background preloader

[les Amis de la Terre-Belgique]

[les Amis de la Terre-Belgique]

Miljøbevægelsen NOAH (Friends of the Earth Denmark) Eesti Roheline Liikumine - Avaleht (Friends of the Earth Estonia) Friends of the Earth Ireland - Inspiring solutions for people and the planet » Welcome to the Friends of the Earth Ireland Website » Home Page Amici della Terra Italia Landscape and Renewables - Scambio interculturale - Bisaccia (Av) - 4 -14 settembre 2012. Nell’ ambito del programma: " " Gioventù in Azione, promosso dalla Comunità Europea per tramite dell’Agenzia Nazionale Giovani Italia, promuove uno scambio culturale , finalizzato a rendere effettive le politiche di integrazione culturale tra i diversi contesti nazionali europei. Nel solco del modus operandi del club irpino, il progetto “ ” è promosso in coerenza ed in continuità con le politiche che il club ha attivato da oltre tre anni. “ ” si propone di affrontare il problema della disponibilità ed esauribilità delle risorse energetiche attraverso l’uso di fonti rinnovabili, senza sottovalutare l’impatto e i limiti dettati dal contesto territoriale e ambientale, confrontando realtà diverse. Incontro di Sapori, Incontro di Saperi - Il Parco del Pollino incontra l'Europa A San Basile dal 14 al 20 settembre 2012 si realizzerà il di scambio internazionale “Incontro di Sapori, Incontro di Saperi”.

Vides aizsardzības klubs (Latvian Environment Protection Club) Par atdzimstošu Zemi Zeme nevienam nepieder. Nē, Zeme pieder Dievam. Jau 24 gadus Vides aizsardzības klubs piemin un atgādina sev un citiem ļaužiem, ka Zeme ir dāvana cilvēcei, ka to nedrīkst postīt, indēt jeb kā citādi bezatbildīgi rotaļāties ar to. Bet Zeme ir jāmīl, jāsaudzē, jākopj. Šogad Zemes diena iekrita Lielajā Piektdienā, it kā pasvītrojot, ka Kristus ar Savu Nāvi atpestīja cilvēkus kopā visu šo planētu, ar visiem tās iemītniekiem. Vairāk... Garīgā kodolkatastrofa un Zaļā Grāmata Tas viss, kas notiek fiziskajā pasaulē ir tikai sekas procesiem garīgajā sfērā; Doma rada tēlu, tālāk tas izpaužas vārdā un vārds ierosina gribu. Vairāk... Zaļajā skolā par sēklām VAK Zaļās skolas nodarbība notiks trešdien, 8.jūnijā plkst. 18:00 Rīgā, Krāmu ielā 3, 3.stāvā. Nodarbības tēma: "Sēsim nākotni!" Pie mums viesosies un par šiem jautājumiem stāstīs Sandra Stabinge – „Ekovirtuves” vadītāja. 07.05.11, 15:41 Sēsim nākotni! 13.04.11, 00:04 Zaļajā skolā Dainis Īvāns par Augšdaugavu Vairāk...

DEM - Ecologists' Movement of Macedonia naturvernforbundet.no - Hjem (Friends of the Earth Norway) Polski Klub Ekologiczny - Okręg Górnośląski Priatelia Zeme Slovensko Priatelia Zeme – CEPA je občianske združenie, ktoré chráni prírodu a krajinu, presadzuje spoločenskú spravodlivosť, podporuje vyvážený rozvoj regiónov a posilňuje účasť občanov na rozhodovaní o veciach, ktoré sú vo verejnom záujme. Pôsobí v regióne Poľana, presadzuje jeho udržateľný rozvoj a podporuje efektívne využívanie verejných financií v ňom. Na národnej a medzinárodnej úrovni presadzuje, aby sa fondy EÚ a financie európskych verejných bánk využívali v súlade s verejným záujmom a s princípmi udržateľného rozvoja. Kontakt: cepa(zavinac)priateliazeme(bodka)sk Priatelia Zeme Slovensko v súčasnosti združujú tri organizácie: Priatelia Zeme-CEPA, Priatelia Zeme-SPZ a Lesoochranárske zoskupenie VLK. Slovenskí Priatelia Zeme sú od roku 1997 členmi medzinárodnej siete Friends of the Earth International.

Related: