background preloader

Research in Learning Technology

Research in Learning Technology
Related:  ICT in teaching

klassen-i-dialog-liten.pdf DATORN i UTBILDNINGEN Adventstips: Så här slipper du rätta! - Sara Bruun I dessa stressiga tider är det skönt att ha hittat ett sätt som optimerar min och elevernas tid. Mitt mål denna termin var att lära mig hur jag skulle kunna jobba smartare och samtidigt kunna ge mina elever individuell och snabb feedback. Jag har valt att arbeta med Google formulär och tillägget Flubaroo. Vi jobbar mycket så här i mitt klassrum. Jag kan också innan lektionen få en snabb överblick över vilka som gjort uppgiften och vad jag behöver undervisa mer om. Här nedan har jag gjort en instruktionsfilm om hur det går till. Om du själv vill prova att göra samma quiz som jag visar i filmen kan du prova det här: Sara Bruuns Klassrum Har du fyllt i din mailadress korrekt så får du ett mail från Flubaroo Grader inom några minuter. Tänk dock på att eleverna måste svara som du gjort i “facit” för att det ska fungera. Jobbar du med yngre barn? Då kanske du inte vill att det ska gå iväg ett automatiskt mail, då de inte har egna adresser. Lycka till! Sara

Quizkampen | Mikael Bruér För de som flippar är ett sätt att kontrollera att elever har förstått eller, för all del, kontrollera att de faktiskt gjort den förberedelse som är nödvändig. Socrative: Ett av de första responsverktyg jag började arbeta med. Jag använder sällan Socrative som just quizverktyg, men det går och det är enkelt efter registrering. En stor fördel med Socrative, om man vill använda den som quizverktyg, är att den sammanställer resultat i en excelfil som man kan få mailad till sig. Det går även att köra en variant av gamification om man finner det lockande, i form av space race vilket brukar vara lika uppskattat som Kahoot. Ett extra plus är att den finns som app och således garanterat fungerar på alla plattformar. Quizstar: Ett relativt fullständigt system. Quizstar är förhållandevis heltäckande och även en del där man får rapporter om elevernas resultat finns. Quizworks: Vid en första anblick verkar quizworks både spännande och bra! Yaca paca: Verktyget är precis som flera andra fritt.

Uppsala tar initiativ för en forskningsbaserad skola - Uppsala universitet Publicerad 2014-10-27 Debatten om skolan är intensiv och åsikterna går isär om vad som behövs för en positiv utveckling av den svenska skolan. Nu tar Uppsala universitets utbildningsvetare ett kraftfullt initiativ för att i dialog med verksamma lärare utveckla skolan och undervisningen. - Vi har uppfattat en reformtrötthet och en önskan från lärarna att själva få möjlighet att vidareutveckla undervisning och arbetsmetoder. Därför lanserar vi nu en digital plattform med fokus på forskningsbaserad kompetensutveckling för lärare inom alla nivåer och ämnen, berättar Leif Östman, professor i didaktik vid Uppsala universitet, som grundat plattformen tillsammans med kollegan Lena Molin. Den digitala plattformen – Academy of Education (www.acedu.se) – kommer att byggas upp stegvis i samarbete med skolans aktörer, lärarutbildare, lärarstudenter och utbildningsforskare. - Många både inom akademin och utanför universitetet har visat intresse, och det har stimulerat oss. Anneli Waara

Den digitala utvecklingen av skolan i Europa I slutet av förra veckan presenterades Horizon Report Europe, 2014 Schools Edition, som ger en prognos för de kommande fem årens digitala utveckling i Europas skolor. Rapporten har tagits fram av New Media Consortium (NMC), en amerikansk icke-vinstdrivande organisation som arbetar med den här typen av prognoser sedan tolv år tillbaka, i samarbete med EU-kommissionens generaldirektorat för utbildning och kultur samt Institute for Prospective Technological Studies (IPTS). NMC ger varje år ut globala rapporter som ställer prognoser för den digitala utvecklingen inom skola, högre utbildning och muséer. Ibland gör man även mer geografiskt eller sektoriellt begränsade utblickar. Förra året tog NMC bland annat fram en rapport med fokus på skolan i Norge och den här gången är det alltså dags för Europa. Nyckeltrender: De sex viktiga utmaningarna för skolan delas in i tre kategorier: okomplicerad (solvable), komplicerad (difficult) och mycket komplicerad (wicked). 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Vad säger svensk forskning om 1:1-satsningar? | #sthlmisit Länge var studier om vilka effekter som digitala verktyg och arbetssätt har för lärande och skolarbete en bristvara. Idag finns det flera svenska forskare inom pedagogik som studerar resultat och effekter av it i skolan. Forskarna har idag en tydligare bild av digitaliseringens betydelse för utbildning och lärande. I förra veckan var tre av Sveriges ledande forskare inom pedagogik och it i skolan inbjudna till ett halvdagsseminarium som arrangeras av Skolverket i Stockholm. I ett samtal modererat av Peter Karlberg från Skolverket och Peter Becker från DIU (Dator i Utbildningen) berättade Håkan Fleischer, Åke Grönlund och Susanne Kjällander om vad deras studier visar för bild av satsningarna på 1:1 i förskolan och skolan. Deras studier visade på spännande resultat från användningen av it i skolan. Kjällander pekar bland annat på att utforskande och samarbete är två områden där surfplattan kan påverka och utveckla verksamheten i förskolan. /Sthlmisit

Ny rapport: Så använder elever internet – i skolan och på fritiden I en värld där elever har internet som en naturlig del av sin vardag borde också skolan ta tillvara de möjligheter som internet kan medföra, samt utveckla kunskaper kring hur man kan hantera mediet. I dag släpper vi rapporten Eleverna och internet 2014 där vi tittar på hur barn och ungas användning av internet ser ut i skolan – och på fritiden. Om bloggaren Kristina Alexanderson Chef, internet i skolan, .SE Kristina ansvarar för Webbstjärnan, en skoltävling för elever där de under handledning av sina lärare publicerar skolarbete på internet. Etiketter: elever, Eleverna och internet, läroplanen, skolan, Svenskarna och internet Våra barn och ungdomar har en hel del färdigheter och kunskaper kring datorer och mobila enheter, som skolan kan använda men också utgå från när de arbetar för att utveckla elevernas kunskaper i att använda internet för lärande, skapande och kommunikation. Och tittar vi på läroplanen har både grundskolan och gymnasiet som mål att:

Blended Learning Innovations: 10 Major Trends DreamBox Learning, Inc, in partnership with Getting Smart This paper provides a snapshot of some of the dominant trends in the ever-evolving blended learning landscape, and takes a look at how innovative approaches are boosting achievement in elementary mathematics classrooms. The most important trend we see is a shift toward placing students firmly at the center of the learning process, enabled by blended learning approaches, and as this paper will show, there are multiple reasons to adopt this new paradigm. A major influence that is driving this change results from acknowledging the reality of the way we live today. We can no longer ignore the ubiquity of technology—we must to welcome it into our classrooms and learning activities. To inspire engagement, we need to keep pace with students who operate in an increasingly mobile world where information and communication are accessed 24/7 through smartphones, laptops, and tablets. Blended Learning Trends Covered in This White Paper

| Inrikes Datorerna på bänkarna är uppfällda. Det är mattelektion för årskurs 9 i Skuru skola i Nacka. Skuru skola är en av dem som satsar på enskilda elevdatorer, så kallade 1:1-satsningar. Men erfarenheten är dubbel, enligt Omid Ishan, lärare i matte och NO. Att eleverna lär sig arbeta i datorerna är nödvändigt, konstaterar han. På torsdag presenterar Digitaliseringskommissionen en rad förslag för it-minister Anna-Karin Hatt (C) för att förbättra digitaliseringen av den svenska skolan. Det är bara på mätområdet antalet datorer per elev i årskurs 8 som Sverige får betyget "bra". Men lärarnas användning av it-utrustning på lektionerna får underkänt, liksom andelen lärare som deltagit i it-kompetensutveckling. Det är ingen som frågar "ska vi ha papper och penna i skolan?" De utvärderingar som nu görs av kommuners satsningar på enskilda elevdatorer/surfplattor visar att många lärare är skeptiska till den nya tekniken. Gruppen har utvärderat 1:1-satsningar i ett knappt tiotal västsvenska kommuner.

IKT i undervisningen by Linda Söderlind on Prezi Puentedura: Lär djupare med datorns hjälp – inte snabbare Den amerikanske skolforskaren Dr. Ruben R. Puentedura har varit på turné från norr till söder i Sverige. Med anledning av att många svenska kommuner satsar på en dator till varje elev, är intresset stort för Puentedura och hans teorier. Erfarenheter från Maine I delstaten Maine , USA, påbörjade man för snart 10 år sedan en satsning kallad MLT, Maine Technology Initative, som innebär att elever utrustades med egen dator. Skiftande 1-1-resultat i MaineNär Dr Ruben Puentedura studerade en-till-en-satsningen i Maine såg han att vissa skolor lyckades bättre än andra. Ett verktyg – ingen metod. Tekniken bidrar till att transformera uppgifter och lärprocesser.Puentedura förklarade sin SAMR-modell genom att börja nerifrån (se bild överst). SAMR-modellens olika steg - Substitution / Ersättning Ingen förändring. - Modification / Förändring På denna nivå bidrar tekniken med möjligheter som gör att läraren kan designa uppgifter och lärprocesser för eleverna på ett annat sätt. Länkar: Dr Ruben R.

Ett sätt att få PDF-filer upplästa i din iPad "Vanliga" textdokument i din iPad som du kan markera (Internetsidor, Pagesdokument etc) är numera enkla att få upplästa direkt med hjälp av funktionen Tala markering. Du helt enkelt markerar den text du vill ha uppläst och klickar på "Tala". Värre kan det bli att få PDF-filer upplästa på samma sätt eftersom det inte går att markera i dessa. 1. 4. 6. Detta går givetvis också att göra med e-boksidor om du lånat en bok från biblioteket och annan text som du inte kan markera i din iPad. Det finns många olika appar med ocr-funktion och jag har skrivit om en del tidigare. 50 Little-Known Ways Google Docs Can Help In Education Google Docs is such an incredible tool for college students, offering collaboration, portability, ease of use, and widespread acceptance. But there are so many options, both hidden and obvious, that there’s a good chance you’re not using Google Docs to its fullest capability. We’ve discovered 50+ great tips for getting the most out of Google Docs as a student , with awesome ideas and tricks for collaboration, sharing, and staying productive. Access your documents from anywhere : Whether you’re in your dorm room or the school library, you can access your Google Docs. Work on documents all at the same time : Google Docs allows users to simultaneously work on a single master document, so you can come together with other team members and professors to work on a document at the same time.

Related: