background preloader

Programmeringstips

Programmeringstips

Learn Create a 3D T-Rex Game Grades 2+ | Blocks Dance Party Minecraft Hour of Code Escape Estate Grades 2+ | Blocks, Python Code a 3D Space Invaders Game Minecraft Timecraft Rodocodo: Code Hour Pre-reader - Grade 5 | Blocks NASA's Space Jam Make a Flappy game Long Live Wakanda Grades 6+ | Blocks Hello World CodeMonkey Jr.: Pre-coding for Preschoolers Pre-reader | Blocks My Google Logo Grades 2-8 | Blocks Coding Town Grades 2-5 | JavaScript Mario's Secret Adventure: Build Your Own 3D Mario Game CodeCombat: Goblins 'n' Glory Grades 6-8 | JavaScript, Python Code Farm: Plant a Garden Blocks Jumper: Game Creation Make Shapes with Code Pre-reader - Grade 5 | JavaScript, Language independent (can be taught in multiple languages) AI for Oceans Grades 3+ | AI and Machine Learning The Grinch: Saving Christmas with Code Bot is sus?! Grades 2-8 | JavaScript | Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Safari Code Club World: Make cool stuff with free coding games and activities Grades 2-5 | Blocks Dragon Blast Design your Hero

Börja skriva kod med Code Combat När man introducerar programmering i skolan tillsammans med elever är blockprogrammering ett perfekt alternativ. Då använder eleverna färdigprogrammerade block som de sätter ihop i ett specifikt mönster för att få en viss bestämd händelse att ske på datorskärmen. På det sättet får eleverna en uppfattning om hur internet och tex datorspel fungerar och är uppbyggda. Att det inte är något magiskt, att datorn gör precis det man säger till den/programmerar den att göra, inget annat. Vi har testar en del olika blockprogrammeringsverktyg som learn.code.org, Scratch, LEGOmindstormEV3, Hopscotch samt andra programmeringsappar ni kan läsa om på tidigare inlägget där elever recenserar programmeringsappar. Genom programmering i skolan vill vi:- att eleverna utvecklar förmågor som problemlösning, logik, systemtänkande, analytisk förmåga, kreativitet, samarbete, och att de blir riktigt bra och medvetna om det. När vi jobbar i tex learn.code.org har vi hela tiden möjligheten att kika på koden på den

Programmeringsundervisning behöver didaktisk diskussion Lennart Rolandsson har i avhandlingen ”Programmed or Not: A study about programming teachers’ beliefs and intentions in relation to curriculum" studerat lärares föreställningar och avsikter med programmeringsämnet i gymnasieskolan och kursplaneutveckling inom området över tid. De didaktiska frågorna viktiga Lennart Rolandsson efterlyser en ämnesdidaktisk diskussion om och fortbildning i programmering: – Som det är nu finns det skäl att tro att undervisningen i programmering bygger på den didaktiska kunskapen som utvecklades på 1960-talet inom teknisk och administrativ ADB. Det behövs med andra ord en ämnesdidaktisk diskussion. Att lära ut avancerat tekniskt innehåll kräver genomtänkta metoder, menar Lennart Rolandsson. – Programmering är krävande och kunskapsmässigt bitvis svårt. Vag koppling mellan teori och praktik Marknaden erbjuder ett antal olika miljöer, plattformar, språk, robotar och interaktiva utvecklingsmiljöer som marknadsförs som ett lätt sätt att lösa problematiken.

Kojo Home Kojo is an open source App that runs on Linux, Windows, and Mac. It is a Learning Environment – with many different features that enable play, exploration, discovery, creation, and learning in the areas of: Computer Programming and Computational thinking. Math and Science. Inductive, Deductive, Systematic, and Analytical thinking. Art, Music, and Creative thinking. To play with Kojo, you can Download and Install it. Kojo has been developed to provide children an environment where they can do self-directed learning in an interactive fashion – through exploration and discovery. Kojo is based on ideas derived from Logo, Processing, and The Geometer's Sketchpad. Kojo builds upon these ideas and provides the following: A productive, fun, and friendly graphical environment – where computer programming is used to explore and play with Math, Art, Music, Animations, and Games. Kojo is open source software, and is available under the GNU General Public License.

Långa pass - möjlighet och utmaning Vi har gjort en schemaförändring som gett mig en hel förmiddag med samma elever varannan vecka. Då blev min tanke utmanad. För det mesta arbetar vi gemensamt i matemtiken, språkcentrerat och i grupper. Det jag saknar på de lektionerna är att eleverna får pyssla på egen hand, får chans att lägga saker tillrätta i minnet och lära utan att de märker det. För att få mer av detta beslöt jag att införa matematikstationer på torsdagsförmiddagarna. Tanken är enkel. Den första stationen var given – den skulle handla om våra Bee Bots. Jag vill att eleverna utvecklar förmågan att tänka logiskt, att kommunicera och att analysera – så uppgiften blev att Bygg en bana för Bee Boten med klossar och kappla.Rita en karta över banan Rita in hur Bee Boten ska programmeras på kartanProgrammeraTestaGör om tills Bee Boten klarar banan – filma då. Här bestämde eleverna att Bee Boten skulle fickparkeras. Här syns tydligt hur eleverna planerat programmeringen. Andra stationen skulle vara färdighetsträning.

Related: