background preloader

NASA Space Sounds

NASA Space Sounds
Related:  Eheyttävä oppiminen 3

New evidence suggests a ninth planet lurking at the edge of the solar system Astronomers say they have evidence of a ninth planet in our solar system. Here's what they say they know about it. (Joel Achenbach,Gillian Brockell/The Washington Post) Astronomers at the California Institute of Technology announced Wednesday that they have found new evidence of a giant icy planet lurking in the darkness of our solar system far beyond the orbit of Pluto. They are calling it "Planet Nine." Their paper, published in the Astronomical Journal, estimates the planet's mass as five to 10 times that of the Earth. Instead, they have inferred its existence from the motion of recently discovered dwarf planets and other small objects in the outer solar system. Telescopes on at least two continents are searching for the object, which on average is 20 times farther away than the eighth planet, Neptune. [Q&A: The ‘Pluto Killer’ who thinks he’s found the true ninth planet] Confirmation of its existence would reconfigure the models of the solar system. “The Sagan Rule applies. Read More:

Sometimes Confusion Is A Good Thing : 13.7: Cosmos And Culture Confusion gets a bad rap. A textbook that confuses its readers sounds like a bad textbook. Teachers who confuse their students sound like bad teachers. But research suggests that some of the time, confusion can actually be a good thing — an important step toward learning. Consider a 2004 study in which participants learned basic computer literacy from an automated tutoring system. As they worked through the lessons, researchers coded which of several emotions they seemed to exhibit, including confusion and boredom. In another study, published last year, students learned about scientific reasoning and experimental design by hearing a dialogue between two other people who sometimes endorsed incorrect or contradictory claims. So it appears that confusion is associated with learning, at least under some conditions. Of course, confusion isn't always a good thing. "Focusing on important questions puts us in the awkward position of being ignorant.

SpaceWeather.com -- News and information about meteor showers, solar flares, auroras, and near-Earth asteroids Kokonaisuudet haltuun ilmiöoppimisen avulla – Sanoma Pro Takaisin Ilmiöoppimisella tarkoitetaan laajempien sisältöjen projektimaista opiskelua kokonaisuuksina. Ilmiöoppimisesta on alettu puhua uuden opetussuunnitelman myötä, mutta opetussuunnitelmassa ei käytetä juuri tätä sanaa. Maailma on kokonaisuus Maailma ei ole jäsentynyt oppiaineiden mukaisesti, vaikka suomalainen koulutusjärjestelmä ja opetus on. Oppiaineiden opiskelua tarvitaan käsitteiden haltuunottoon Koulussa opiskelu tapahtuu edelleen pääasiassa oppiaineittain. Opiskelijat pääsevät vaikuttamaan opiskeluun Ilmiölähtöinen opiskelu koetaan yleensä motivoivaksi. Opettajan ohjaustyö oppimisessa on yhä tärkeämpää Jotta ilmiölähtöinen opiskelu todella onnistuisi ja tuottaisi uudenlaista oivaltamista, keskeistä on opettajan ohjaustyö. Opettajat tarvitsevat tukea ilmiölähtöisyyteen Katso videolta Hannelen vinkit, miten ilmiöoppimista voi toteuttaa käytännön opetuksessa.

Interviews with Innovation Experts and Authors: Thinking Together, Part 1 « More Interviews IdeaConnection Interview with William Isaacs, Author of Dialogue: The Art of Thinking Together "…neither the enormous challenges human beings face today, nor the wonderful promise of the future on whose threshold we seem to be poised, can be reached unless human beings learn to think together in a very new way." Vern Burkhardt (VB): You define dialogue as, "a conversation with a center, not sides." Would you explain? Bill Isaacs: Typically when people interact they do so with relatively preset points of view. I am sure everyone's gone to a meeting or stepped into a conversation, and more or less been able to anticipate what other people will say. A dialogue is a very different kind of flow. VB: How might dialogue enhance creativity and innovation in an organization, and in us? Bill Isaacs: I see many organizations where people spend enormous amounts of time and effort struggling, even fighting, with one another. Creativity is a function of context. Bill Isaacs: Yes.

How Nature Boosts Kindness, Happiness, and Creativity I’ve been an avid hiker my whole life. From the time I first strapped on a backpack and headed into the Sierra Nevada Mountains, I was hooked on the experience, loving the way being in nature cleared my mind and helped me to feel more grounded and peaceful. But, even though I’ve always believed that hiking in nature had many psychological benefits, I’ve never had much science to back me up…until now, that is. Scientists are beginning to find evidence that being in nature has a profound impact on our brains and our behavior, helping us to reduce anxiety, brooding, and stress, and increase our attention capacity, creativity, and our ability to connect with other people. “People have been discussing their profound experiences in nature for the last several 100 years—from Thoreau to John Muir to many other writers,” says researcher David Strayer, of the University of Utah. Here are some of the ways that science is showing how being in nature affects our brains and bodies. 1. 2. 3. 4. 5.

Emotion Regulation through Movement: Unique Sets of Movement Characteristics ... Introduction Following the ideas of Darwin (1872) and James (1884) that it is the afferent signals from the body which elicit emotions and feelings, several theorists in the field of emotion have postulated that sensory feedback from facial and postural movements contribute significantly to emotional experience (Tomkins, 1962; Laird, 1974; Izard, 1993). While the effect of facial expression on feeling is already regularly used in Dialectical Behavioral Therapy (DBT), the therapeutic effects of motor execution of whole body expressions have been more difficult to implement: In facial expressions all people activate the same muscles to produce a certain facial expression (e.g., frowning, associated with anger, always involves the contraction of the corrugator muscle, and Duchenne smiling, associated with positive affect, is always achieved by contraction of the zygomatic major and the orbicularis oculi muscles). Figure 1. Materials and Methods Participants Experimental Design and Procedures

Arto O. Salonen - Koulu ja tulevaisuuden yhteiskunta Koulu menettää merkityksensä, ellemme hahmottele sitä maailmaa, jota koulutuksen avulla haluamme tavoitella. Ehkäpä koulun olemassaolon voisi perustella luottamuksen rakentamisella ja tulevaisuuden toivon lisäämisellä. Sanalla sanoen koulua tarvitaan siirtämään yhteiskuntaa ja maailmaa kestävyyden aikakauteen. Kestävyyden aikakaudelle siirtyminen on kokonaisvaltainen yhteiskunnallinen muutosprosessi. Se edellyttää paitsi siirtymää tukevaa koulutuspolitiikkaa myös aktiivista kansalaisyhteiskuntaa ja vastuullista elinkeinoelämää. Kokonaisvaltainen yhteiskunnallinen murros ilmenee siten, että osa ammateista katoaa ja niiden tilalle syntyy uusia. tunne-, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidotkriittinen ajattelusysteemiajatteluanalyyttinen ajattelutiedonhankinta ja tiedonhallintataidotyrittäjyystaidotluova ongelmanratkaisukyky Share This Story, Choose Your Platform!

Inho tuntuu vatsassa, ilo koko ihmisessä – jo pieni lapsi kokee tunteet kehos... Vastikään julkaistussa tutkimuksessa havaittiin jo 6-vuotiaiden kykenevän erottelemaan perustunteisiin liittyviä kehontiloja toisistaan. Tampereen yliopiston ja Aalto-yliopiston tutkijat osoittivat, että aikuisten tavoin myös lapset kokevat eri tunteet eri tavoin kehossaan. Tutkimuksessa eri-ikäisiä lapsia pyydettiin kynällä värittämään ihmiskehon kuviin alueita, joissa he kokivat tunteisiin liittyviä muutoksia. Tutkijoiden mukaan tämä erottelukyky paranee iän myötä aina myöhäiseen teini-ikään saakka. Tunteisiin liittyvien kehontilojen erottelu kehittyy samassa tahdissa lasten tunnesanojen käytön kanssa. Jo nuorimmilla lapsilla alkoi tulla alustavaa erottelua eri tunteisiin liittyvistä kehon tiloista Tutkimusryhmään kuuluvan psykologian professori Jari Hietanen arvioi, että ryhmän kehittämällä menetelmällä voidaan helposti tutkia pientenkin lasten tunteisiin liittyviä kehon tuntemuksia. – Menetelmän avulla on mahdollista tukea lasten kykyä omien tunteidensa tunnistamisessa.

Miksei meille koulu opettanut tätä? Nykylapset oppivat tunnistamaan miltä toi... Empatia- eli myötäelämisen taitoja on ihmisellä jossain määrin jo syntyessään. Jo muutaman kuukauden ikäinen vauva voi kokea levottomuutta, jos joku läsnäolevista lapsista jää ilman ruokaa. Suomalaisten tunnetaidot ovat todennäköisesti kohentuneet sitten sotien. Kyky asettua toisen ihmisen asemaan ei kuitenkaan ole ehkä pysynyt muiden tunnetaitojen kelkassa, sanoo Mannerheimin lastensuojeluliiton puheenjohtaja Linnea Kalsson. – Yksilökeskeisyys ja pärjääminen korostuvat nykyisin arvoissa. – Nykyisessä rasismikeskustelussakin näkyy se, etteivät ajatukset ihan aina ulotu siihen asti, miltä toisesta ihmisestä siinä tilanteessa voi tuntua. Empatian puute näkyy sosiaalisessa mediassa Empatiataitojen kehitystä ei ole tutkittu Suomessa. Yksiä harvoja tutkimuksia on Yhdysvalloissa 2013 julkaistu Michiganin yliopiston tutkimus, joka osoitti, että nykyopiskelijat olivat vähemmän empaattisia kuin ikätoverinsa 1980-luvulla. – Empatiaa oppii vain elämällä muiden ihmisten kanssa.

Related: