background preloader

History of U.S. Military Interventions since 1890

History of U.S. Military Interventions since 1890
by Dr. Zoltan Grossman The following is a partial list of U.S. military interventions from 1890 to 2014. Below the list is a Briefing on the History of U.S. Military Interventions. The list and briefing are also available as a powerpoint presentation. This guide does not include: mobilizations of the National Guard offshore shows of naval strength reinforcements of embassy personnel the use of non-Defense Department personnel (such as the Drug Enforcement Administration) military exercises non-combat mobilizations (such as replacing postal strikers) the permanent stationing of armed forces covert actions where the U.S. did not play a command and control role the use of small hostage rescue units most uses of proxy troops U.S. piloting of foreign warplanes foreign or domestic disaster assistance military training and advisory programs not involving direct combat civic action programs and many other military activities. Quotes in Christian Science Monitor and The Independent

A Brief History of American Foreign Policy Why we f*ck A professional thinker named Thomas Hobbes got it into our heads for an embarrassingly long time that our ancestors were pitiful, lonely, mean people. Three and a half centuries later Hobbes is still revered for his smarts, even though he’ll always be most famous for that unfortunate soundbyte in which he described the life of prehistoric man as “solitary, poor, nasty, brutish and short.” Today few serious scientists are waving the “brutish and short” flag. Although the image of the paranoid, dumb, violent, solitary caveman persists in pop culture (and sometimes in our early blog posts) there’s little evidence to support it. We now know human beings have always been highly social creatures, and that that has been our species’ defining strength. As an interesting side-effect of rethinking what human quality of life was like in prehistory, it’s becoming clear that for all but the most recent sliver of human existence, human beings were not monogamous. And we know they had lots of hot sex.

Inicio OBAMA vs ROMNEY: Here's Who's Right About The Economy Intelligence Fusion Centers Part of domestic surveillance system that incorporates private contractors, federal government, military, and local law enforcement Originally organized by the Department of Homeland Security and the Department of Justice Provide federal authorities with access to local databases and legally protected information concerning law-abiding citizens Often function with military liaisons and integrate with National Guard Often at undisclosed locations listing only post office boxes as physical addresses As of July 2009, approximately 72 fusion centers exist nationwide Overview “Fusion center” is a generic term for entities which are designed to integrate federal intelligence efforts with the state and local authorities. As of July 2009, there are 72 fusion centers around the country and one in nearly every state. The article also lists current Secretary of Homeland Security Janet Napolitano as being instrumental in the formation of one of the first state fusion centers. Alabama Alaska Arizona

Generasjon status quo Nå roper en verden: Vi trenger ditt hjerte, din evne, ditt brennende sinn! Og fikk du din ungdom til odel og eie, så bruk den, sett kreftene inn! Arne Paasche Aasen - Norsk ungdom går sammen om en slags dominerende kultur, en politisk korrekthet. Hørt det før? Unge vil bevare dagens velferdssamfunn som det er. - Norsk ungdom viser ikke størst engasjement for de store verdensproblemene. Han har gjennomført en ny undersøkelse av ungdommens verdisyn for Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (Nova), som publiseres i høst. - Den bekrefter at ungdom stort sett er opptatt av sine egne personlige prosjekter om å gjøre det godt på skolen. Årets stalltips før stortingsvalget i 2013 er dermed ute. Symbolet Bieber Han mener tenåringsidolet Justin Bieber er det fremste symbolet på den nye ungdomstrenden. - Selv popidolene har en helt annen innpakning i dag enn for 40 år siden, da ungdommen fulgte band som Rolling Stones. - Avstanden mellom generasjonene er blitt mindre.

untitled Inviterer retten til å se bort fra den første erklæringen Det er mye som er snudd på hodet i denne uvanlige straffesaken. Aktorene Svein Holden og Inga Bejer Engh har tvilt seg frem til at massedrapsmannen er utilregnelig og derfor må overføres til tvungent psykisk helsevern. Advokat Lippestads oppgave er å overbevise retten om at klienten er tilregnelig og klar til å ta sin forvaringsstraff. Det pleier å være motsatt – fordi utilregnelighet i norsk strafferett altså anses for å være til gunst for tiltalte, og det er jo en forsvarers oppgave å rekke frem det som er til fordel for klienten. Godtok den første rapporten Slik er det altså ikke i denne ualminnelige saken. <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" width="640" height="360" id="MMPlayerStandard"><param name="movie" value="MMPlayerStandard.swf" /><param name="quality" value="high" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><! - Rart å høre at han ber om frikjennelse

Highlander Research and Education Center Psykt og folkelig | STUDVEST.no «How I met my therapist» er underholdende og energisk hele veien, men skjemmes noe av mangel på originalitet og rød tråd. I utgangspunktet har de gjort det lett for seg ved å ha et konsept som kan inneholde alt: En mor i fremtiden forteller sine barn om hvordan det var å leve og være student i Bergen i 2012. Revyen beveger seg hovedsaklig innenfor dette triangelet: Psykologistudenten, Bergen og medier. Åpningsnummeret, i musikalstil, er eksplosivt og omhandler den forvirrende følelsen man kan få av å være ny student i Bergen. Revyen skrider videre med artige og gjenkjennelige sketsjer i et høyt tempo, om studentøkonomi, kollektivtilværelse iscenesatt som et realityshow og lesesalsproblemer. Det høye tempoet er en kvalitet, og noen av de korteste sketsjene er faktisk blant de mest originale og gode. Skuespillerne gjør en god jobb, og de er flinke til å parodiere kjente folk på en treffende måte.

Breaking -> United State’s New Hero ~ Vladimir Putin: Russia Issues International Arrest Warrant For Rothschild Henchman & Leftist Savior George Soros Keep in mind Vladimir Putin just paid off Rothschild debt. Vladimir Putin, now in full control of Russia as Prime Minister, wishes to build a strong Christian nation. In a televised Christmas message on January 7 2008 Putin said: — “The Russian Orthodox Church contributes to the promotion of moral values in society. One should not completely draw a line between the culture and the church. Rothschild’s NWO Manifesto: Absconding The United States Judicial System ~ In An Attempt To Prevent Incarceration Blowback! Putin Issues Arrest Warrant for Financial Terrorist George Soros!! The thing that should give pause to the Heads of State Western is like Putin did in freeing Russia from those who wanted to bring the total economic and social collapse and beat up in jail all those who have tried. Now Mr. Putin’s speech, which was officially issued by the Russian authorities. Political Vel Craft In Russia’s Pravda: Obama The Chicken Is Being Plucked! As Though Iran Has Nuclear capabilities (Idiocracy)

Related: