background preloader

100 innovationer

100 innovationer

NO kartläggning åk 6 Kartläggning och bedömning NO Grundskola år 4-6 Grundskola Liber Läs mer Lgr 11 är uppbyggd av syften, centralt innehåll och kunskapskrav där förmågorna som eleverna ska utveckla beskrivs i syftet. Tummen upp! NO övar eleverna i dessa förmågor. Kunskapskraven är tydligt presenterade på varje sida i anknytning till övningarna. Dessutom finns användbara matriser som ger elever och lärare en bra kunskapsöversikt. Tummen upp! Om författarna Författaren Hans Persson är en lärare med lång erfarenhet av att undervisa både yngre och lite äldre barn. Hans Persson har också skrivit Nyfiken på naturvetenskap, Boken om Fysik och Kemi, Försök med Kemi, Försök med Biologi, Försök med Fysik, Försök med Matematik och Försök med NO 1–3. Ulf Eskilsson har en gedigen lärarerfarenhet och är verksam i Ulricehamn.

Struktur: Fråga, fråga, byt! | Kooperativt Lärande Struktur: Fråga, fråga, byt! En struktur inom Kooperativt lärande är Fråga, fråga byt! Denna struktur passar ypperligt för att lära sig nya ord och begrepp. Dela ut ett kort till varje elev.Instruera eleverna att gå omkring i klassrummet med handen uppe.När de möter en annan elev med handen uppe gör de high five. HÄR finns ett färdigt exempel med matematiska begrepp. Med den här strukturen är det enkelt att stegra svårighetsgraden. Klassexempel Struktur: Mina ord, dina ord Strukturen Mina ord, dina ord är en utmärkt övning för att påbörja kunskapsdelning i en grupp. I "Allmänt" Kooperativa språkövningar för den första läsinlärningen Att lära sig läsa är spännande både för elever och lärare. Kommunicera: Engelska siffror och färger Mycket av engelska-undervisningen jag mött under min egen skolgång har handlat om att läsa engelska ord och para ihop dessa med rätt bild, lyssna på konversationer och svara på kryssfrågor samt att träna mängder av glosor.

Skolkemi - experiment Tillhör kategori: aggregationsformer, jämvikt Författare: Pontus Westman IntroduktionRiktlinjerSäkerhetMaterielFörarbeteUtförandeFörklaringKemisk bakgrundFördjupningLitteraturFler experiment Tid för förberedelse: 10 minuter Tid för genomförande: 10 minuter Antal tillfällen: 1 Säkerhetsfaktor: Utföres med normal varsamhet Svårighetsgrad: Kräver viss labvana Introduktion Det här handlar om en experiment som skapar kyla. Riktlinjer Eftersom kemikalien bariumhydroxid i detta experiment ska handhas med stor varsamhet, så bör försöket genomföras som en lärarledd demonstration. Vid experimentet bildas ammoniakångor som har en stickande lukt, dock i måttlig mängd. Säkerhet Varning! Varning! Det går bra att hälla ut avfallet från experimenteti slasken, men spola ordentligt med vatten efteråt. Materiel Bariumhydroxid oktahydrat (Ba(OH)2·8H2O) Varning! Förarbete Se till att du kan genomföra experimentet där ammonikaångorna som bildas kan ventileras bort. Utförande Observera! Förklaring Kemisk bakgrund Entalpi Vatten

Teknikgrytan This awesome periodic table tells you how to actually use all those elements Thanks to high school, we’ve all got a pretty good idea about what’s on the periodic table. But whether you’re looking at something common like calcium, iron, and carbon, or something more obscure like krypton and antimony, how well do you know their functions? Could you name just one practical application for vanadium or ruthenium? Lucky for us, Keith Enevoldsen from elements.wlonk.com has come up with this awesome periodic table that gives you at least one example for every single element (except for those weird superheavy elements that don’t actually exist in nature). There’s thulium for laser eye surgery, cerium for lighter flints, and krypton for flashlights. You’ve got strontium for fireworks, and xenon for high-intensity lamps inside lighthouses. Oh and that very patriotic element, americium? First unveiled in 1945 during the Manhattan Project, americium is produced by bombarding plutonium with neutrons in a nuclear reactor. Keith Enevoldsen Check it out:

Experimentskafferiet Solenergi För att solceller ska ge mycket energi krävs stora ytor. Saharas öken skulle till exempel kunna ge en massa energi! Kanske i framtiden så finns där stora energifält av solceller! I öknen gör det ju inget att det krävs så stora ytor för solcellerna. 1,6 miljarder människor i världen har inte tillgång till el. I rymden kan man utvinna solenergi dygnet runt. Under de senaste åren har vi börjat använda mer solenergi, men fortfarande så är det en liten del av all energi som används både i Sverige och världen. Tänk om man alltid använde solceller när man bygger nya hus. Solkraft - Så funkar det En solcell består av en tunn skiva av halvledarmaterial, vanligast förekommande är kisel. När ljuset träffar cellen skapas en elektrisk spänning mellan de båda metallskikten och solcellen genererar likström. Verkningsgraden på en vanlig solcell är ungefär 12-15%, men det är redan idag möjligt att tillverka solceller som har en effekt på 40-50%. Termiska solkraftverk Solfångare Solen som energikälla

Teknik - årskurs 4-6: Arbetsområde Glasögonbågar - undervisningsstöd Arbetsområdet Glasögonbågar utgår från ett uppdrag som är valt för att eleverna ska utforska tekniska lösningar som de möter i vardagen. Uppdraget gör det också möjligt att behandla flera av punkterna i det centrala innehållet i ett och samma arbetsområde. Syftet är att ge eleverna förutsättningar att utveckla någon eller några av förmågorna i kursplanen. Uppdraget Ett företag som tillverkar glasögonbågar vill förbättra sitt utbud. De vill att deras glasögonbågar ska kunna anpassas till olika målgrupper, till exempel barn, personer med någon funktionsnedsättning, personer inom olika yrken eller personer som är intresserade av friluftsliv. Uppdraget består av att hjälpa företaget att utveckla och förbättra sitt utbud genom att utforma glasögonbågar anpassade till en specifik målgrupp. Att diskutera Skulle det här uppdraget kunna vara utgångspunkt för ett arbetsområde i din klass? Tre lärares planering, genomförande och bedömning Tre lärares planering och genomförande (201 kB) Mekanismer

Related: