background preloader

Dolch Word List Resources

Dolch Word List Resources
Related:  ENGLISH

Webbresurs från vårt grannland - London Walk - Språkbloggen Finska Utbildningsstyrelsen är en myndighet som ungefär motsvarar Skolverket (även om jag inte ska svära på de exakta detaljerna rent politiskt). De har också en hel del lärresurser på sin hemsida, och där har jag hittat en guldklimp, via ett tips på Facebook. Mina 9or ska i engelskan arbeta med olika ämnesområden kopplade till Great Britain och vi inleder med att fokusera på London. För att få en bild av sammanhanget tittade vi först på en film från SLI.se med den självförklarande titeln GREAT BRITAIN, artikel V4258. Under tiden som vi tittade fick eleverna svara på frågor om filmens innehåll genom webbtjänsten Socrative. Efter introduktionen fick eleverna ge sig ut för att själva upptäcka London. Bild: skärmdump från

Ten Ways to Cultivate a Love of Reading in Students As a teacher, I was obsessed with cultivating a love of reading in my students. I love to read, loved it as a kid too. I'm equally compelled to ensure that my own child loves reading -- and he does. I well aware that I'm on a mission -- but I also know it's a worthy one! Here are ten suggestions for how any teacher, teaching any subject can participate in this mission, and how parents and administrators can help. Read. There's so much more we can all do -- from the superintendent to the classroom teacher, the custodian to the parent's association. Teaches, how do you cultivate a love of reading?

Om engelskundervisning för nyanlända elever | Navets språkklass Våra nyanlända elever kommer till skolan med olika kunskaper och erfarenheter. Det gäller även i engelska. Samma klass – olika kunskapsnivåer I vår somaliska språkklass har vi elever som pratar flytande engelska och som har haft engelskspråkig undervisning i sitt hemland. Vi har också elever i klassen som tidigare inte har varit i kontakt med engelska språket. Den största anledningen till att nyanlända elever inte uppnår kunskapskraven i engelska är just att de inte läst ämnet engelska i samma utsträckning som elever som haft hela sin skolgång i Sverige. Nedan beskriver jag om hur vi kartlägger engelskkunskaper och organiserar undervisningen i engelska för språkklassens elever. Kartläggning och undervisning När eleverna börjar hos oss i språkklassen arbetar vi med ”Boken om mig” och vi ser redan där att många av eleverna har stora kunskaper i engelska. Vi brukar även testa eleverna i läs- och hörförståelse. Nybörjarengelska med stöd av modersmålet /Linda

dose and drive estate cars Which I will say is much classier than a station wagon. Engelska spel Det engelska språket omger oss alltmer i vardagen. Spela dessa engelskaspel så att du kan, vågar och vill använda engelska i olika situationer. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Engelska. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Food Årskurs 1 0 av 3 nivåer klara Para ihop olika matord på engelska med rätt bild i detta spel. Am / is / are 0 av 2 nivåer klara • Verbet är - am/are/is Träna verbet "är" som på engelska heter antingen am, is, eller are. Wild animals Ett spel där eleven får lära sig vilda djur på engelska. Engelska glassmaker • Glassorter• Frukter• Sötsaker Glassmaker på engelska. Glosor från Minecraft 0 av 5 nivåer klara • Stavning• Engelska• Glosor• Minecraft Stava rätt på glosor från MInecraft. Oregelbundna verb • Verb• Oregelbundna Träna tio oregelbundna verb i de tre formerna. Practise Colours • Igenkänning• Engelska• Färger Öva färger med hjälp av bilder. Engelska julord 0 av 16 nivåer klara • Engelsk jul• Engelsk nyår• Stavning julord 0 av 20 nivåer klara

All Things Topics - Home JaO`s Blogg: NDLA Onsdag 20.5 2015 gjennomførte Albertine Aaberge ved Sogndal videregående skole, Guttorm Hveem fra NDLA og jeg i regi av NDLA, veiledning av MIK 2 elever under forberedelsene til sentralgitt skriftlig eksamen, for andre år på rad. Det ble nok en spennende og givende erfaring. Vi valgte også i år Adobe Connect som samarbeidsarena i samarbeid med Uninett ABC (takk til IKT-senteret). Design av løsning Vi endret litt på designet fra i fjor. Foruten informasjonsnoder valgte vi å ha en spørsmål/svar-node for skriftlige svar og en chat for muntlige svar. Også i år valgte vi å løfte ut eksterne kilder via kuratortjenesten scoop.it. Arbeidsfordeling Ut fra erfaringen i fjor valgte vi også i år å ha veiledningen i 3 bolker på en time - fra kl. 12.00 - 13.00, fra kl. 15.00 - 16.00 og fra kl. 21.00 - 22.00. Vi fordelte arbeidsoppgaven nokså likt som fjoråret. Hva skjedde? ErfaringeneDet var noen hektiske timer også i år. Elevenes innspill Her er noen av de innspillene elevene kom med i undersøkelsen:

How to Improve Your English Studying Hard Your English grade is based on a number of different evaluations where several factors are assessed, most importantly the language, content and structure of your oral or written products. Here follows a list of tips on how to improve the language and structure of your English. Grammar and Spelling Correct grammar is one of the keys of writing or speaking convincing English. Have you checked that the subject and verb are conjugated correctly in your sentences? Spell Time Work with different types of online tasks to improve your grammar. Vocabulary Having a wide vocabulary in English means that you are able to use precise terms connected to the topics you are working with, and that you are able to use a range of different expressions and sentences to solve your task. The Colorful Library Before you hand in a text, check to see if you have used the same expressions many times. Pronunciation and Intonation iPod Cat Structure Have you covered all parts of the task?

Related: