background preloader

European Council on Foreign Relations

European Council on Foreign Relations

http://www.ecfr.eu/

Related:  Uddannelse- og jobmuligheder

Syrians Forward Together » Syrians Forward Together Jusoor has been working with Syrian refugees in Lebanon since June 2013. Jusoor’s refugee education program in Lebanon seeks to ensure Syrian refugees in Lebanon have a holistic, well rounded primary school education through integration into formal schooling whenever possible, introducing contextual and relevant curricula and teaching methods to deliver informal education, and providing a strong psycho-social support within the framework of community engagement and rehabilitation. Children enrolled in Jusoor’s schools in Lebanon

Diploweb.com, revue geopolitique, articles, cartes, relations internationales Chatham House, the Royal Institute of International Affairs What is RSS? RSS (Really Simple Syndication) feeds are files which can be loaded into RSS viewers, and automatically display new content from the Chatham House website. This allows you to keep up to date with news from Chatham House without having to view every section of the website. An RSS service (or channel) consists of a list of items, each of which contains a headline, a description, and a link back to a web page on the Chatham House site. Hvad laver Folketingets Administration? Det parlamentariske arbejde er understøttet af Lovsekretariatet, Udvalgssekretariatet og Det Internationale Sekretariat. Lovsekretariatet, som består af jurister og kontormedarbejdere, står blandt andet for planlægningen af arbejdet i Folketingssalen, mens Udvalgssekretariatet og Det internationale Sekretariat leverer bistand til alle Folketingets udvalg. Folketingets Administration har en kommunikationsenhed og et bibliotek. Kommunikationsenheden står for at informere om det danske demokrati og det parlamentariske arbejde. Kommunikationsenheden beskæftiger sig blandt andet med Ungdomsparlamentet, Folketingets hjemmeside og det interaktive undervisningsspil Politiker for en Dag. Folketingets Bibliotek er et internt bibliotek, der hjælper med at fremskaffe alle former for information til det politiske arbejde.Opgaver af mere praktisk karakter omhandler rengøring i hele Folketinget og vedligeholdelse og drift af Folketingets bygninger og inventar.

Peter G. Peterson Institute for International Economics Institute for Defence Studies and Analyses, IDSA Statsministeriet - Dansk-Færøsk Kulturfond Dansk-Færøsk Kulturfond blev oprettet i 1951 efter aftale mellem den danske regering og Færøernes landsstyre. Grundlaget for fondets formue er tilbagebetalingerne af lån, som statskassen ydede færinger, der af uddannelsesmæssige eller andre grunde opholdt sig i Danmark under 2. verdenskrig, hvor forbindelsen mellem Færøerne og Danmark var afbrudt. Fondet har siden fået tilført yderligere midler, og formuen udgør nu ca. 8 mio. kr. Fondet arbejder på grundlag af en fundats fra 1955.

Hoover Institution Council on Foreign Relations, CFR

Related: