background preloader

KeyCoNet

KeyCoNet

s meningen Inleiding Vanaf het moment dat de competentie haar intrede deed in de trainingswereld is de discussie gevoerd over de trainbaarheid ervan. Vaak redeneert men in hoge mate van abstractie. Dit blijkt echter in het geheel niet nodig, aangezien het goed mogelijk is bij het inrichten van een competentiegerichte training terug te grijpen op een oud opleidingsprincipe; de taxonomie van Benjamin Bloom. Reeds in de jaren zestig onderscheidde hij cognitieve, affectieve en psycho-motorische leerdomeinen. Deze indeling in leerdomeinen keert momenteel in min of meer geïntegreerde vorm terug in competenties. Competenties In de recente ontwikkelingen op het terrein van leren en werken vormen competenties, zowel in het bedrijfsleven als in het hoger onderwijs, een sleutelwoord1. A competency is an underlying characteristic of an individual that is causally related to criterion-referenced effective and/or superior performance in a job or situation. Vijf stappen leerproces De taxonomie van Bloom

32006H0962 Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular Article 149(4), and Article 150(4) thereof, Acting in accordance with the procedure laid down in Article 251 of the Treaty (3), That Member States develop the provision of key competences for all as part of their lifelong learning strategies, including their strategies for achieving universal literacy, and use the ‘Key Competences for Lifelong Learning — A European Reference Framework’ (hereinafter referred to as ‘the Reference Framework’) in the Annex hereto as a reference tool, with a view to ensuring that: (3) Opinion of the European Parliament of 26 September 2006 (not yet published in the Official Journal) and Council Decision of 18 December 2006. Background and aims As globalisation continues to confront the European Union with new challenges, each citizen will need a wide range of key competences to adapt flexibly to a rapidly changing and highly interconnected world. Key Competences 1. Definition: 2. 3.

HW - SPET - ASO - Tweede en derde graad - Secundair onderwijs Overeenkomstig de beslissing van de commissie ad hoc ‘Concept Humane wetenschappen’, bestaande uit deskundigen uit het onderwijs en de academische wereld, worden binnen de humane wetenschappen op basis van inhoudelijke, methodologische en structurele verwantschappen twee grote groepen onderscheiden: de gedrags- en de cultuurwetenschappen. De opsplitsing van het domein Humane wetenschappen in cultuur- en gedragswetenschappen is tot op zekere hoogte kunstmatig. De hier gehanteerde omschrijvingen laten niet altijd een eenduidige toewijzing van een kennisdomein aan één van beide groepen toe. Voor de omschrijving van deze wetenschappen wordt in dit document gebruik gemaakt van de door deze stuurgroep voorgestelde definities. ‘Gedragswetenschappen zijn wetenschappen die handelen over de wijze waarop een individu en een samenleving functioneren en over het optreden in en de perceptie door de mens van de samenleving.

Related: