background preloader

APTA

APTA
Related:  ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σκολίωση:Διάγνωση Θεραπεία Πρόληψη - 4disabled Με τον όρο Σκολίωση περιγράφεται η πλάγια κλίση, πάνω από 10 μοίρες, της σπονδυλικής στήλης, με σχήμα «C» ή «S». Εμφανίζεται στο 2% του πληθυσμού και από αυτούς το 0,5% έχει σοβαρό πρόβλημα. Η σκολίωση ταξινομείται σε τέσσερις τύπους: 1. Ιδιαίτερα για τους δυο τελευταίους τύπους σκολίωσης (Ιδιοπαθής, Λόγω κακής στάσης), καθοριστικός παράγοντας για την έκβαση της θεραπείας είναι η έγκαιρη διάγνωση. · Ασυμμετρία των ώμων. · Αν προεξέχει η ωμοπλάτη προς τα πίσω. · Ασυμμετρία στην μέση ή την λεκάνη. · Ανυψωμένο ισχίο. · Κλίση ολόκληρου του σώματος στην μια πλευρά. Βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε την προληπτική εξέταση των παιδιών, είτε με πρωτοβουλία των γονέων, είτε του σχολείου από ειδικευμένους ιατρούς ή φυσικοθεραπευτές. Η ύπαρξη σκολίωσης σημαίνει αλλαγή στην διάταξη αυτής της κατασκευής με διαταραχή της λειτουργικότητας. Η σκολίωση πάνω από 10 μοίρες μπορεί να διαπιστωθεί από την κλινική εξέταση και να επιβεβαιωθεί από την ακτινογραφία (X-RAY) ολόκληρης της σπονδυλικής στήλης.

Working with people with TBI: Staff Self-Study Module 3 Aim The module is for support workers who provide direct care and assistance to people who have had traumatic brain injury (TBI). It offers practical strategies that can help individuals with a TBI to increase their independence. This assistance could be provided in the person’s own home, in a residential care setting or a Transitional Living Unit. Rationale After a traumatic brain injury, a person’s ability to participate in their community and home environment may be significantly disrupted. When the person returns from hospital, it is likely that they may be receiving continuing treatment from rehabilitation professionals, who will be assisting them to increase their independence and achieve their goals. This module provides some basic guidelines and strategies to assist support workers in this process. Although increased independence signifies progress and is to be encouraged, there are times when this may pose associated risks for individuals. Outcomes 3.4 Know what rehabilitation is

Amputation Management and Rehabilitation Loss of a limb can occur due to traumatic injury or disease processes. Learn management and rehabilitation skills to assist in recovering from limb amputation. Types of Lower Extremity AmputationsLearn about the different types of amputations that can occur in the legs. Desensitization ExercisesDesensitiazation exercises are a way to decrease the hypersensitivity that can often be experienced after limb amputation. Residual LimbLearn about what a residual limb is in the physical therapy management of amputations. Phantom PainPhantom pain describes a painful sensation that can occur in a limb that is no longer present due to trauma or surgical amputation. National Amputation FoundationThe National Amputation Foundation provides assistance to veteran and civilian amputees. Phantom PainPhantom pain is experienced by many people after amputation.

SCIRE Project Cobb Angle and Scoliosis | Singapore Physiotherapy The term “Cobb Angle” is used worldwide to measure and quantify the magnitude of spinal deformities, especially in the case of scoliosis. The Cobb angle measurement is the “gold standard” of scoliosis evaluation endorsed by Scoliosis Research Society. It is used as the standard measurement to quantify and track the progression of scoliosis. Cobb angle was first described in 1948 by Dr. The forward bending test is usually use to screen for scoliosis before puberty. How To Measure Cobb Angle? Locate the most tilted vertebra at the top of the curve and draw a parallel line to the superior vertebral end plate. What Is The Significance of Cobb Angle? The Cobb angle is a measure of the curvature of the spine in degress which helps the doctor to determine what type of treatment is necessary. If the scoliosis curve is 20 to 40 degrees, the orthopaedic doctor will generally prescribe a back brace to keep the spine from developing more of a curve. Is surgery required?

Brain Injury Initiative Survival Guide - Alberta Seniors Skip To Navigation Skip To Content Alberta.ca » Human Services » Programs & Services » Disability Services » Provincial Disability Supports Initiatives » Alberta Brain Injury Initiative » Survival Guide Feedback Alberta Brain Injury Initiative Survival Guide The Survival Guide is intended to provide basic information and support to survivors of acquired brain injury and their families. If you would like a copy of this guide, please contact the Brain Injury Initiative Office in your region. Click on the links below to access the different sections of the Survival Guide.

Focused symposium: Development of evidence-based recommendations for physical therapy diagnosis and treatment | WCPT.org Speakers: Philip van der Wees (Netherlands), Rob Herbert (Australia), Christopher Powers (United States of America), Aimee Stewart (South Africa), Ann Moore (United Kingdom) This focused symposium explored the possibilities for an international collaborative programme, involving researchers, clinical guideline developers and practitioners, to develop and publish concise evidence-based recommendations for daily physical therapy practice. The concise evidence-based recommendations derived from current high quality clinical guidelines and systematic reviews will provide decision support for physical therapy diagnosis and treatment. The unique difficulties experienced in under-resourced health care systems and ways to address language barriers were addressed. Length of session: 1.5 hours Click the image below to start the presentation.

Home | ERABI Indications for conservative management of scoliosis (guidelines) | Scoliosis and Spinal Disorders | Full Text Guidelines for conservative intervention are based on current information regarding the risk for significant curvature progression in a given period of time. Each case has its own natural history and must be considered on an individual basis, in the context of a thorough clinical evaluation and patient history [21]. Estimation of risk for progression is based on small (n < 1000) epidemiological surveys in which children were diagnosed with scoliosis, and radiographed periodically to quantify changes in curvature magnitude over time [22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44]. I. a. < 15° Cobb: Observation (6 – 12 month intervals) b. c. d. > 25° Cobb: Outpatient physical therapy, scoliosis intensive rehabilitation program (SIR) where available and brace wear (part-time, 12–16 hours) II. a. b. c. d. e. III. a. < 20° according to Cobb: Observation (6 – 12 Months intervals) b. 20 – 25° according to Cobb: Outpatient physical therapy e. IV. V.

Shoulder Instability From Physiopedia Definition The term ‘shoulder instability’ is used to refer to the inability to maintain the humeral head in the glenoid fossa.[1]The ligamentous and muscle structures around the glenohumeral joint, under non-pathological conditions, create a balanced net joint reaction force. The relevant structures are listed below. If the integrity of any of these structures is disrupted it can lead to atraumatic or traumatic instability. Common Categorizations of Shoulder Instability ■ Two groups: ■Traumatic ■ Atraumatic ● 2 types of atraumatic instabilities ○ Chronic Recurrent Instabilities ■ May be seen after surgery for shoulder dislocation, due to glenoid rim lesions.[2] ■ Over time, microtrauma can lead to instability of the glenohumeral joint. ○ Congenital Instabilities ■ Laxity of structures in the shoulder which may be present since birth.[3] Clinically Relevant Anatomy Many anatomic structures may lead to shoulder instability. ○ Inferior Border ● Subscapularis Epidemiology

PT Codes and Billing SECRETS Εφηβική Ιδιοπαθής Σκολίωση Σε μικρές σκολιώσεις (10-20 μοίρες ), η αναλογία εμφάνισης στα αγόρια και στα κορίτσια είναι παρόμοια, όμως σε μεγαλύτερες σκολιώσεις (>30 μοίρες) η συχνότητα εμφάνισης στα κορίτσια είναι περίπου 8 φορές περισσότερη, κάτι που υποδηλώνει πως η Εφηβική Ιδιοπαθής Σκολίωση είναι περισσότερο πιθανό να επιδεινωθεί στα κορίτσια. Σε γενικές γραμμές, οι έφηβοι δεν αντιμετωπίζουν πόνους εξαιτίας της σκολίωσης, ακόμα κι αν πρόκειται για μεγάλες σκολιώσεις άνω των 45-50 μοιρών . Υπάρχουν κάποιες έρευνες πάντως που επισημαίνουν πως την τελευταία δεκαετία ολοένα και περισσότεροι έφηβοι αισθάνονται κάποιας μορφής πόνου εξαιτίας της σκολίωσης τους. Αντιμετώπιση Η αντιμετώπιση της σκολίωσης μπορεί να είναι συντηρητική ή χειρουργική. Συνεπώς, η επιλογή της καταλληλότερης θεραπείας για την σκολίωση είναι μια δύσκολη απόφαση και πρέπει να λαμβάνεται πάντα σε επιστημονικά τεκμηριωμένη βάση, με γνώμονα την ψυχική και σωματική υγεία του παιδιού και όχι για να εξυπηρετηθούν ιδιωτικά συμφέροντα. Βιβλιογραφία:

Related: