background preloader

iLabCentral - The place to share remote online laboratories

iLabCentral - The place to share remote online laboratories
Related:  edukacja

Cell Cycle & Cytokinesis - BioChemWeb.org Cell Cycle Regulation and the Control of Cell Proliferation (Cell Growth + Cell Division) Cell Cycle Research - General resource with links to relevant recent literature, news and job listings. (Ion Channel Media Group) Cell Division - Undergraduate-level lectures on cell division. (Cell Biology Lectures, Mark Hill, University of New South Wales, Australia) The Eukaryotic Cell Cycle and Cancer - Introduction to the eukaryotic cell cycle as it relates to the genetics of cancer. (Phillip McClean, North Dakota State University) (Just above Beginner's Level) ICRF FACS Laboratory Cell Cycle Analysis - Methods for cell cycle analysis using flow cytometry. (FACS Laboratory, Imperial Cancer Research Fund, UK) The Interactive Fly: Evolutionarily Conserved Pathways (Society for Developmental Biology). See also the Apoptosis, Cell Senescence and Signal Transduction pages. Mitosis, Meiosis and the Mechanics of Cell Division See also the Cytoskeleton, Cell Motility and Motors page. Cancer Resources

Mimowa | Blog Mi – logopedia na wesoło Edheads - Activate Your Mind! Molecular Workbench Ten Recent Advances in Evolution By Carl Zimmer Posted 10.26.09 NOVA To celebrate the 150th anniversary of the Origin of Species, here's a list—by no means exhaustive—of some of the biggest advances in evolutionary biology over the past decade. These advances include not just a better understanding of how this or that group of species first evolved, but insights into the evolutionary process itself. Ten significant leaps forward in evolution research in the past decade, as chosen and described by noted science writer Carl Zimmer Enlarge Photo credit: (Earth) © NASA; (text) © WGBH Educational Foundation Darwin envisioned natural selection acting so slowly that its effects would be imperceptible in a human lifetime. If he were alive today, Darwin would be astonished at the pace and nature of discoveries being made in evolutionary biology, including the witnessing of evolution in action. Thanks to powerful, cheap DNA sequencing technology, scientists can now pinpoint the molecular changes underlying this rapid evolution.

14 Vocabulary Apps for Kids | appydazeblog FREE & fabulous – World’s Worst Pet-Vocabulary, an educational app for kids in grades 4 – 8. Snargg, a cute blue pet needs kids to use their vocabulary skills to get him out of trouble. The app’s four games teach context, word sorts, synonyms, & antonyms as they expose kids to over 1000 words across 5 levels: grades 4 – 8. Words are taught in sets – 10 conceptually related words per set. Kids are encouraged to replay each word set to improve their scores. Other features of the app include: clearly explained definitions with examples of how the word is used, multiple exposures to words, writing prompts, and… a really fun narrative with rewards. Common Core Standards met: Download link: Recently updated, Bluster is a FREE app for the iPad developed by McGraw-Hill. 2.L.4 – Determine the meaning of the new word formed when a known prefix is added to a known word (e.g., happy/unhappy, tell/retell). Like this:

MAKE HOMEMADE SCIENCE TOYS AND PROJECTS ChemCollective educreations teacherswithapps Educreations Interactive Whiteboard, by Educreations, Inc, is an incredible, yes that’s right, INCREDIBLE app. This newly released app comes with the huge bonus of being FREE! We think this app has the edge needed to push education in the right direction and to begin modernizing teaching as we know it. Educreations Inc had the wherewithal to realize the need to add the option to use multiple pages for the same lesson; this is another feature that makes this app a standout. This revised Bloom’s Taxonomy pyramid shows classification of levels of intellectual behavior that is important in the learning process. It is obvious that the developers in this new start-up company spent much time and consideration while incorporating user-friendly features into this app.

Jak motywować dzieci do nauki? – Edukowisko Początek roku szkolnego odgrzebuje nowe-stare pytanie: jak skutecznie motywować dzieci do nauki? Oto krótki poradnik pisany z myślą o rodzicach i nauczycielach: 1. Czym jest motywacja? Zacznijmy od tego, co rozumiemy poprzez pojęcie motywacji. „Ja chcę ” jest kluczową składową motywacji. 2. Stara szkoła psychologii, mająca swoje korzenie w behawioryzmie przez lata mówiła nam, że za pomocą metod ‚kija i marchewki’ możemy sprawić, żeby inni ludzie wykonywali nasze polecenia. Motywacje typu ‚kija i marchewki” (nagrody i kary) są skuteczne. ” Zrobię to, co mi każesz, ale nie oczekuj ode mnie nic więcej. Dziecko może zareagować na ten sposób motywowania na dwa sposoby: albo się mu poddać albo się buntując. 3. W latach 70-tych Edward Deci i Richard Ryan po przeprowadzeniu licznych badań odkryli, że w motywacji najważniejsza jest nie jej ilość, ale jej jakość. Psycholodzy zwracają uwagę, że wbrew temu, co starał się nam narzucić behawioryzm, człowiek nie jest czarną skrzynką. 1. 2. 3. Ryan, R.

Special Collection: Science Educational Resources Nauka poprzez gry w Gdańsku 2 wrz, 09:40 Foto: Shutterstock Nauka poprzez gry w Gdańsku "Lekcje Przedsiębiorczości" to program zajęć wykorzystujących w procesie nauczania znane z gier mechanizmy służące do angażowania i motywowania graczy. W tym przypadku graczami są uczniowie wykonujący kolejne zadania i projekty. Program został opracowany we współpracy z ekspertkami od gamifikacji, które na co dzień wykorzystują tę metodę w pracy ze studentami uczelni wyższych. Do drugiej edycji programu do 6 gdańskich szkół, uczestniczących poprzednio w pilotażu dołączy 17 nowych (9 gimnazjów i 8 szkół ponadgimnazjalnych). Roczny cykl zajęć, obejmujących całość podstawy programowej, podzielony jest na kilka obszarów tematycznych. Uczniowie mogą też: wcielić się w rolę startupowców realizujących projekt dla inkubatora przedsiębiorczości, rekrutów walczących o przyjęcie do Tajnej Agencji Jeszcze Tajniejszego Wywiadu, której szefem jest wykładowca czy wziąć udział w międzygalaktycznej podróży) lub zostać Kadetami Wydziału ds. (bs)

Kindergarten & Preschool for Parents & Teachers: Spooktacular Smorgasboard Why do kids love science? It makes learning come alive! It's all about discovery that makes science so appealing. Children love to participate in exploring and discovering using their senses and imagination making substances change form, color, shape, scent, and texture. Halloween is the perfect time to teach and discover with simple science activities. I never met a child yet who wasn’t fascinated to watch and participate in matter changing shapes, mixing colors, creating textures, and adding scents. Young children are not ready for abstract thought but learn through action – by hands-on participation and asking questions and finding out answers.

Related: