background preloader

How to Make a Vase out of a Plastic Bottle: 8 steps

How to Make a Vase out of a Plastic Bottle: 8 steps
Related:  Вироби з підручних матеріалівSummer Camp

DIY Chan Luu Bracelet « My goal this holiday season was to really try my best to make some homemade gifts. So far I’m doing pretty well with my wreath, some burlap covered candles, some personalized coasters and this past weekend I gave a try at some jewelry. You may have noticed how wrap bracelets are everywhere lately. Chan Luu bracelets are extremely popular these days. They come in singles and also in wraps. I love love the look of these bracelets. I did the top bracelet by simply following this tutorial. 1. 2.Bring your needle up under the right cord through the center and pull the thread through. 3. 4. You will just continue to do this for every bead. I love my followers so come and join!! Like this: Like Loading... Related Leather Wrap Bracelet The other day I was in Michael's craft store grabbing some material for a small project I'm working on when I walked by the jewelry isle. With 2 comments Another {DIY} Bracelet I don't know what has gotten into me but I'm on a major bracelet kit. With 6 comments

Поделки из пластиковых бутылок своими руками. Поделки из пластиков бутылок. Из пластиковых бутылок своими руками. Поделки из пластиковых бутылок для детей. <<< Поделки из бросовых материалов Поделки из пластиковых бутылок Что можно сделать из пластиковых бутылок? В этой статье мы расскажем вам, какие поделки из пластиковых бутылок можно сделать вместе с детьми своими руками. Пластиковые бутылки - универсальный материал для изготовления поделок. - игрушки из пластиковых бутылок - детские поделки из пластиковых бутылок - вазы из пластиковых бутылок - цветы из пластиковых бутылок - украшения из пластиковых бутылок - коробочки из пластиковых бутылок - поделки для дачи из пластиковых бутылок - поделки для сада из пластиковых бутылок 1. Катамаран из пластиковых бутылок Соединив две пластиковые бутылки вместе с помощью изоленты, можно сделать игрушечный катамаран для кукол. Поделка из пластиковой бутылки для детей - фонтан В жаркий летний день не придумаешь лучшего развлечения для детей, чем игры с водой на свежем воздухе. Проделайте в бутылке при помощи какого-нибудь острого предмета несколько отверстий. Из пластиковых бутылок своими руками. 2. 3.

Mexican Place Mats Thanks to Darren for sharing this craft idea with us! This craft offers children an opportunity to learn the basic of weaving -- it's a great project for themes other than Mexico as well (just use the colours that go with the season or theme you are doing). You can make a larger version to use as a Mexican blanket or Poncho. Materials: scissors, glue, ruler pencil, one 18" x 12" piece of construction paper. - this larger piece will become the background color for the placemat 16 strips of construction paper in a single color or multiple colors - these strips should be 1 inch wide by 12 inches long Optional: clear contact paper. Instructions: Take the large piece of construction paper and fold it in half across the width. Weave the one inch strips through the loom. Print friendly version of these instructions

diy {bird nest necklace} I have been seeing a lot of bird nest jewelry around lately. They are beautiful and I love the trend so I thought I would try making my own. These turned out to be really easy to make and require just a few simple supplies. What you'll need: - Jewelry wire (I prefer using a 24 gage because it is easier to manipulate but the 20 gage can work well too with the help of some round nose pliers) - pearls or glass beads - necklace chain - jump ring and a clasp Select the beads you want, string them onto your wire and arrange them as you'd like. then simply wrap the wire around the beads wrap some wire in the space between each bead (I like the look of three loops but you could just do one or two if you prefer) this is what the back looked like. now attach a jump ring and a clasp to the end of a necklace chain and this is what you end up with :) I love how each one is so different just to show you the difference between the 20 and 24 gage... I think this one is my favorite

Ծաղիկներ պլաստիկ շշերից | Ամեն ինչ երեխաների համար Այսպիսի ծաղիկները կարելի է կիրառել ամենատարբեր դեկորատիվ նպատակների համար։ Անհրաժեշտ է՝ Պլաստիկ շշեր, թուղթ, մկրատ, մարկեր, կրակայրիչ, ունելի կամ աքցան Ցանկալի է աշխատել լավ օդափոխվող տարածքում կամ բաց օդում (պատշգամբում։ Աշխատանքից հետո անհրաժեշտ է օդափոխել սենյակը։ 1. Աշխատանքի համար պիտանի են շշի թե կենտրոնակ և թե ներքևի կամ վերևի հատվածները. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Այսպես կարելի է պատրաստել նաև գեղեցիկ վարդեր՝ 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. և կանաչ պլաստիկե պարույրը վրան փաթաթեք՝ միաժամանակ կրակով տաքացնելով այն Մետաղալարի մի ծայրը ազատ թողեք. 9. 10. 11. 12. 13. Տերևի կոթերը այդ ընթացքում պարույրաձև փաթաթեք. 14. Ահա և պատրաստի վարդերը

Education World: The Reading Room EducationWorld wants to help you turn your students into the best readers possible. To do that, we have compiled the "Reading Room" a huge list of articles and activities designed to help you teach reading. We start with research-based concepts, ready-to-use tools, and extensions for learning provided by our own "Reading Coach." After that, we have all sorts of useful tools including scripts for reading aloud in the classroom along with other resources. Tying Read Alouds to Standards This list of suggested activities and strategies will help you make every read aloud count, and assure your principal that you are focused on meeting standards. Glimpses Into Read-Aloud Classrooms Merely inviting students to contribute verbally when you read aloud to them isnt enough. Using Micro-Text to Teach Writing In education, micro-texts refer to small, targeted bits of a book, essay, poem, newspaper, online publication, or other text. Making the Most of Guided Reading: Researchers Irene C. Nutrition

DIY — bracelet made from braided beads | Simply Allis I came across this tutorial from ECAB that demonstrates how to make a braided bead necklace and I knew instantly that was going to be my next project. I have modified the instructions a bit to make a braided bead bracelet. I will show you pictures from my bracelet making process and give brief instructions. Please click the link above to go on over to ECAB for the full tutorial. It is wonderful. These are my supplies. First I strung about 4″ of beads on to my thread. Next I chose to go ahead and cut 2 pieces of chain a little longer than I though I would actually need and attached a jumpring. Make sure all your bead tips are closed around the knot. A closer look. Next, braid the beads. Secure the bead tips at the end of the braid to the other jumpring and chain from earlier. Cut the chain to size then attach a clasp and you are all done! Now go find a new outfit to go with your awesome bracelet. to Pinterest Like this: Like Loading...

Моя кімната - Вторинне використання електронного сміття Час тече, світ змінюється. Техніка все більше входить в наше життя, а разом з нею людство зіткнулося з новою екологічною проблемою - електронним сміттям. Таким сміттям є б/в електронні пристрої, такі як комп'ютери, мобільні телефони, плеєри, холодильники, телевізори та інші пристосування, а також забраковані і застарілі пристрої. Особливо від електронного сміття страждають країни третього світу (в т.ч. Але людська фантазія невичерпна, чому є прикладом поява безлічі способів повторного використання електронних компонентів у побуті. Найбільше ідей щодо утилізації електронного сміття в побуті припадає на таку його складову частину, як друковані плати. Взагалі, в побуті друковані плати можна пристосувати під будь-які потреби. Втім, як не дивно, найбільша кількість друкованих плат знаходить друге життя в якості прикрас. Стосовно жіночих прикрас із друкованих плат, то в цій сфері майстри та майстрині кидають серйозний виклик звичайній біжутерії. І на останок – свічник із друкованих плат.

Kids Love English: Parts of the House Just yesterday, February 23rd, I started a new online course - "Becoming a Blended Learning Designer" on Canvas Network. I'm really excited about it, for it is a challenge I need to face as an EFL and a Teacher Development Course teacher working with this model. Let the challenge begin.The main aspect of this week 1 reading “Understanding Blended Learning” is, for me, the idea of connectivism, which gives special emphasis on the importance of sharing information, ideas, resources, and networks. In my EFL teaching context, with a Teacher Development Course group, enforcing this concept among my students seems to be fundamental. Instead of focusing on lecturing, I’m urged to provide the students with the various resources I find appropriate to the course objectives so that they can choose the ones that fit their needs. Shifting from a more traditional paradigm to a more student-centered model can surely foster opportunities for students to create their own learning pathways.

Related: