background preloader

Freeloops - download free drum loops,free bass loops,synth loops,Fx loops,tutorials,audio forums,sample cd's,acidloops,wavs,aiff,mp3,samples. All you need to make great music

Freeloops - download free drum loops,free bass loops,synth loops,Fx loops,tutorials,audio forums,sample cd's,acidloops,wavs,aiff,mp3,samples. All you need to make great music

OER Commons CC Search Skip to content Creative Commons Hungary Szerzői jog és Creative Commons by Attila Főző on Prezi Magyar Pedagógia A Magyar Pedagógia publikációs stílusa A Magyar Pedagógia mint a Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottságának folyóirata feladatának tekinti a pedagógiai szaknyelv és publikációs szokások fejlődésének segítését, ezért rendszeresen közzéteszi a publikációk stílusára vonatkozó ajánlásait, szerkesztési konvencióit és a kéziratokkal kapcsolatos formai követelményeket. A nemzetközi tudományos folyóiratok szigorú formai követelményeket alakítottak ki, a Magyar Pedagógia stílusa e normákhoz igazodik. A társadalomtudományok terén két fontosabb stílus terjedt el, az MLA (Modern Language Association, Gibaldi és Achtert, 1984) és az APA (American Psychological Association, 1984). Az empirikus társadalomtudományok többségének folyóiratai, így a pszichológiai és a pedagógiai folyóiratok is az APA formát használják. A Magyar Pedagógia (MP) stílusa is alapvetően az APA stílusát követi. Optimális esetben a tanulmány 3-6 nagyobb egységből áll, melyeket további részekre lehet tagolni. Bekezdés Ábrák

International Communia Association - The International Association On the Digital Public Domain A források kezeléséről és a hivatkozásokról | Neveléstudományi Intézet Segédlet az SZTE BTK Neveléstudományi Intéztenék szakdolgozói számára Összeállította: Molnár Edit Katalin 2006. A Magyar Pedagógia (1993) teljes stíluslapját ld. a folyóirat honlapján. A források elismerése A forrásokat a szövegben rendszerint szerzőjükkel és a keletkezési/kiadási évszámmal azonosítjuk. A források azonosítására a szöveg végén elhelyezett lista szolgál, ahol lehetőleg a szerzővel, a címmel és a megjelenés adataival határozzuk meg a felhasznált irodalmakat. A különböző dokumentumtípusok leírásához szükséges adatokat a későbbiekben részletesen bemutatjuk. "Teljes megfelelésnek kell lennie a vizsgálat lefolytatásakor és a szöveg írásakor a szerzőt bármilyen módon befolyásoló;a szövegben hivatkozott; ésa bibliográfiában felsorolt irodalom között. Plágiumot követ el, aki az eredeti szerző elismerése nélkül illeszti a saját szövegébe más betűhív szövegét, más szövegének parafrázisát, vagy más eredeti gondolatát a saját átfogalmazásában. A plágium elkerülésének módjai: Például: F.

Jogtiszta anyagok projektekhez (is) - Modern Iskola cikk-összefoglaló Szerzői jog és creative commons A Creative commons-licencek célja, hogy a szerzői jog (copyright) alá eső művek szerzői nyilatkozzanak arról, mások hogyan oszthatják meg, használhatják fel vagy módosítsák azokat. A Creative commons több fajta védelmet kínál a ’minden jog fenntartva’ -tól a ’nincsen jog fenntartva’ skáláig. A szerzőt megilleti a személyhez fűződő jog, a szerzői jog automatikus. A Creative Commons segítségével a szerzők nyilatkozhatnak arról, milyen módon adnak engedélyt műveik felhasználására vagy esetleges módosítására. Kiindulásképp érdemes böngészni ezt a wakelet gyűjteményt a témában. Képek Pixabay – kulcsszavak használatával egyszerűen kereshetünk képeket a kívánt témakörben. Unsplash – nem szükséges a szerzői jogokat feltüntetni, de biztatnak arra, hogy tegyük meg. Videók Flickr -bár leginkább képek keresésére használjuk, sok videót is találunk itt. Hanganyagok Még több ötletért ajánljuk kedves Olvasóink figyelmébe a Digitális Témahét webináriumát a témában. Források:

Digitális Témahét - Képek, hangok, videók oktatási projektekben (webinárium) Képek, hangok, videók oktatási projektekben (webinárium) Főző Attila László 1. - 12. évfolyam Módszertani leírás Összefoglaló A webináriumon bemutatott prezentáció elérhető itt. Képek Szerzői jogi kérdések: Creative Commons Képi források, ahol jogtiszta tartalmak érhetők el: Szerkesztés, kollázs, képeslap - fotor.com Népszerű alkalmazások Mémek Videók, hangok Szerkesztés: Youtube, Movie Maker Ingyenes hangok Képernyővideók készítése Office Mix - mix.office.comAudacity - útmutató videók

Related: