background preloader

Världens Historia

Världens Historia
Related:  HistoriaHistoria

Arbetsområde Medeltid Vi startar igång arbetsområde – Medeltiden och under arbetets gång skapar eleverna en egen faktabok genom att använda appen: Bookcreator. Hur gör vi? Jo, läser texter, tittar på tv-serier, lyssnar till radioprogram och samtalar mycket. I läsandet är det för oss viktigt att utveckla kunskapen kring att göra textkopplingar. Språket genomsyrar arbetet och vi har en plansch uppsatt i klassrummet där eleverna själva och jag får skriva upp ord vi lärt oss under arbetspassen. Varje lektion i historia har en egen rubrik tex. tro, hälsa, brott och straff osv, osv… Vi atbetar gemensamt och skapar tankekartor utifrån det vi läst, sett, lyssnat till eller samtalat om. I slutet av varje lektion sätter varje elev sina egna ord på dagens kunskap genom att själva formulera ett kapitel i sin egen Medeltidsbok.

Historia Historieämnet grundar sig på skrifliga källor Historieämnet grundar sig på den tid i människans historia för vilken det finns skriftliga källor bevarade. Tiden dessförinnan brukar benämnas förhistorisk och utforskas av arkeologer. Begreppet historia omfattar i dess vidaste mening allt som lämnat tydbara spår efter sig i det förflutna. Med kvarlevor menas allt det som innefattar materiella lämningar från gångna tider. Historia är alltid någon annans tolkning av det förflutna Historia bör tolkas som en berättelse om det förflutna. Historia kan liknas vid vårt kollektiva minne av det förflutna. Historia om allt för alla Historia är nästan alltid skriven för en större publik och handlar därför i allmänhet om sådant som många människor anser vara intressant. Historia skrivs numera om allt och alla – för alla. Under de översta flikarna i historiemenyn hittar du material som främst behandlar historiska huvuddrag, tidstypiska särdrag och viktiga händelser från stenåldern till nutid.

Beredskapsaffischer KB visade 2005 en utställning om konsten att sälja det som ingen vill ha. Det handlar om att sälja in krig men också om att mobilisera försvar. Affischerna lär oss något om de tankar som rådde då. Det är möjligt att marknadsföra krig eftersom nyttan avgör om det är säljbart. Om det finns en nytta är det säljbart. Adolphe Willette 1917/Donald Boström 2005 Affischer under första och andra världskriget KB:s utställning omfattade främst franska affischer under första och andra världskriget. Carl Larsson 1914 JAC Carl Agnar Jacobsson 1914 Gunnar Widholm 1914 Ossian Elgström 1928 Anonym 1932 När andra världskriget bröt ut visade svensk reklam och svensk industri prov på solidaritet med samhället. Den första kampanjen genomfördes 2,5 månad efter krigsutbrottet. ”Allvarstid kräver…” stod för en själlös och högtravande text. Anonym 1941 (affischen saknas i KB) Anonym 1939 En svensk tiger är kanske den mest efterfrågade affischen. Bertil Almqvist 1941 (affischen saknas i KB) [Bengt Mellberg] 1943 Framgångar

Hur de sju veckodagarna fick sina namn För bildmaterialet på SO-rummet gäller i allmänhet olika typer av licenser. Många av bilderna är upphovsrättsskyddade medan andra har Creative Commons-licenser eller andra liknande licenser. Några av bilderna är helt fria att använda. Om du vill bruka en bild i eget syfte, så måste du själv ta reda på om bilden är fri att använda eller vilka villkor som gäller. Detta gör du genom att klicka på bildlänken som finns under de flesta bilderna. SO-rummet ansvarar inte för andras användning av webbplatsens material. Vi vill gärna att SO-rummet används som kunskapskälla, till exempel av elever och lärare i skolundervisningen. *För användning av texterna i avsnitten om Världens länder (hi, ge och sh) hänvisar vi till Landguiden som drivs av Utrikespolitiska institutet.

Jämför länder | Världskoll Här kan du se hur stor yta varje person i landet har. Källa Här kan du se hur stor andel av världens internetanvändare som finns i landet. Eftersom siffran beräknas utifrån hela världen så kan små länder få en ganska liten andel även om nästan alla i landet är uppkopplade. Källa Trots att väldigt många använder internet i Sverige står svenskar inte ens för en halv procent av allt surfande i världen! Här kan du se hur mycket befolkningen växer eller minskar i procent under ett år. Källa Här kan du se medellivslängden i landet. Källa Medellivslängden i Sverige är bland de högsta i världen! Källa Här kan du se hur många procent av landets befolkning som kommer att dö i år. Källa 2011 slutade Sverige att ge bistånd till Nicaragua, då hade vi gett bistånd till landet i nästan 30 år. 2011 slutade Sverige att ge bistånd till Nicaragua, då hade vi gett bistånd till landet i nästan 30 år. Källa Här kan du se hur många år en person som växer upp i landet förväntas gå i skolan. Källa Källa Källa Källa källa

Kontanterna fortsätter försvinna | MiniBladet Sydsvenskan FOTO: Oleksiy Mark/Shutterstock.com Fler och fler betalar med bankkort eller mobiltelefon. Vi använder inte lika mycket kontanter som tidigare. Därför börjar de försvinna. Det finns tre miljarder kronor mindre i år än förra året. — Vår bedömning är att efterfrågan på kontanter fortsätter att minska, säger Susanna Grufman. Kontanterna har minskat snabbt de senaste 8 åren. Gamla 50-lappar och 1000-lappar slutade gälla år 2013. Sverige börjar få nya sedlar i höst. Sedlarna och mynten vi har nu blir ogiltiga om några år. Pengarnas historia Det har inte alltid funnits pengar. Efter ett tag började vi använda olika metaller för att betala. Det första myntet vi känner till kommer från Lydien. De äldsta mynten vi hittat i Sverige är från Romarriket. Riksbanken hette tidigare Riksens Ständers bank. Sverige startade ett samarbete med Danmark år 1873. Många betalar med kort eller mobil. Många betalar med kort eller mobil. Därför börjar kontanterna försvinna. Riksbanken byter ut pengarna

Begreppet folkmord | Forum för levande historia I den här artikeln visar Klas-Göran Karlsson, professor vid Historiska institutionen, Lunds universitet, hur folkmordsbegreppet kan leda till upprättelse för ett folk som blivit utsatt för folkmord. Men han vill också påvisa hur begreppet kan missbrukas för politiska och ideologiska syften. Begreppet folkmord, som svarar mot det internationellt vedertagna genocid, av grekiskans genos, ras eller stam, och latinets cide, mord, är i dag flitigt använt. Varianter som politicid, massmord på politiska oppositionsgrupper, ekocid, folkmord som resultat av miljöförstöring och democid, urskillningslöst massmord på ett lands hela befolkning, förekommer också ofta i offentlig debatt och analys. Den stora förekomsten av orden är naturligtvis och beklagligtvis ett tecken på att sådana storskaliga brutaliteter fortfarande äger rum.

Mayakulturen | Historia Människooffer utfördes oftast genom att prästen skar ut hjärtat på offret. De vanligaste offren var krigsfångar, men även andra män, kvinnor och barn offrades för att tillfredsställa gudarnas blodstörst. Det går också att finna likheter i aztekernas och mayafolkets skapelsemyter. De trodde t.ex. båda på att flera världar hade existerat före den nuvarande. Flera av deras största gudar hade dessutom liknande egenskaper och tillbads av ungefär samma orsaker. Mayarikets nedgång började på 800-talet e.Kr Under 800-talet och 900-talet slutade det ena samhället efter det andra att fungera inom mayariket. Forskarna är inte helt säkra på de direkta orsakerna till den plötsliga nedgången. Hur det än var med orsakerna till mayakulturens plötsliga nedgång, så var många städer helt övergivna i slutet av 900-talet. Mayarikets undergång Mayakulturen fortlevde dock på sina ställen i ytterligare flera hundra år. Européernas ankomst utgjorde det definitiva slutet för det uråldriga mayariket.

Historiska kartor - Lantmäteriet I våra digitala arkiv finns mer än en miljon historiska kartor och de sträcker sig så långt bak i tiden som 1628. Kartorna täcker stora delar av Sverige och är i många fall så välgjorda och rikt utsmyckade att det är frestande att kalla dem för rena konstverk. Inte konstigt kanske, att de ofta ges bort som presenter. Det är gratis att titta på kartorna och vi vågar lova att du hittar något intressant när du tar del av dem. Innan du börjar finns det några saker som du behöver göra: Kom igång med historiska kartor

Diktatur förr och idag För bildmaterialet på SO-rummet gäller i allmänhet olika typer av licenser. Många av bilderna är upphovsrättsskyddade medan andra har Creative Commons-licenser eller andra liknande licenser. Några av bilderna är helt fria att använda. Om du vill bruka en bild i eget syfte, så måste du själv ta reda på om bilden är fri att använda eller vilka villkor som gäller. SO-rummet ansvarar inte för andras användning av webbplatsens material. Vi vill gärna att SO-rummet används som kunskapskälla, till exempel av elever och lärare i skolundervisningen. *För användning av texterna i avsnitten om Världens länder (hi, ge och sh) hänvisar vi till Landguiden som drivs av Utrikespolitiska institutet.

Han räddade 669 barn under Förintelsen. Det han inte vet är att alla nu sitter bredvid honom. Sir Nicholas Winton är en fantastisk man som räddade livet på nästan 700 människor, mestadels barn, som annars skulle dödats i förintelseläger innan andra världskriget. Han lyckades göra detta genom att kartlägga en säker passage till Storbritannien, hålla dem borta från faror under resan och sedan låta dem leva sina liv i säkerhet. Detta klipp kommer från ett TV-program på BBC Program från 1988. Det är svårt att hålla tillbaka tårarna när man ser denna video, så djupt berör den oss. Gilla Uppskattat för fler liknande artiklar. Alla har tråkigt på pendeltåget som har stannat. Alla nyfödda bebisar i Finland sover i en kartong.

I TID OCH RUM - EN RESA I HISTORIEN

Related:  Historia sidor