background preloader

Optical Illusions and Visual Phenomena

Optical Illusions and Visual Phenomena

Clearest Way to Teach Moon Phases...EVER! I originally found an idea similar to this online and I knew that I had to immediately make a run to the Dollar Tree and rummage through our science storeroom to collect the needed supplies to make this. Essentially, this Moon Phase board allows students to visualize and better understand the cause of moon phases and comprehend the 2 different views that are often given on a diagram (view from space and view from the Earth). Up to this point, I've done a Lunar Lollipop Investigation, which I thought was great, but this beats it by a long shot! Even though I give many different examples and explanations, I still see a puzzled look on several of the students' faces. From this angle (see below), students can quickly see that the lit part of the moon is always the side of the ball that is facing the sun. Followed by the waxing crescent. The first quarter. Then waxing gibbous. Full moon Waning gibbous Third/Last quarter (oopsy....this ball got a little tilted when I glued it down)

11 optiska illusioner som gör dig mer mindfuckad än klänningen Dagens mindfuck – på riktigt. Den här klänningen har skapat kaos under senaste tiden. Anledningen: Folk kan inte komma överens om huruvida den är blå och svart, eller guld och vit. (PS: den är i verkligheten blå och svart) Nedan följer 11 bilder som gjort oss mer mindfuckade. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. optiska illusioner - regnbågen How do we get rainbows? Rainbows are spectacular rays of color. Sunlight looks white, but it's really made up of different colors...red, orange, yellow, green, blue, indigo, and violet. The sun makes rainbows when white sunlight passes through rain drops. Where do you look for a rainbow? Can rainbows make a full-circle? Are there double rainbows? What is an upside-down rainbow? Why can't you ever find the end of a rainbow? Can a rainbow appear during the night? What are the Northern Lights? What causes the auroras? What are crepuscular rays? What is a halo? What are sun dogs? What are sun pillars? What is a blue moon? What are blue jets? What is a mirage? What are sprites? What are elves? Optical Illusion Activities Lesson Plan: Here is a great lesson plan on rainbows.

Experimentskafferiet Scary Optical Illusions - Creepy Things Hidden in Pictures Scary Optical Illusions are images where creepy things like skulls are hidden. 2 different things can be found in the same picture. You should see another image if you look at each illusion from distance and another one when you look just normally. Happy Halloween :-) Skull Illusion Can you see the hidden skull on this famous Halloween picture by Istvan Orosz? Lady and Skull Frightened? Creepy Art There is not only one, but many skulls (by Octavio Ocampo). Devilish Women Another scary hidden picture - can you see the women (by George A. Scary Animal Head Can you find all animals hidden in this face? Cat and Mouse Cat has got the mouse right in front of her nose. Dr. Step away from your computer screen. Albert Einstein and Marylin Monroe You probably see Albert Einstein on this picture.

How to Make a Spy Glass Color Wheel - Friday Fun Craft Projects What you will make: Use red, blue and yellow cellophane to make a color wheel that teaches kids about combining the primary colors. Have your child see how many colors can be made by overlapping the colored cellophane layers. This craft is well-suited for family, group or classroom craft time, and with preparation by the adult or teen leader, can be used with younger children. Related craft: For more fun with colored cellophane, see the Multicolor Binoculars craft project. Here's what you need: Cardstock Scrap paper Cellophane: red, blue and yellow Glue Pencil Scissors 1" or larger circle punch Hole punch Paper fastener This project is rated EASY to do. Read all of the steps before starting. Step 1: Project Preparation Gather the materials needed for making the color wheel. Step 2: Make a Pattern Cut a 2" by 3" piece of scrap paper. Tip: Make a pattern from cardstock for the children to share. Step 3: Cut and Punch Cardstock Trace around the pattern six times on cardstock. Step 5: Glue

Matspjälkningen Animerad film om matspjälkningen En liten animerad klickbar film om matspjälkningen. Stegför steg förklaras på svenska. Matspjälkningen, steg för steg. Rolig och klickbar animering. Har du koll på matspjälkningen? Övning placera ut rätt namn till rätt organ Spel om diabetes och insulin Ge hunden mat av olika slag och se hur dess blodsocker påverkas. Vilken nytta har vi av naturen? Undervisningen i ämnet biologi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet samt intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Det här undervisningsstödet fokuserar på ekosystemtjänster. Under fliken Om ekosystemtjänster ges en introduktion i vad det nya begreppet i kursplanen innebär. Här finner du också en översiktsbild som illustrerar fyra områden där naturen är till nytta för människan. Övningar som visar på progression Undervisningsstödet i grundskolan är uppdelat i årskurs 1-3, 4-6 och 7-9. För varje årskursintervall finns också fler övningar kopplade till Hur går det runt?. Kursplan och didaktiskt ramverk Under Kursplan och didaktiskt ramverk redovisas hur övningarna kring ekosystemtjänster är kopplade till didaktisk forskning.

Lab: Elektricitet Laboration där eleverna bland annat får öva på att mäta spänning, ström och motstånd. På den här sidan finns förslag på laborationer kring: Sluten krets Seriekoppling Parallellkoppling Mäta spänning Mäta ström Mäta motstånd Klipp <h3>Videospelaren kräver att JavaScript är aktiverat. Fatta fakta ElektricitetVad är elektricitet och hur fungerar det? Klippet är hämtat ur programmet Fatta fakta: Elektricitet (05:44 minuter). Materiel Säkerhet att tänka på: materialen får på inte användas i vanliga vägguttag eftersom det är direkt förenat med livsfara. 1,5-voltsbatterier Batterihållare 3,5-voltslampor Lamphållare Sladdar och krokodilklämmor Universalmätare”Kyckling” eller liknande apparat för att leka med sluten krets. Sluten krets Stå i ring och håll i varandras händer. Ta en sladd, ett batteri och en lampa och se till att lampan lyser. Seriekoppling Ta två lampor, lamphållare, två batterier med batterihållare och sladdar. Parallellkoppling Använd samma material som i föregående uppgift. Mäta ström

Related: