background preloader

Manipulables_Virtuales_Matemáticas_I

Este espacio, junto con Manipulables_Virtuales_Matemáticas_II, III y IV estará dedicado a mostrar una amplia colección de manipulables virtuales, para la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas básicas, que he realizado hasta la fecha así como la incorporación de otros nuevos. Progresivamente se irán mejorando algunos de ellos para adaptarlos, si no lo están, a la PDI, o para mejorarles alguna función. Probablemente se trate de la colección, en Flash, más amplia, variada e interactiva que se puede encontrar en la red. Se facilita la URL de cada manipulable para que lo puedas incluir en tu página web o blog, si lo deseas. Bajo la denominación de Manipulables se agrupan una serie de ayudas tanto físicas como virtuales que facilitan el aprendizaje. Un Manipulable para matemáticas puede entrar en dos categorías: 1) Físicos, que se definen como cualquier material u objeto físico del mundo real que los estudiantes pueden “palpar” para ver y experimentar conceptos matemáticos. Related:  matemàtica

descomposició additiva Juegos de Matemáticas para niños de Primaria Las matemáticas son fundamentales para la vida porque su comprensión permitirá a los pequeños estudiar en el futuro algunas de las carreras con mayor número de salidas. No es fácil aprender a resolver ejercicios, pero es mucho más divertido cuando las matemáticas se aprenden jugando. Y lo que a prior resulta difícil y tedioso acaba convirtiéndose en juegos fáciles para niños a medida que vayan aprendiendo. Disfruta de los siguientes juegos de matemáticas para primaria: Los juegos de matemáticas para niños de primaria que proponemos en Mundo Primaria mejoran el conocimiento que tienen los niños de Primaria sobre los números y operaciones, las magnitudes y sus medidas, las figuras geométricas y la resolución de problemas. Cómo mejorarán los niños de Primaria Hacer clic en el ratón será el único requisito para aprender matemáticas gratis de esta manera tan divertida. Estos juegos de matemáticas para niños también les enseñarán a resolver satisfactoriamente los problemas de matemáticas.

10 obras de arte perfectas gracias a la proporción áurea - Cultura Inquieta Si recordamos la historia en busca del concepto de divina proporción. Leonardo Pisano, también conocido como Fibonacci, fue un famoso matemático de Italia que se dedicó a divulgar por Europa el sistema de numeración árabe (1, 2, 3…) con base decimal y con un valor nulo (el cero). Pero el gran descubrimiento de este matemático fue la Sucesión de Fibonacci que, posteriormente, dio lugar a la proporción áurea. ¿Qué es la Sucesión de Fibonacci? Sin embargo, lo realmente interesante surge cuando esas ideas sobrenaturales y aritméticas se traducen en la producción artística desde viejos tiempos hasta la actualidad; esa proporción, también llamada Fi, fue adoptada por artistas, artesanos y arquitectos como señal de concordancia ante los principios de crecimiento y dinamismo en las formas de la naturaleza. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. via Cultura Colectiva

Mi rinconcito de Infantil: PANELES DE PARA LAS RUTINAS Playing with Cuisenaire Rods | Unschooling Conversations Cuisenaire rod staircases and rod trains in rod tracks Cuisenaire rods are colorful wooden rods ranging from 1cm to 10cm lengths. They’re great for creating patterns, counting, sorting, measuring, adding, multiplying, and all sorts of other fun explorations. Creating Patterns and Designs Use the rods to create patterned designs. A few Cuisenaire rod patterns Yellow = green + red = red + green (5 = 3+2 = 2+3) Red, purple, green, brown, orange, orange, brown, green, purple, red (2,4,6,8,10,10,8,6,4,2) Dark green = purple+red = red+purple (6 = 4+2 = 2+4) Yellow, orange, yellow, orange (5,10,5,10) Expanding Cuisenaire rod rectangles Building Trains and Staircases 12 reds is the same as 8 light greens is the same as 6 purples is the same as 4 dark greens is the same as 3 browns Dice Games with Rods & Tracks These are fun games to play with a partner, and a great way to familiarize yourself with the rod colors and their corresponding number values. Game: Half Of… Creating Squares Parts of a Whole

PuntMat: Resta portant-ne (IV) una proposta molt engrescadora Càlcul en columnes Un dels debats eterns en l'ensenyament de les Matemàtiques a Primària és el paper, les dificultats i les metodologies que implica l'aprenentatge dels algorismes estàndard. Serveixi com a exemple paradigmàtic la resta portant-ne, protagonista absolut dels darrers 40 anys i tema del post "estrella" (el més visitat) d 'aquest bloc. Segurament aquesta excessiva durada del debat té a veure amb les implicacions socials i escolars que representa el paper central que els algorismes escrits tenen tant per a pares com per a alguns mestres. Però deixant de banda el seu paper com a contingut el problema dels algorismes estàndard a l'escola es pot resumir en aquesta frase: "l'algoritmització prematura provoca passivitat cognitiva". Actualment sembla que comença a haver un consens: apostar per l'endarreriment en la presentació dels algorismes estàndards i resoldre les situacions aritmètiques que es puguin presentar amb estratègies més transparents. Sumar en columnes Idees finals

PuntMat: Resta portant-ne (II) Aquest post és la continuació del primer que vàrem dedicar a aquest contingut mític, anomenat resta portant-ne enllaç. En aquest post ens dediquem a fer una reflexió sobre la resta en general i la resta portant-ne en particular intentant argumentar que endarrerir la presentació dels algorismes estàndard, utilitzant estratègies més transparents ens dona l'ocasió de fer un treball en profunditat sobre el càlcul de restes, les propietats de les operacions i l'adquisició d'habilitats. Habilitats bàsiques per a poder resoldre problemes de restar: 14-8 Per poder atacar qualsevol problema de resta cal dominar prèviament les restes de dígits (ex: 9-5) i les de nombres de dues xifres menys nombres d'una xifra (ex: 14-8). Si aquestes restes estan automatitzades tenim gairebé la feina feta. Un dubte: 14-8 és una resta o una suma inversa? Pregunta 1: quina de les dues maneres de restar esmentades us sembla més eficaç de cara a prioritzar-la amb els vostres alumnes? El currículum actual

PuntMat: Resta portant-ne (I) Gairebé podríem afirmar, sense risc d'equivocar-nos, que aquest és el tema més debatut en didàctica al nostre país: en generacions i generacions de claustres ha estat objecte de discussió i, fins i tot, ha creat tibantors entre els mestres. Això no és normal. Alguna cosa passa. Perquè no tenim el tema tancat com molts d'altres? Constatacions recollides al dia a dia 1. B: Però heu llegit el nou currículum del Departament? A: Si que ho sabem, però hi ha una part important de professorat que no hi està d'acord. 2. 3. Un conte que podria deixar de ser-ho La Marta, és una mestra novell, però amb molta iniciativa, no coneixedora encara dels misteris de la resta portant-ne. No feia ni una setmana que havia acabat la seva substitució que va rebre un e-mail de la mestra titular felicitant-la per la seva feina i els seus resultats!. Protagonisme de la resta El fet que, a més, se li hagin dedicat cançons és una prova més de la singularitat d'aquest algorisme. Reflexió final

Related: