background preloader

Programmeringstips

Programmeringstips

Learn Dance Party Grades 2+ | Blocks Minecraft Hour of Code A Minecraft Tale of Two Villages Grades 2+ | Blocks, Python Make a Flappy game Play, Design & Code Retro Arcade Games codeSpark Academy with The Foos: Create Games Pre-reader - Grade 5 | Blocks Star Wars: Building a Galaxy with Code Grades 2+ | Blocks, JavaScript Coding Town Grades 2-5 | JavaScript AI for Oceans Grades 3+ | AI and Machine Learning Ozaria: Your Journey Begins Grades 6+ | JavaScript, Python Code your own racing game! Grades 6+ | JavaScript Beach Cleanup with Kodable Pre-reader - Grade 5 | Language independent (can be taught in multiple languages) Write your first computer program The Grinch: Saving Christmas with Code Grades 2-8 | Blocks Code with Anna and Elsa Minecraft Hour of Code: AI for Good Make Your Own Kodable Mazes Pre-reader - Grade 5 | JavaScript, Language independent (can be taught in multiple languages) Learn to Code with Crossy Road Grades 9+ | Blocks Beaver Achiever Tractor Traversal Box Island All ages | Blocks Bake a Cake With HTML!

Kuato aims to teach kids programming through games Kuato Studios plans to use artificial intelligence and gaming technology to teach children how to program a computer. As such, it is the latest startup to try to “gamify,” or use game mechanics to foster interest in non-game applications, education. The company is creating a virtual game world for children and teens to explore. The iPad game also does something pretty smart. “You’re learning code so you can survive,” Meehan said. Kuato has licensed its AI technology from SRI, the same research institute that created the AI technology behind Siri, which spun out of SRI International and was acquired by Apple for use it its iPhone. SRI owns an 18 percent stake in Kuato. “We try to go deeper and understand the player,” Meehan said. The game is targeting children and teens ages 11 to 15, or the typical age when kids start learning programming. “Kids want to learn new skills but lots of people who have tried this in the past have failed,” Meehan.

Börja skriva kod med Code Combat När man introducerar programmering i skolan tillsammans med elever är blockprogrammering ett perfekt alternativ. Då använder eleverna färdigprogrammerade block som de sätter ihop i ett specifikt mönster för att få en viss bestämd händelse att ske på datorskärmen. På det sättet får eleverna en uppfattning om hur internet och tex datorspel fungerar och är uppbyggda. Att det inte är något magiskt, att datorn gör precis det man säger till den/programmerar den att göra, inget annat. Vi har testar en del olika blockprogrammeringsverktyg som learn.code.org, Scratch, LEGOmindstormEV3, Hopscotch samt andra programmeringsappar ni kan läsa om på tidigare inlägget där elever recenserar programmeringsappar. Genom programmering i skolan vill vi:- att eleverna utvecklar förmågor som problemlösning, logik, systemtänkande, analytisk förmåga, kreativitet, samarbete, och att de blir riktigt bra och medvetna om det. När vi jobbar i tex learn.code.org har vi hela tiden möjligheten att kika på koden på den

Låt Kalle Kodare lära små barn om HTML - Lilla gumman Jag tillhör, tyvärr, den gruppen av människor som inte kan kodning. Dessutom är det brist på nya kodare som kan föra utvecklingen framåt. Detta vill tre studenter vid den digitala medieskolan Hyper Island ändra på genom att skapa en barnbok som utbildar och roar. Jag har bläddrat igenom ett ex och även om boken riktar sig till barn mellan 3 – 8 år så känner jag mig träffad och upplärd. Tanken är god, starta tidigt och få barnen att förstå vad HTML faktiskt är. ”Näringslivet har redan stora svårigheter att hitta kunniga kodare. Alla tre upphovspersonerna är studenter inom programmet Digital Data Strategist vid Hyper Island i Stockholm. ”Vi vill slå hål på den efterhängsna myten om att det skulle vara så svårt och märkvärdigt att lära sig koda. Boken läses med fördel på surfplatta och heter ”Min Första Hemsida – Kalle Kodares guide till Internet”.

Programmeringsundervisning behöver didaktisk diskussion Lennart Rolandsson har i avhandlingen ”Programmed or Not: A study about programming teachers’ beliefs and intentions in relation to curriculum" studerat lärares föreställningar och avsikter med programmeringsämnet i gymnasieskolan och kursplaneutveckling inom området över tid. De didaktiska frågorna viktiga Lennart Rolandsson efterlyser en ämnesdidaktisk diskussion om och fortbildning i programmering: – Som det är nu finns det skäl att tro att undervisningen i programmering bygger på den didaktiska kunskapen som utvecklades på 1960-talet inom teknisk och administrativ ADB. Det behövs med andra ord en ämnesdidaktisk diskussion. Att lära ut avancerat tekniskt innehåll kräver genomtänkta metoder, menar Lennart Rolandsson. – Programmering är krävande och kunskapsmässigt bitvis svårt. Vag koppling mellan teori och praktik Marknaden erbjuder ett antal olika miljöer, plattformar, språk, robotar och interaktiva utvecklingsmiljöer som marknadsförs som ett lätt sätt att lösa problematiken.

Kom så ska vi koda! | Tips och tankar om programmering för barn och andra nybörjare. Kojo Home Kojo is an open source App that runs on Linux, Windows, and Mac. It is a Learning Environment – with many different features that enable play, exploration, discovery, creation, and learning in the areas of: Computer Programming and Computational thinking. Math and Science. Inductive, Deductive, Systematic, and Analytical thinking. Art, Music, and Creative thinking. To play with Kojo, you can Download and Install it. Kojo has been developed to provide children an environment where they can do self-directed learning in an interactive fashion – through exploration and discovery. Kojo is based on ideas derived from Logo, Processing, and The Geometer's Sketchpad. Kojo builds upon these ideas and provides the following: A productive, fun, and friendly graphical environment – where computer programming is used to explore and play with Math, Art, Music, Animations, and Games. Kojo is open source software, and is available under the GNU General Public License.

Teaching kids how to write computer programs, by Marshall Brain by Marshall Brain Quick Intro - If you are looking for a quick and easy way to teach your kid a real programming language, without downloading anything or buying anything, try these Python tutorials. Your kid will be writing and modifying code in just a few minutes. Marshall Brain's quick and easy Python tutorials Let's say that you have children, and you would like to help them learn computer programming at a youngish age. As the father of four kids, I have tried to approach it from several different angles. Let's start with a something important: Every kid is different. The second thing to realize is that real analytical skills often don't start appearing until age 11 or 12 or 13 in many kids, so expecting huge breakthroughs prior to that may be unrealistic. That being said, there are lots of fun things you can try as early as five or six... Games Let's start with a few games. Then there is this game, which actually does a very good job of teaching simple programming skills: Python for Kids

Långa pass - möjlighet och utmaning Vi har gjort en schemaförändring som gett mig en hel förmiddag med samma elever varannan vecka. Då blev min tanke utmanad. För det mesta arbetar vi gemensamt i matemtiken, språkcentrerat och i grupper. Det jag saknar på de lektionerna är att eleverna får pyssla på egen hand, får chans att lägga saker tillrätta i minnet och lära utan att de märker det. För att få mer av detta beslöt jag att införa matematikstationer på torsdagsförmiddagarna. Tanken är enkel. Den första stationen var given – den skulle handla om våra Bee Bots. Jag vill att eleverna utvecklar förmågan att tänka logiskt, att kommunicera och att analysera – så uppgiften blev att Bygg en bana för Bee Boten med klossar och kappla.Rita en karta över banan Rita in hur Bee Boten ska programmeras på kartanProgrammeraTestaGör om tills Bee Boten klarar banan – filma då. Här bestämde eleverna att Bee Boten skulle fickparkeras. Här syns tydligt hur eleverna planerat programmeringen. Andra stationen skulle vara färdighetsträning.

Nobody Wants to Learn How to Program I frequently see a problem when people (especially techies) try to teach programming to someone (especially non-techies). Many programming tutorials begin with basic programming principles: variables, loops, data types. This is both an obvious way to teach programming and almost certainly a wrong way to teach programming. It’s wrong because nobody wants to learn how to program. If you are teaching a class of adults who are paying with their own money for an education, then this is an appropriate and direct way to teach programming. But for the casually interested or schoolchildren with several activities competing for their attention, programming concepts like variables and loops and data types aren’t interesting in themselves. Here are my five pieces of advice to people who want to teach programming or create programming tutorials: 1. But people can feel the limitations that these programs have. 2. 3. I began learning BASIC in the third grade. 4. 5. Enough said.

programmering i läroplanen Yesterday I had the pleasure of meeting with Seung Yu, the principal of the new Academy for Software Engineering, a new software/computer science focused school opening in New York City this fall. We had a great discussion about the school, its goals and how Microsoft might work with them. It’s an exciting idea – a school like this. I understand teacher openings have been posted and resumes are pouring in. I can imagine that to be the case. My good friend Leigh Ann DeLyser, who is on the advisory board of AFSE among other activities, pointed out to me that the latest math standards include recursion. Its worse with computer science. This is changing in higher education. I think we need to work at ways of including more computer science into other parts of the curriculum for two solid reasons. At Microsoft we have created (or really had teachers create for us) some web development curriculum that is designed to work well with other subjects.

Is programming the new math? This past semester I taught a programming elective for seniors We used Python because it's already installed on all of the school computers and we have a resident Python expert who I could turn to for support.To be honest, I didn't have very much programming experience before the class began. I had taken a C class in grad school when I was too sick of math to care about my research, and that's the only formal programming I had done. This summer I taught myself some Python using this fantastic book by Michael Dawson, which teaches the basics through programming games. When all is said and done, this may have been my favorite class this semester. There was certainly a learning curve to my teaching. I learned to minimize lectures. Something that became obvious very quickly (and was integral in quelling my fears that I was under-qualified to teach a UC-approved programming class) is that almost every student in the class was into it.

Teacherhack vill hacka läroplanen och få in programmering i skolan Hacka läroplanen och få in programmering i den svenska skolan. Det är vad Teacherhack vill. Teacherhack är ett initiativ av Terese Raymond och Karin Nygårds och Webbstjärnan har träffat dem för att prata om varför programmering i skolan är deras hjärtefråga. I förrgår hade .SE och Webbstjärnan besök av två ivriga pedagoger som just nu jobbar på ideell basis för att på sikt ”hacka” läroplanen. - Vi vill understryka att ingen av oss är ”hackers” från första början, förklarar Karin Nygårds som till vardags är svensklärare och driver klassbloggen viprogrammerar.se tillsammans med sina elever i fjärde klass. - I min klass gör barnen det största arbetet. Hennes Teacherhack-kollega Terese, som är fristående pedagog och kommunikatör, håller med och menar att vinsterna med programmering i skolan är många. - Eleverna kan gå från konsumenter till producenter. Karin och Terese träffades på Skolforum där de av en slump hamnade bredvid varandra och började prata om spelifierat lärande.

Related: