatten om dagen. · Varje dag dör 2000 barn av diarré orsakad av smutsigt vatten – det är den näst vanligaste dödsorsaken för barn under fem år. (Källa: WaterAid.

Elementary podcasts| LearnEnglish | British Council | Series 04 Episode 01 Elementary Podcasts are suitable for learners with different levels of English. Here are some ways to make them easier (if you have a lower level of English) or more difficult (if you have a higher level of English). You can choose one or two of these suggestions – you don't have to follow all of them! Making it easier Read all the exercises before you listen to the podcast. Look up the words in the exercises that you don't know in a dictionary. Making it harder Listen to the podcast before you read the exercises. Now, listen to the podcast and do the exercises on the following tabs.

Related: