background preloader

Etienne and Beverly Wenger-Trayner

Etienne and Beverly Wenger-Trayner
Related:  Personalized Learning Conference 2015

Personalized Learning: A Working Definition A group of philanthropies and school and technology advocacy groups, with contributions from educators, compiled a four-part "working definition" of the attributes of personalized learning. They also identified critical questions for K-12 officials to consider in implementing personalized learning. Related Story: What Is 'Personalized Learning'? Educators Seek Clarity Sources: Developed by the Bill & Melinda Gates Foundation, Afton Partners, the Eli and Edythe Broad Foundation, CEE Trust, the Christensen Institute for Disruptive Innovation, Charter School Growth Fund, EDUCAUSE, iNACOL, the Learning Accelerator, the Michael & Susan Dell Foundation, Silicon Schools, and educatorsDesign & Visualization: Stacey Decker Coverage of personalized learning and systems leadership in Education Week and its special reports is supported in part by the Eli and Edythe Broad Foundation.

CPsquare Communities of practice enable the integration of work and learning. At the Employee Advocacy Summit this afternoon, Jim Dudukovich, a lawyer from The Coca-Cola Company, gave us a rare glimpse into the world where social media and law intersect. He brought simplicity and clarity to a number of issues that arise when planning an employee advocacy program. This is one of a series of posts recapping the day and key comments from speakers and guests. Speaker: Jim Dudukovich, Senior Marketing, Digital & Social Media Counsel, The Coca-Cola Company When creating an EA program, there will be a wide variety of legal issues that are going to arise. Legal Issues to Keep in Mind TransparencyFactual accuracyHonestyMandatory vs. optionalProtected activity Designing a Social Media Policy Social media policies can't be designed in a vacuum and can't be written it stone. "Go to the scene." You'll never learn everything you need to know about social media unless you're involved in it.

The hardest phase: the coalescing phase in communities Image via Wikipedia In a lot of my consultancy work I use a social learning theory- about the functioning and growth of communities of practice. Even when people don't use the term community, but online network, platform, alliance, whatever. As long as learning is one of the goals. Every consultancy is different though- I find it hard to work with blue print materials because every situation is so distinct. I can discern a red line in my work nevertheless. So what are the challenges in the coalescing phase (the phase which follows the first phase when initiators have come together, defined the purpose, a platform has been built and sometimes an official launch has been organised)?

Grote opkomst, groot succes voor vierde Community Managers.nl bi Woensdag 4 maart vond alweer de 4e #CMNL bijeenkomst plaats. Ditmaal was de Caballero Fabriek en Winkwaves het toneel voor een interessante meet-up tussen Nederlandse community managers. Mooi om te zien hoe we inmiddels van een kickoff groep van 5 personen in 4 bijeenkomsten zijn uitgegroeid naar een Linkedin groep met ruim 70 leden en bijna 25 professionals gisteravond, die ondanks de gemeenteraadsverkiezingen toch het Haagse opzochten. De gastheer faciliteert de hapjes en het inhoudelijke programma, dus gisteravond was het de beurt aan Rene Jansen van Winkwaves om hun ervaringen met community management uit de doeken te doen. De presentatie stond in hoofdlijnen in het teken van twee onderwerpen: hoe ontwerp je voor online communities en welke rol speelt de online community daarin? Hoe ontwerp je voor online communities? Er ontspon zich een interessante discussie over de houdbaarheid en bruikbaarheid van een dergelijk model in het dagelijkse werk van community managers.

Copy of STEM Lesson Plan (November 3rd, 2015) - Google Docs Organisez_vos_donnees un véritable kit de surviepour le monde numériquede précieux conseils etdes astucespour gagnerdu temps C o d e é d i t e u r : G 5 4 8 4 2 • I S B N : 9 7 8 - 2 - 2 1 2 - 5 4 8 4 2 - 6 h t t p : / / l o m o n a c o  l i v e g a l e r i e  c o m Livres Outils Gérer l’infobésité Internet,e-mails,réseaux sociaux : aujourd’hui,les nouvellestechnologies occupent de plus en plus de place dans notre vie.Unvéritable tsunami d’informations nous assaille chaque jour.Comment ne pas se laisser submerger par ce flot de données ? Personal Knowledge Management Xavier DELENGAIGNE est directeur des systèmes d’information d’une grande ville de la métropole lilloise.Il est également formateur en veille et en cartographie de l’information.Il anime par ailleurs le blog CollectivitéNumérique. Pierre MONGIN est consultant conférencier,auteur et co-auteur de dix ouvrages sur le management de l'information,dont Organisez vos idéesavec le mind mapping (Dunod,2004), Organisez votre vie avec le mindmapping

Upskilling by Jane Bozarth “It should have been part of our work all along to help the learners be better learners.” New media has brought with it new challenges for instructional designers and facilitators. Where just five years ago we were still primarily concerned with things like authoring tools and content management, we now face new demands for making programs more inclusive of learners and building a farther reach for the L&D department. This speaks to the need for new skills. Paving informal paths Helping learners find one another and information they need is a new critical role for L&D. Curation. Inclusion. Participation. Community management. Finally...it should have been part of our work all along to help the learners be better learners, to make learning (or at least finding learning opportunities) easier for them and more timely and useful for organizations. Want more? On curation, see Beth Kanter’s blog post “Content Curation 101”:

Ontwikkelingsfasen van een community, levels of trust en tools - Gisteren schreef ik over tools voor samenwerking en niveaus van vertrouwen . Ik kondigde aan een koppeling te zullen maken tussen de 5 stages van Gilly Salmon , de "levels of trust" van Dugage en bijbehorende communicatie tools. In onderstaande tabel heb ik deze koppeling proberen te maken. Ik heb ook nog gekeken naar Wengers’ stages of development of communities of practices . Ik heb overigens Salmon's fase van "development" veranderd in "development and sustainability": een community wordt duurzaam (ook al zal deze op een gegeven moment van karakter veranderen of ophouden te bestaan). Verder valt op dat de tools in fase 5 dezelfden zijn als in fase 4.

ROI of Communities Een paar weken geleden publiceerde David Meerman Scott een geweldig audiofragment van een radiointerview met zichzelf. De ROI van premanente inzet van sociale media is niet meetbaar. Punt. Nou was ik bij de Future of Web 2.0 meetup met Ellen Petry Leanse van Google USA en Adam Wallace van het New Yorkse The Roger Smith Hotel. Groeit onze omzet sneller dan voorheen? Tegenstrijdige berichten over de ROI van het gebruik van sociale media dus. Je eigen community meten? Honderd procent! Maar dan moet je wel de mazzel hebben dat je community op een platform draait dat gekoppeld is aan je webshop en website. Maar wat als je minder fortuinlijk bent en het moet doen met groepen op LinkedIn, Ning of Mindz? Je kunt ze een bepaalde financiële waarde toeschrijven. Peilers Geef de hoop niet op: je kunt alsnog een aardig eindje komen. En het belangrijkst: definieer groei. Bas Helderman.

Copy of STEM Lesson Plan (November 3rd, 2015) - Google Dokument Las cookies, que son archivos creados por los sitios web que has visitado, y la caché de tu navegador, que ayuda a que las páginas se carguen más rápidamente, hacen que sea más fácil navegar por Internet. Borrar la caché y las cookies del navegador significa que se eliminará la configuración de los sitios web (como nombres de usuario y contraseñas) y puede que algunos sitios se muestren más lentamente porque todas las imágenes tendrán que volver a cargarse. Cómo borrar la caché y las cookies Abre Chrome. Haz clic en el menú de Chrome situado en la barra de herramientas del navegador. Selecciona Más herramientas > Borrar datos de navegación. Consejo: Si las páginas web no se muestran correctamente, puedes usar el modo de navegación privada o de incógnito de tu navegador para comprobar si el problema se debe a otra causa que no esté relacionada con las cookies ni con la caché. Google utiliza las cookies para mejorar la calidad del servicio.

Fiches Pratiques PKM - C. Deschamps Arnaud Velten , concepteur des logos du modèle TIICC Gestion du Temps Le chronographe symbolise la mesure du temps. Gestion de l'Identité numérique Notre signal numérique se caractérise par nos traits de caractères et ce quel que soit le médium/vecteur numérique. Gestion de l'Information L'information stratégique est parcellaire, la combinaison logique de signaux émis par le domaine permet defaire apparaître des tendances, des besoins, des attentes, des signes.J'ai voulu faire un clin d'oeil à Tetris qui vulgarisa bien avant son temps l'idée suivante : « bien ordonner lechaos prend du sens et fait marquer des points... ». Gestion du Capital relationnel Le capital humain a été, reste et restera le meilleur des investissements. Gestion des Compétences * www.as-map.com, arnauldvelten.wordpress.com, business-commando.com

The Heaven and Hell of Communities & Networks Building Trust in Your Online Community I found a great post on the Social Media Today blog that applies as much to teachers who build online communities in their classrooms as it does to companies and brands that build these same networks. So here are there tips they have given, with my spin on them for education: 1.) Lead by Example – As a teacher, our jobs are to instruct students, no matter whether they are present in a physical classroom or in an online space. It is an essential part of our jobs to model what we would like to see. This means we need to be present in our networks writing, taking pictures, making videos or doing whatever it is that we expect our students to do. 2.) 3.) 4.) 5.) 6.) 7.) 8.) Photo Credit: Chanakuh on Union Square:

Wenger, E. (2006). Communities of practice: A brief introduction. Retrieved from by christamccartney Oct 15

Related:  IFWE 2012CONECTIVISMOCoPs