background preloader

Banco de Imagenes Gratis .Com

Banco de Imagenes Gratis .Com
Related:  undervisningPRESENTACIONES

5 Excellent Web Tools For Giving Students Narrative Feedback 5 Web Tools for Giving Students Narrative Feedback by Mark Barnes Teachers may reside in a society driven by standards and high stakes testing, but this doesn’t change the fact that the best way to evaluate learning is with formative assessment and narrative feedback. When evaluation becomes a conversation, students are transformed into critics of their own progress and achievement improves. In decades researching more than 250 million students worldwide, John Hattie, author of Visible Learning, discovered that student self-assessment and teacher feedback impact achievement over the course of a school year far more than traditional assessment techniques. Digital Tools Make Providing Feedback Easy and Engaging Although providing detailed feedback will always consume more time than the simply giving outdated numbers and letters, there are numerous digital tools that make feedback less cumbersome for teachers and more engaging for students. 5 Web Tools for Feedback 1. 2. 3. 4. 5.

Sitios para editar fotos, fcil y gratis Luego de un tiempo sin lanzar otro compilado viendo mis favoritos y mis enlaces guardados en Delicious me di cuenta de que podía armar un compilado de sitios para editar fotos online y de forma gratuita, bastante útiles cuando no tenemos un editor instalado en nuestra computadora y queremos salir de un apuro sin perder el tiempo. Los editores de imágenes online cuentan con varias ventajas, entre las que se pueden destacar: No es necesario instalar ningún softwareEn su mayoría cuentan con las funciones mas utilizadasLa velocidad es muy buena, nada de demoras de varios minutos para aplicar un efecto.Podemos extraer las imágenes directamente desde otros sitios como Flickr sin necesidad de descargarlas para luego subirlas. 1. Pixlr: Muy completo, permite realizar opciones de edición muy frecuentes y no tantos, desde hacer un simple recorte, hasta trabajar con los brillos y contrastes. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

GAMES Slidebean wikispaces tutorial Analizamos tres programas gratuitos para hacer un screencast | Tecnosalva Un screencast es simplemente una grabación digital de la salida por pantalla del ordenador, que puede incorporar audio o incluso anotaciones, estos screencast son ideales si queremos realizar algún videotutorial de algún programa o simplemente grabar lo que hacemos en pantalla.Tres son los programas que vamos a analizar: Jing: quizás la propuesta más sencilla, permite tomar imágenes de pantalla y grabar vídeos, es la propuesta libre de la empresa Techsmith, conocido por su software comercial Camtasia. Todo comienza en el icono del sol, que Jing sitúa en la parte superior de la pantalla. Lleva el puntero por encima para que Jing pregunte qué deseas hacer: capturar, ver el historial o cambiar las opciones. La captura se lleva a cabo a partir del área que tú selecciones, una especie de encuadre que determina lo que Jing grabará o capturará. Las imágenes se pueden editar con texto, flechas y marcos, y los vídeos graban también lo que digas por el micrófono.

Klassrumsorganisation – att skapa ett klassrum för lärande Då jag skapar klassrum funderar jag över hur det är att vara elev i detta rum. Jag tänker så här: För vem är detta rum?Hur ska många kunna vara här samtidigt?Från hur många platser undervisar jag som lärare?Hur ser eleven från olika platser i rummet? Jag kan konstruera mängder av frågor kring klassrummet men detta är de mest basala frågorna i mitt klassrumsorganisatoriska tänk. Här är de modeller jag följer i mitt klassrumsutvecklande. Skolmiljöerna i skolorna på Nya ZeelandFrån skolmiljöer i SydAfrika och AmerikaFrån teorierna och då främst de socialkonstruktivistiska – vilket betyder att människan är social och lär genom att vara tillsammans med andra människor.Vygotskijs teorier om samtal och dialogJohn Deweys syn på demokrati och lärandets handlingAtt jag omsätter läroplan och kursplanerna i rummet Jag tänker inte hemtrevligt. Jag har funnit att jag alltid organiserar utifrån ett slags cirkeltänk. Det tar tid att skapa ett klassrum för lärande. Detta är ett av mina klassrum.

Crea video presentaciones de fotos con PicoVico Picovico es una herramienta muy sencilla para crear vídeos con fotografías pudiendo añadir texto en cada una de ellas y acompañarlo todo con música de fondo. Permite incluir 30 fotos, es muy adecuada para presentaciones de fotos de salidas didácticas, actividades de clase o cualquier evento educativo que se celebre en nuestra clase o en el centro. Además, podemos utilizar Picovico para que nuestros alumnos presenten algunos de sus trabajos de clase. Los vídeos creados con Picovico se comparten fácilmente en Internet y los podemos incrustar en nuestros blogs y webs con el código de embebido que ofrece la herramienta. Cómo utilizarla Para comenzar a utilizar Picovico tenemos que registrarnos en la aplicación con los datos que habitualmente se solicitan. A continuación, veremos los 4 pasos que hay que dar para realizar el vídeo: Paso 1. Paso 2. Paso 3. Paso 4. Utilidades Didácticas Ejemplos Para saber más Tienes todas las Herramientas y Recetas disponibles en...

Klassrumsmöblering – rummets berättelse Vi möblerar klassrum av gammal tradition. Vi möblerar dem kanske inte alls. Vi får dem. Hur som helst. Klassrummet och dess möblering ska inte handla om det ”hemtrevliga” utan mer om det pedagogiska. Så här tänker jag då jag organiserar mina klassrum: Om jag är en elev här inne – hur kan jag ta mig från en plats, exempelvis min bänk till pennor och papper. Då jag arbetar med mina klassrum, bygger upp dem, är jag medveten om varje sak och varje pedagogisk betydelse. Jag skulle vilja säga att det är det. Vad vill jag med klassrummet? Jag grubblar mycket på klassrumsorganisationen. Och när vi är därinne – är det här en miljö för lärandet? Multimedia y PowerPoint Las tabletas digitales han llegado para quedarse. Quizá todavía no tengas una pero más tarde o temprano caerá. Piensa en las personas que no querían móvil y ahora no pueden vivir sin él (yo fui una de ellas). Las tabletas nos brindan nuevas formas de hacer presentaciones con tecnología multimedia. Podemos ir más allá del PowerPoint, mucho más allá. Y no sólo a la... Read More Si tienes un iPad, tienes que ver esto. Read More Preparar una presentación es como cocinar. Read More Clip-art chungo: Es decir, cualquiera de las imágenes prediseñadas de dudoso gusto que traen los paquetes ofimáticos. Read More La imagen anterior es un montaje que he hecho a partir de tres fotografías que he encontrado en Compfight, un buscador de imágenes que uso con frecuencia. Read More Ayer vi el vídeo de la magnífica charla que dio Gonzalo Álvarez en EBE11 el pasado viernes.

En guide till SIOP- Sheltered Instruction Observation Protocol Att tänka på när du planerar och genomför din undervisning ...Språk: Att förmågorna i Lgr/Gy 11 kräver stor språklig kompetens. Språk och kunskap är två sidor av samma mynt. Svårt att inhämta kunskap utan ett fungerande språk och svårt att tillägna sig ett språk utan ett ämnesinnehåll! Begrepp: Att ge explicit undervisning i ämnets språk, uppmärksamma allmänspråkliga uttryck (med anledning av, hög grad av) och nominaliseringar ( ex. Material: Att skapa medvetenhet kring de typiska texttyperna i ämnet och visa på hur kunskapen struktureras på olika sätt beroende på ämne. Ex. Kontextbundenhet: Att eleverna har riktligt med kontexuellt stöd när de ska utveckla sin språkliga förmåga samt när du väljer material. Att förförståelsen ska löpa som en röd tråd : Vad tänker mina elever på när jag säger ...? Interaktionen och dialogens betydelse - Att lärandet av språk/kunskap sker i ett socialt samspel och att ge det är viktigt att eleverna ökat talutrymme. 1. Hur ska jag bedöma mina elever? Ex.

Related: