background preloader

Printable Learning Materials

Printable Learning Materials
Related:  piddan90Jobb

30-day-challenge – extramural engelska i fokus Extramural engelska, den engelska eleverna sysslar med utanför klassrummets väggar, är en faktor vi måste ta i beaktande som engelsklärare idag. Elever som använder engelskan framför allt på internet och för att spela spel utvecklar sin engelska, det är ingen hemlighet. Men de som inte gör det, då? Ska vi strunta i dem? Nej, vi ska hjälpa dem hitta dit! Därför har Emmeli Johansson lyft fram förslaget om en ”30-day-challenge”, ett begrepp lånat från träningsvärlden, med fokus på fritidsengelska. Det praktiska genomförandet kan komma att se lite olika ut på olika skolor, men tanken är att eleven väljer en uppgift varje dag i 30 dagar och på något vis dokumenterar vad de gör. Undervisar du engelska?

Att ge feedback till elever Att jobba med feedback eller respons är något jag ständigt försöker förbättra och effektivisera. Den typ av feedback jag arbetat med under det senaste året tänkte jag dela med er, även om jag hela tiden försöker lösa vissa bitar som kan bli både bättre och mer effektiv. Till att börja med så har jag alltid gjort klart för eleverna (och mig själv) vad det är jag kommer titta på i deras uppgift. Det underlättar så mycket vid betygssättningen när jag vet vilka kunskapskrav jag väljer att fokusera på. Jag tycker rent formellt att det är lättast att titta på strukturen med stycken, inledning och avslutning av en text så det börjar jag med. När det kommer till meningarnas variation är det lätt att ringa in eller markera de ord som upprepas och låter för lika, samma sak med bindeorden. Jag har också färdiga meningar jag skriver längst ner i texten som en summering av hur det gått. Du uppnår kunskapskravet att binda ihop texterna på ett enkelt sätt/mer utvecklat sätt/välutvecklat sätt.

5 Quick, Easy, and Fun Phonemic Awareness Activities Learning to read can be quite an overwhelming task for small children. In fact, if you think about it, it’s astounding that children are even capable of learning to read in such a short amount of time. However, before they begin to read print, they must have an adequate foundational understanding of how sounds in words work. What is phonemic awareness? In easy-to-understand terms, phonemic awareness is the ability to identify, think about, and manipulate sounds in spoken speech. Listening The ability to listen closely is a key ingredient of phonemic awareness. The Listening Game. One of the first phonemic-awareness activities I do with my students, even as soon as the first day, is to bring their attention to noises. “Moo-Moo,” Where Are You? I love playing this game with my class. Rhyming Rhyming is such a great phonemic awareness activity! In My Box This game is great to use after your students have at least some understanding of how rhyming works. Syllables Bippity Boppity Bumble Bee

Engelska spel Det engelska språket omger oss alltmer i vardagen. Spela dessa engelskaspel så att du kan, vågar och vill använda engelska i olika situationer. Här har vi samlat alla spel inom ämnet Engelska. Spelen passar förskolan, grundskolan och ändå upp till gymnasiet. Food Årskurs 1 0 av 3 nivåer klara Para ihop olika matord på engelska med rätt bild i detta spel. Am / is / are 0 av 2 nivåer klara • Verbet är - am/are/is Träna verbet "är" som på engelska heter antingen am, is, eller are. Wild animals Ett spel där eleven får lära sig vilda djur på engelska. Engelska glassmaker • Glassorter• Frukter• Sötsaker Glassmaker på engelska. Glosor från Minecraft 0 av 5 nivåer klara • Stavning• Engelska• Glosor• Minecraft Stava rätt på glosor från MInecraft. Oregelbundna verb • Verb• Oregelbundna Träna tio oregelbundna verb i de tre formerna. Practise Colours • Igenkänning• Engelska• Färger Öva färger med hjälp av bilder. Engelska julord 0 av 16 nivåer klara • Engelsk jul• Engelsk nyår• Stavning julord 0 av 20 nivåer klara

Att göra textkopplingar med stöd i läroplanen Ni som följer vår undervisning genom mitt bloggande vet att vi på vår skola arbetar med ett stort ämnesövergripande tema kring Astrid Lindgren och att vi bakar in kursplanens mål i svenska, no och so i detta. Vår pedagogiska planering just nu tar sin utgångspunkt i so-målen som handlar om att flytta. "Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser." "Eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer." Utgångspunkten till detta arbetsområde har tagit avstamp i vår fantastiska högläsningsbok om Bröderna Lejonhjärta. Som ni alla vet gestaltas i denna bok två dalar där det i den en dalen, Törnrosdalen finns en ond ledare vid namn Tengil som har ockuperat dalen och låtit människorna där leva under hot och förtryck. Det var helt fantastiskt att se eleverna gå in i denna uppgift och utföra den på det sätt de gjorde.

Phonemic Activities for the Preschool or Elementary Classroom This article features activities designed to stimulate the development of phonemic awareness in preschool and elementary school children. The activities originally appeared in the book Phonemic Awareness in Young Children: A Classroom Curriculum. Listening to sequences of sounds From chapter 3: Listening games Objective To develop the memory and attentional abilities for thinking about sequences of sounds and the language for discussing them. Materials needed Objects that make interesting, distinctive sounds. Activity In this game, the children are challenged first to identify single sounds and then to identify each one of a sequence of sounds. Once the children have caught on to the game, make two noises, one after the other. After the children have become quite good with pairs of noises, produce a series of more than two for them to identify and report in sequence. Variations With the children's eyes closed, make a series of sounds. Nonsense Book of familiar stories or poems Clapping names

Avslutning 6an tips British Life and Culture in the UK - Woodlands Junior School Workshop: webbsidor till engelskundervisningen Tisdag den 30 oktober ska lärarna i Filipstads Kommun som undervisar i engelska få möjlighet att forska i webbsidor som man kan använda i engelskundervisningen. Här nedanför har jag listat webbsidor som man kan använda till den engelskundervisningen. Allt material är gratis. För att få tillgång till allt, behöver man ibland skapa ett konto. en hemsida från det brittiska konsulatet och BBC för lärare med lektionsplaneringar och tips på hur man kan utveckla sin undervisning i engelska. ”flashcards”, “nursery rhymes”, “minibooks”, “stories”. en webbsida med många traditionella sånger och julsånger som man kan lyssna till via datorn med tillhörande text som man kan skriva ut. Egentligen en webbsida för elever med engelska som modersmål. Man kan använda också vissa ”worksheets”, men man måste leta lite ….t.ex. passande för åk 3: Reading – Second Grade. //Ann

Related: