background preloader

Optical Illusions and Visual Phenomena

Optical Illusions and Visual Phenomena
Related:  kroppen

Matspjälkningskanalen. Inledning. Matspjälkning (även digestion) är nedbrytningen av föda till former som kan tas upp av organismen. Hos däggdjur består detta av nedbrytande av mat till mindre komponenter, som kan tas upp i blodet. Nedbrytningen sker i matspjälkningssystemet (digestionssystemet). Maten sönderdelas mekaniskt av tänderna i munnen, varigenom saliv utsöndras som bland annat innehåller enzymet amylas. Nedre magmunnen portionerar maten till tolvfingertarmen, som är tunntarmens första del. De spjälkade molekylerna, samt återvunnen galla, tas upp i tarmen till blod- och lymfkärl varifrån de transporteras via portvenen till levern och vidare till vävnader och celler. Det tar ungefär sex sekunder för födan att färdas från munnen till magsäcken. Vi tittar närmare nu på viktiga punkter. Vi har lärt oss att cellernas många olika kemiska föreningar tillhör någon av ämnesgrupperna lipider, kolhydrater eller proteiner (vi bortser nukleinsyror, vatten osv). Kolhydrater bryts ner på ungefär enligt:

Clearest Way to Teach Moon Phases...EVER! I originally found an idea similar to this online and I knew that I had to immediately make a run to the Dollar Tree and rummage through our science storeroom to collect the needed supplies to make this. Essentially, this Moon Phase board allows students to visualize and better understand the cause of moon phases and comprehend the 2 different views that are often given on a diagram (view from space and view from the Earth). Up to this point, I've done a Lunar Lollipop Investigation, which I thought was great, but this beats it by a long shot! Even though I give many different examples and explanations, I still see a puzzled look on several of the students' faces. From this angle (see below), students can quickly see that the lit part of the moon is always the side of the ball that is facing the sun. Followed by the waxing crescent. The first quarter. Then waxing gibbous. Full moon Waning gibbous Third/Last quarter (oopsy....this ball got a little tilted when I glued it down)

186882-1_Uppdrag_Kroppen_lararhandledning optiska illusioner - regnbågen How do we get rainbows? Rainbows are spectacular rays of color. Sunlight looks white, but it's really made up of different colors...red, orange, yellow, green, blue, indigo, and violet. The sun makes rainbows when white sunlight passes through rain drops. Where do you look for a rainbow? Can rainbows make a full-circle? Are there double rainbows? What is an upside-down rainbow? Why can't you ever find the end of a rainbow? Can a rainbow appear during the night? What are the Northern Lights? What causes the auroras? What are crepuscular rays? What is a halo? What are sun dogs? What are sun pillars? What is a blue moon? What are blue jets? What is a mirage? What are sprites? What are elves? Optical Illusion Activities Lesson Plan: Here is a great lesson plan on rainbows.

Making Your Life-Sized Body (Organs) - Activity -- Exploring Nature Educational Resource Return to the Anatomy Activities Index Making Your Life-Sized Body (Organs) - Activity Anatomy Activity Talk to students about the functions of each organ in their body and how they fit together in a working machine. See the: Organs and What They Do - Lecture. Age: 2-3rd grade 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Citing This Reference CITING RESEARCH REFERENCES When you research information you must cite the reference. When citing a WEBSITE the general format is as follows. All text on Exploring Nature was written by author, Sheri Amsel Here is an example of citing this page: Amsel, Sheri. Experimentskafferiet Inspiration tema kroppen Kroppen är ett fascinerande arbetsområde som brukar tilltala de flesta elever! Här kommer en del material, inspiration och tips på aktiviteter om tema kroppen. Ur det centrala innehållet, Lgr 11 Undervisningen i de naturorienterande ämnena ska behandlaföljande centrala innehåll:I årskurs 1–3 Kropp och hälsa• Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.• Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.• Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp avolika sinnen. Fakta om kroppen, främst för oss lärare Pedagogisk planering tema kroppen från Pilbäcksskolan i Växjö och Tema kroppen med konkreta mål från Högstorps skola även denna i Växjö. Lpp människan och kroppen från Rörsjöskolan i Malmö. Bilder från när Glumslövs skolas lågstadie arbetade med tema kroppen. Tema livsstil och hälsa med samlade länkar hos Förskoleburken Bildkort på kroppsdelar och delar på huvudet Organ i naturlig storlek att skriva ut Aktiviteter Sprattelgubbar

How to Make a Spy Glass Color Wheel - Friday Fun Craft Projects What you will make: Use red, blue and yellow cellophane to make a color wheel that teaches kids about combining the primary colors. Have your child see how many colors can be made by overlapping the colored cellophane layers. This craft is well-suited for family, group or classroom craft time, and with preparation by the adult or teen leader, can be used with younger children. Related craft: For more fun with colored cellophane, see the Multicolor Binoculars craft project. Here's what you need: Cardstock Scrap paper Cellophane: red, blue and yellow Glue Pencil Scissors 1" or larger circle punch Hole punch Paper fastener This project is rated EASY to do. Read all of the steps before starting. Step 1: Project Preparation Gather the materials needed for making the color wheel. Step 2: Make a Pattern Cut a 2" by 3" piece of scrap paper. Tip: Make a pattern from cardstock for the children to share. Step 3: Cut and Punch Cardstock Trace around the pattern six times on cardstock. Step 5: Glue

What if you stopped drinking water? What would actually happen to your body if you stopped drinking water, including all beverages that contain water, like juices, soft drinks, and tea? Let's just say it wouldn't be pretty - your body is made up of 60 percent water, which is reason enough to make sure you're constantly replenishing your supply. All that water works really hard to ensure that you continue functioning properly, by transporting vital nutrients and hormones to where they need to go, cushioning our joints, regulating our internal temperature, and lubricating our eyeballs. But we lose a whole lot of it through processes such as urination - about 1.5 litres a day - defecation, and sweating, so we need to know when we should be upping our intake. That's where the 'thirst centre' of the brain, which is located in the hypothalamus, comes in. So what happens when you don't? Then comes the lack of peeing and swallowing, the nausea, and the delirium.

Matspjälkningen Animerad film om matspjälkningen En liten animerad klickbar film om matspjälkningen. Stegför steg förklaras på svenska. Matspjälkningen, steg för steg. Rolig och klickbar animering. Har du koll på matspjälkningen? Övning placera ut rätt namn till rätt organ Spel om diabetes och insulin Ge hunden mat av olika slag och se hur dess blodsocker påverkas. Studiematerial - Kompis med kroppen | ICA Hälsa Anmälan Klicka här för att anmäla din klass. Studiematerial Årskurs 2Arbetsbok och lärarhandledning åk 2, kopplat till Lgr 11 Smartboardmaterial Årskurs 5Arbetsbok och lärarhandledning åk 5, kopplat till Lgr 11 Var i kylskåpet? Maten håller sig längre i kylskåpet om du sätter dem på rätt ställe. Mellisboken Är du sugen på ett riktigt smaskigt mellanmål? Mellisboken Frukt- och Grönsaksbingo Varför inte spela ett roligt spel som dessutom får dig och barnen att äta mer frukt och grönsaker? Använd bingobrickorna så här: Skriv ut en spelplan och kryssa för alla de frukter och grönsaker du äter. Sedan gäller 2 rader, 3 rader och så vidare till full bricka. Gissa frukten och grönsaken Skriv ut pdf-filen och ordna en tävling. Gissa frukt och grönsakerFacit till gissa frukt och grönsaker Föräldrainformation Är du förälder? Föräldrainformation Papricaklubben Papricaklubben vill inspirera barn att äta mer frukt och grönsaker, läs mer om den här Vill du veta mer? Kontakta oss gärna!

matspjälkningskanalens delar

Related: