background preloader

Lesson Plans

Lesson Plans
Related:  ELT

BBC Learning English - Learning English Collablogatorium: Everybody seems to be talking about soccer at this time of the year, and, we, educators, are always trying to find the most effective way to incorporate current news in our lesson plans. The World Cup will keep current for some more weeks, so let's not miss the chance to use precious resources out there in cyberspace to do something fun, effective with our students. Tasks that keep them on task, eager to contribute and produce. Today, I'll show you a video a friend of mine, Cleide, a very talented teacher at Casa Thomas Jefferson, recorded and the pedagogical suggestions to go with it:First, brainstorm with your students words related to the World Cup, favorite teams, best players, gaffes that have happened. Which World Cup is she talking about? Was he a huge soccer fan? What made her change her mind? How did she feel at the end? Suggestions for Wrap up: Students imagine the Finals of the 2010 World Cup series, deciding which teams would be playing and what the score would be.

ESL Teacher Resources, Job Boards, and Worksheets UniLang • Home Free ESL Fun Games, Interactive Grammar & Vocabulary Games for Classrooms SOS - inglês online Authentic Teaching | Home | Teaching Inspired by Real Language AnthonyTeacher.com Tiny TEFL Teacher Home

Adult Basic Skills Resource Centre for students... Konspekty Zaprezentowane konspekty lekcji zostały opracowane przez nauczycieli dyplomowanych lub zaczerpnięte z renomowanych międzynarodowych serwisów. Dodatkowo zawierają one materiały potrzebne do przygotowania lekcji. Publikacje można wykorzystać przy tworzeniu własnego konspektu. Przy wykorzystaniu ich prosimy podać Ÿródło tzn. www.jezykangielski.org Baza konspektów z Naszego forum dostępna bez logowania, kliknij aby wejsć Zapraszamy do zapoznania się z pracą poruszającą problem dysleksji w odniesieniu do języka angielskiego: Część pierwszaCzęść druga Część trzeciaScenariusz 1Scenariusz 2 KONSPEKT: A TRIP TO LONDON (koło języka angielskiego). Otwórz materiały KONSPEKT: Korelacja różnych przedmiotów na języku angielskimOtwórz konspekt KONSPEKT: Inscenizajca na lekcji języka angielskiego, Temat : The world of fantasy in everyday lifeOtwórz konspekt KONSPEKT: Negocjowanie; I klasa szkoły średniej; Temat: The rules of negotiations; differences between formal and informal language.Otwórz konspekt Zobacz

English in Use - Wikibooks, collection of open-... Welcome[edit] Welcome to English in Use, a book about the actual use of the English language. It features sections about types of grammar, punctuation and formality. This wikibook is intended for use by native speakers of English or advanced learners of English as a second language. If you wish to learn English, then you should use one of the English books for students learning English as a second language. Contents[edit] Related books[edit] Related content[edit] English in Use

Related: