background preloader

An OOPS Virtual Field Trips Page!

An OOPS Virtual Field Trips Page!
The "OOPS" Virtual Field Trip Page! A virtual field trip is the next best thing to being there! Choose a destination below and click your trip into action. Vacation Planner So You're Planning A Trip Planner Happy Travels! Return to the OOPS Web Page: Iroquoi Longhouse Jet Propulsion Lab Virtual Field Trip Kennebunk, Maine WebCam Kid's Guide to the Smithsonian Kids Dig Reed: Reed Farmstead Archaeological Site,West Virginia Kokomo Opalescent Glass Co. Return to the OOPS Web Page Science Learning Network Online Science Exhibits Scholastic Field Trips Seven Wonders of the Ancient World (New) Seven Wonders of the World Ships of Travel Sistine Chapel Skyscrapers The Smithsonian Museum Sonora Desert Hottest Desert in North America South Carolina's River Venture Spain St. Teaching Tips for Taking Field Trips:1. OOPS is: Our Overnight Planning System Email your great ideas for inclusion on this page! Last Update: 4/4/2012

http://oops.bizland.com/vtours.htm

Related:  johannahallqvistvirtual fieldtripsVirtual Fieldtrips

Rätt feedback visar vägen Bedömning för lärande, BFL, är inne just nu, men ändå inget nytt. Redan på 1600-talet arbetade svenska lärare med formativ bedömning. Men allteftersom århundraden gick, och eleverna som tog plats i skolbänken blev fler och fler, övergick bedömningen till att bli allt mer summativ eftersom den i allt större utsträckning användes som ett urvalsverktyg i stället för som metod att stärka elevernas lärande. Och på 1970-talet fick all bedömning dåligt rykte. Det var då som bedömningsfrågorna i princip försvann från lärarutbildningen och ”lärarkåren deprofessionaliserade sitt bedömningskunnande” som bedömningsforskaren Christian Lundahl uttrycker det.

Educational Technology and Mobile Learning: A Step by Step Guide to Creating ... February, 2014 Since I posted about the " 20 online museums for teachers and students " I received several emails with links, apps, tools and more tips related to educational virtual field trips. One of the links I got included this wonderful guide I am sharing with you below created by Silvia Rosenthal from Langwitches. The guide is about how to frame a virtual field trip using Google Earth. Being able to frame your field trip enables you to take your students into an education virtual learning trip in which they will engage in authentic and experiential learning. Silvia used Tour of Jacksonville, Florida as an example of the virtual field trip you can create for your students. She also integrated some curriculum activities that go parallel with this virtual trip.

Virtual Field Trip Resources This Week I presented at “I Teach K” in Vegas about Virtual Field Trips and wanted to share some of the resources from my presentations. The first resource is a Pinterest board! On this board I have pinned all the different sites I mentioned in my presentation plus many more. Blendspace - Create lessons with digital content in 5 minutes Make mobile learning awesome! Student creation Share materials Free! Get our new app! Save time by using free lessons & activities created by educators worldwide! Hur mycket tydlighet tål skolan? Barn behöver tydlighet, ramar och struktur, menar många. Det skapar trygghet och ordning i klassrummet vilket är bra för alla barn. Frågor vi behöver ställa oss innan vi accepterar det som sant är: Vad är det som ska vara tydligt? Runt vad ska ramarna finnas? Hur ska strukturen se ut? Att gå till skolan och veta exakt vad som ska hända varje dag känns tryggt för vissa barn och ger dem antagligen bättre möjligheter att ta till sig de kunskaper skolan serverar.

7 Virtual Field Trips that Let You Travel the World With Your Kids Image: Various Sources Exposing children to art and culture is key to helping them grow into well-rounded adults. As a homeschooler I am always looking for creative ways to "see the world" with my kids. ELLIS ISLAND QR CODE ACTIVITY - IMMIGRATION - TeachersPayTeachers.com <div class="deployment_message_block"><span> Hi, You need to enable javascript on your browser to use TpT.&nbsp; <a href=" target="_blank">See how this improves your TpT experience</a>. </span></div> About Us | Blog | FAQs & Help All Categories

Amazingly Simple Graphic Design Software – Canva Svenska Dagbladet Förra sommaren missade Kristoffer Örstadius, journalist på Dagens Nyheter, sitt eget scoop. Örstadius gjorde ett gott journalistiskt arbete med att avanonymisera några skolors Pisa-prov, men hellre än att skriva om sina uppseendeväckande resultat, som bland annat visade att högpresterande friskolan Engelska skolan i Bromma skrev sämre på Pisa i matematik än kommunala lågpresterande Petrus Magni skola i Vadstena, så utvecklade han långsökta teorier om varför detta avslöjade Pisa som missvisande. Engelska skolan har med sina cirka 27 skolenheter i Sverige blivit ett flaggskepp bland dem som förespråkar vinstuttag i skattefinansierad skolverksamhet. Trots relativt låg lärartäthet och låg andel behöriga lärare har de långa köer till sina skolor.

7 Virtual Field Trips Every Teacher Ought to Know About Due to budget cuts, many teachers lack the essentials like pens and paper. So for most schools, even a small field trip to the local bakery or theater is too much to ask. Well, today I'm going t Using the Web to Take Virtual Field Trips By: Kennedy Schultz Helping kids learn about the world can be an exciting adventure for both adults and kids. When I teach about the chateaux of the Loire Valley in France or ancient Mayan sites in Mexico, I’m always looking for kid-friendly resources that can provide accurate information and engaging authentic pictures that hold the attention of little ones. Virtual Field Trips

Malberts melodier

Related: